Bekijk het origineel

Vormingsinstituut werkende jongeren i.o. in Goes

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vormingsinstituut werkende jongeren i.o. in Goes

4 minuten leestijd

Zoals reeds medegedeeld is, zal het Christelijk Vormingsinstituut voor Werkende Jongeren in Zeeland D.V. per 1 januari 1974 te Goes worden geopend. Het aantal leerplichtigen is nu bepalend voor de vereiste lesruimte en het aantal te benoemen vormingsleiders. Daarom is dan ook verzocht aan belanghebbenden om hun kinderen zo spoedig mogelijk aan te melden voor dit Vormingsinstituut. Secretaris is de heer T. Lemstra, Van Karnebeekstraat 14 te Goes, telefoon 6706 (01100).

De stichting ter bevordering van het Vormingswerk voor Werkende Jongeren op Reformatorische grondslag te Goes is uit de nood geboren. Een groot deel van het huidige vormingsonderwijs is in handen van onchrisitelijke, links-revolutionaire docenten. Bij het vormingsonderwijs gaat het niet om de een of andere vakopleiding, maar om sterk levensbeschouwelijk gericht onderwijs. Het is daarom bijzonder belangrijk, op welke wijze men de jongeren wil vormen. Wil men hen vormen tot jonge revolutionairen of tot mensen die dienen te leven naar Gods Woord?
Daarnaast is het karakter van vele vormingsinstituten helaas in strijd met de overanderlijke beginselen naar Gods Woord, zoals vervat in de Drie Formulieren van Enigheid.
Dit maakte de oprichting van een Reformatorisch vormingsinstituut noodzakelijk. Dit is een dringende zaak, nu men allerweg bezig is vanuit het moderne denken, dat gebroken heeft met het onfeilbaar gezag van Gods Woord en het enig geldende richtsnoer van Gods Weg.
Dit komt dus neer op „vormen zonder normen". Alles wil men vernieuwen, zonder de mens, miskennend de diepe verdorvenheid van de natuurlijke mens en loochenend de noodzakelijkheid van waarachtige bekering. Allereerst is dit een dringende zaak voor de ouders. Zij zijn en blijven de eerst-verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van hun kinderen. Door hun doopbelofte zullen zij niet neutraal of onverschillig kunnen staan tegenover de opvoeding van hun kinderen.
Dit is ook een dringende zaak voor onze jongeren. Het gaat immers om hun vorming, hun persoonsontwikkeling, hun plaats in het leven, hun toekomst. Eveneens is dit een dringende noodzaak voor de Kerk des Heeren. Zijn de scholen, naar het bekende woord van Ursinus „planthoven der Gemeente", zullen dan nu in deze dagen van grote afval de vormingsinstituten kweekplaatsen zijn voor humanisten, socialisten en communisten of voor jonge mensen, die wel staan in deze wereld met al zijn vragen van deze tijd, doch niet zijn van deze wereld en door Gods genade mogen leren verstaan: „De Godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven".
Dit is zeer zeker ook een dringende zaak nu de Overheid in de toekomst nog veel verder wil gaan. Volgens plan zal in 1974 de tweede dag vorming voor 16-jarigen er moeten komen, terwijl voor de 17-jarigen in 1975 één dag vorming verplicht zal zijn. Dit is dan het voorlopige einddoel, want het Overheidsbeleid omvat uiteindelijk nog meer; de jaren 1975-1980 zullen nl. de geleidelijke invoering van een volledige leerplicht tot 18-jarigen in de vorm van zgn. participatie-onderwijs te zien geven.
Dit onderwijs zal dan worden gegeven door Instituten voor Vorming en Opleiding. Vooralsnog dienen o.a. de vormingsinstituten om aan de partiële (gedeeltelijke) leerplicht te voldoen.
Deze ontwikkeling dienen wij wel met bijzondere aandacht te volgen. Hierbij is het een dringende zaak om toe te zien, dat aan het bijzonder onderwijs geen nieuwe waarden zullen worden opgedrongen door de Overheid, welke een beleid voert, dat zich kenmerkt door schendingen van de orde, het opzij schuiven van normen en een toenemende wetteloosheid.
Nu de eerste stap gezet wordt om verantwoord vormingsonderwijs te geven wil ik, namens alle Broeders predikanten van onze Gemeenten in Zeeland, alle belanghebbenden met klem wijzen op de dringende noodzaak van dit onderwijs, waarvoor nu nog de mogelijkheid in ons Gewest is geopend dankzij de beslissing van de Overheid. Principiële bezwaren kunt U nu niet meer inbrengen. Offers zijn gebracht om eigen scholen te verkrijgen en te behouden. Ook dit vormingsonderwijs zal offers vragen. Leeft hetzelfde beginsel nog onder ons? Krachtens dit beginsel doet nu op alle belanghebbenden een dringend beroep de Stichting ter Bevordering van het Vormingswerk voor Werkende Jongeren op Reformatorische grondslag te Goes. De zaak is dringend, want het gaat niet alleen om woorden. Thans ook aan U de daad.
De God aller genade zegene ook dit onderwijs voor onze jeugd tot de eer van Zijn Naam en tot hun tijdelijk en eeuwig welzijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Vormingsinstituut werkende jongeren i.o. in Goes

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken