Bekijk het origineel

etsontwerp chemische afvalstoffen ingediend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

etsontwerp chemische afvalstoffen ingediend

GERICHT OP GROTE BEDRIJVEN

3 minuten leestijd

(Van onze parlementsredacteur) Het clandesitien lozen van afgewerkte olie en chemische afval wordt aan banden gelegd. Minister Vorrink (Volksgezondheid en milieuhygiëne) hoopt door „een doelmatige verwijdering" van die stoffen de bodemverontreiniging in te dammen. Ook worden maatr^elen voorgesteld om te kurmen ingrijpen in de fabricage en het in de handel brengen van produkten van de chemische industrieën, die een gevaar voor het milieu kunnen opleveren.

Dit blijkt uit een wetsontwerp chemische afvalstoffen dat gistermorgen bij de Tweede Kamer is ingediend. De hoofdpunten van het voorstel zijn:

• een verbod om afgewerkte olie op te slaan, of in de bodem te lozen;

• het aangeven van een beperkt aantal wegen waar langs men zich van de afvalstoffen kan ontdoen;

• de afgifte van die schadelijke stoffen moet bij de minister gemeld worden;

• voor het opslaan, verwijderen en verwerken vatt afgewerkte olie en chemische afvalstoffen is een vergunning nodig.

Dit wetsvoorstel is een rechtstreeks gevolg van de beruchte fenollozingen begin dit jaar in het Waterweggebied en de lozingen van de Chemische Fabriek Naarden. Deze gebeurtenissen vroegen dringend om maatregelen.

APART

Aanvankelijk was het niiet de bedoeling om voor de chemische afvalstoffen een aparte regeling te treffen. Gezien de urgentie van dit vraagstuk besloot miiniister Stuyt (uit het kabinet-Biesheuvel) dit toch te doen. Een algemene Wet afvalstoffen verschijnt pas in de loop van volgeod jaar. Het sluitstuk is dan een wet bodemverontreiniging, waarin o.a. de kwaliteit van het grondwater beschermd wordt. Minister Vorrink deelde dit gistermorgen mee.

Chemische afvalstoffen zijn in hoofdzaak de reststoffen van de chemische industrie, laboratoria en van ondernemingen die voor hun fabricage gebruik maken van chemicaliën. De stoffen waar het precies om gaat, zullen in een Algemene maatregel van bestuur aangewezen worden. Volgens de stichting Verwijdering afvalstoffen zijn het er ongeveer 1500. Deze chemische stoffen of samenstel:lingen zijn moeilijk verwerkbaar en — alls ze vrij komen — erg gevaairlijk voor het milieu.

Het wetsvoorstel voorziet m de eerste plaats in een organisatie voor de inzameling van het chemische afval. Bedrijven zijn evenwel niet verplicht het afval van de hand te doen. Wanneer het de minister echter te gortig wordt, kan hij een onderneming bevelen de afvalstoffen binnen een bepaalde tijd te laten veirniietigen. De chemische industrie kan vooralsnog.zelf bepalen of zij de reststoffen wei dan niét als afval wil beschouwen.

Ter toeUchtinig zei minister Vorrink dat het voorstel in de eerste plaats op de grote bedrijven gericht is. Controle op garagehouders, die de afgewerkte oMe laten weglopen, is vrijwel onmogelijk. Het ambtenarencorps is daarvoor ontoereikend. De (petro-)chemische industrie is in de ogen van de bewindsvrouwe de 'grote boosdoener. „Bij hen Is lozing het gevaarlijkst", zei ze.

MELDINGEN

Het stelsel van meldingen dient voor het ministerie van Milieuhygiëne als leidraad. Komen van een bedrijf zelden of nooit opgaven van opgeruimde afvalstoffen binnen, dian is duidelijk dat daar iets scheef zit, aldus de bewindsvrouwe.

De kosten die de uitvoering van het voorstel voor de overheid met zich mee brengt, zullen worden bestreden uit heffingen. Deze „belastingen" zullen opgelegd worden aan de verwerkingsinrichtingen. Volgens het principe „de vervuiler betaalt" worden de heffingen evenwel doorberekend aan de ondernemers bij wie de afvalstoffen vrijkomen. „Uit de opbrengst van de heffingen worden ook maatregelen bekostigd voor een doelmatige verwerking van het chemische afval en de afgewerkte olie", aldus minister Vorrink.

Wat de straffen betreft sluit het wetsvoorstel aan bij de wet Economische delicten, omdat overtreding van de wet in de regel gebaseerd is op economische motieven. De zwaarste sanctie is bedrijfssluiting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

etsontwerp chemische afvalstoffen ingediend

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken