Bekijk het origineel

Protesten tegen Jezusfilm via Deense raad van kerken en overheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Protesten tegen Jezusfilm via Deense raad van kerken en overheid

Geref. Synode besluit:

4 minuten leestijd

Een geruchtmakende zaak, waarover de Gereformeerde generale synode zich in Lunteren gisteren boog was de aangekondigde Deense pornografische en godslasterlijke film over wat smadelijk heet „het liefdeleven van Jezus" (inmiddels is een andere titel voorgesteld door de regisseur, red. kerknieuws). Diverse kerkraden, classes en predikanten hadden deze zaak in de synode behandeld willen zien, hetgeen geschiedde. Commissie VI, met rapporteur ds. D. J. Roos, had een waardig protest opgesteld, waarin de verontwaardiging werd uitgesproken over een dergelijke ergerlijke aantasting van de ere en naam van onze Heiland, Die in Zijn liefde Zijn leven gaf voor zondaren. Met droefheid ook moet de kerk tegen deze filmplannen protesteren, meende de commissie.

iedereen toch weer anders dan zijn voorganger. Drs. W. H. Melles bijv. was vóór dit protest, maar vond het zo vreemd, dat de kerk minder snel bereid is te protesteren tegen andere ergerlijke aantastingen van de naam des Heeren. We blijven in gebreke, zo meende hij, wanneer in het bedrijfsleven Jezus in de naaste wordt aangetast.

ANTI-CHRIST
Drs. H. Baarlink uit het Duitse Uelsen (afgevaardigde van de Alt-Reformierte classis Bentheim) wilde een en andermaal, zelfs via een verworpen amendement, ook duidelijk uitgesproken zien, dat het niet alleen een religieus schandaal is, maar tevens een cultureel degeneratie-verschijnsel. We moeten ook protesteren, vond hij, als anderen in hun religieuze gevoelens worden aangetast, bijv. als er een soortgelijke film over de godsdienststichter Mohammed was aangekondigd. Dr. Weijland zag in de pogingen van de Deense filmmaker — die daar n.b. staatssubsidie voor krijgt! — iets van de anti-christ uit Openbaring. Maar kunnen we tegen diens komst protesteren, zo vroeg hij zich af. In elk geval kunnen we het signaleren en via een wetsartikel vertoning in ons land voorkomen.

Voorzitter Kruyswijk haalde er de raad van kerken bij, betoogde, dat protest bij de regering niet voorbarig moet geschieden, omdat de film er misschien niet eens komt en vond klachten aan de Deense raad van kerken en de Deense regering nauwelijks opportuun. Hij wilde liever volstaan met een verzoek aan de Nederlandse overheid, vertoning onmogelijk te maken.

VERZIEKT
Dat vond rapporteur ds. Roos te weinig. Hij achtte de film een symptoom van een verziekte samenleving en meende, dat protesten tegen andere zaken niet in mindering gebracht mogen worden tegen dit protest, dat sterk leeft in de kerk en in de wereld. Ook elders, ook van Islamieten, kwamen felle reacties. Wel moeten de klachten in ons land niet naar de minister van CRM, zoals de Geref. Bond zijn brief adresseerde, maar naar die van justitie. Overigens moet de reactie bij de minister wachten, tot de film er eventueel is, aldus de rapporteur.

Na een debatje over het amendement-Baarlink werd het commissierapport praktisch ongewijzigd aanvaard. Dat betekent: wel protesteren bij de Deense overheid en raad van kerken, hetzij via de Nederlandse raad van kerken, hetzij als kerk afzonderlijk. Het voorgestelde samen iets doen met de Ned. Hervormde Kerk kan niet meer doorgaan, omdat deze haar protest reeds heeft laten horen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Protesten tegen Jezusfilm via Deense raad van kerken en overheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken