Bekijk het origineel

Geref. Synode verdeelde inhoud collectezakjes

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geref. Synode verdeelde inhoud collectezakjes

Telegram naar 7 rabbijnen

5 minuten leestijd

Een groot deel van de donderdag heeft de synode van de Gereformeerde Kerken gewijd aan het „hartebloed'' van elke organisatie, het o zo belangrijke geld. In het goed geoutilleerde conferentie-oord De Blije Werelt in de na twee stormen half omgewaaide Lunterense bossen ,wordt in dergelijke uren berekend hoeveel de Gereformeerden allemaal zullen afdragen, meteen vastgesteld waar het naar toe moet en tevens wat men deze keer niet (meer) zal gaan doen. Een vaak uiterst tere en hachelijke kwestie ,waarbij het voorkomt dat soms genomen beslissingen moeten wachten op uitvoering omdat de „deputaten financiën en organisatie" anders gewikt hebben, omdat er geen geld is.

Uiteraard gaat het principiële voor het materiële, maar toch wordt door velen juist dit deputaatschap als het belangrijkste gezien. Hier vallen vaak beslissingen, die slechts met grote synodale moeite en met het bijzetten van alle zeilen kunnen worden omzeild. En in een kerkelijk bedrijf waar miljoenen guldens worden omgezet, bijeengebracht door een klein miljoen mensen, krijgt een dergelijk deputaatschap toch wel enig reliëf. Zo was ook de donderdag. De begroting was gesplitst in talloze kleine onderdelen, waarover afzonderlijk gedebatteerd werd en waarover afz. werd beslist. Zoals b.v. het punt van een tweede Israël-predikant die er nu, behalve principieel, ook financieel gaat komen. Wanneer, dat is nog niet bekend, maar in ieder geval binnen anderhalf jaar.

EIGEN PREDIKANT
Het is ondoenlijk een precieze weergave te geven van de zeer gedetailleerde debatten. Wij noteren hier echter een veel gehoorde opmerking niet alleen vernomen ter synode, maar ook plaatselijk. Namelijk deze: waarom zoveel geld naar allerlei buitenlandse en wat wazige projecten terwijl de plaatselijke kerk niet eens meer het geld bij elkaar kan krijgen om een eigen predikant te betalen? Spannen we zo niet het paard achter de wagen?
Meer en meer begint deze opmerking gestalte aan te nemen in de Geref. Kerken waar dan vaak als oplossing gekozen wordt voor de bundeling met een naburige kerk, die dan getweeën of gedrieën één predikant kunnen betalen. En zulks terwijl tonnen gelds gestoken wordt in werk, dat plaatselijk gezien als onbelangrijk wordt ervaren.

Een andere zaak is dat inderdaad een gesprek zal worden georganiseerd tussen het moderamen van de synode en de "Vereniging van Verontrusten". Men kiest niet alleen voor een „Samen-op-weg" met de Herv. Kerk, maar evenzeer voor „Samen-op-weg" met de eigen verontrusten, zoals in een eerder debat ouderling Th. J. Hoogeland uit Yerseke het zo graag wilde.

RECREATIE
Voorts is tussen de bedrijven door het rapport met de fraaie naam „Spelen in de open hof" behandeld. Daarin wordt veel aandacht geschonken aan het recreatiepastoraat, speciaal nu de vrijetijdsbesteding steeds meer een probleem gaat worden. Het recreatiewerk is ontstaan uit evangelisatiewerk, waarbij het begrip „dienstbaarheid" een grote rol ging spelen. Graag doet men dit werk ook interkerkelijk waarbij van belang is dat de Gereformeerde op vakantie ook op zijn camping naar de kerk kan.

TELEGRAM
Ook maken wij er melding van dat het moderamen een telegram heeft gezonden aan de twee opperrabijnen en vijf rabijnen die aan de Geref. Kerken vroegen om een reactie n.a.v. de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, met name inzake Israël. Zoals wij gisteren al meldden, zou deze brief verzonden worden. De tekst is gelijk gebleven, alleen is het woord „verbijstering" (over de verantwoordelijkheid van de Westerse Christenheid voor de situatie) vervangen door „schaamte". De synode gaat vandaag uiteen en komt dan in nov. a.s. weer in vergadering bijeen. De agenda daarvan is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dan een tweede appeltje met de Hervormden worden geschild, namelijk over het centraal gebouw waar de Hervormden eenzijdig mee kapten. Het eerste appeltje deze week betrof de Hervormde en vermeende Gereformeerde vrijzinnigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Geref. Synode verdeelde inhoud collectezakjes

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken