Bekijk het origineel

Confessionelen willen een beperkingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Confessionelen willen een beperkingen

Onzekerheid over compromisvoorstel collectieve investeringsregeling

4 minuten leestijd

De onzekerheid over een rem op de industriële groei in de Randstad duurt voort. De kansen van het compromisvoorstel van minister Lubbers werden gisteravond in Haagse kringen niet zo geweldig hoog aangeslagen. De steun van de KVP-fractie — voor de bewindsman onontbeerlijk — ontbrak nog. Tot verrassing van vriend en vijand had de KVP het gesloten front met ARP, CHU en SGP tegenover de plannen van de minister (nog) niet verbroken. De grote binding met de rooms-katholieke ondernemers zou aan deze opstelling debet zijn. De beslissingsvrijheid van het bedrijfsleven achtte men in KVP-kring nog voldoende gewaarborgd.

Ook de houding van de bewindsman zou in het conflict een belangrijke rol spelen. De christen-democratert willen — als „beloning" voor het overstag gaan — een doekje voor het bloeden. In politiek Den Haag wijst men erop, dat minister Lubbers weinig toeschietelijk is met concessies. De kloof met KVP en ARP wordt daardoor niet kleiner. Woensdagavond besloot de minister van economische zaken een eind tegemoet te komen aan de verlangens van de confessionelen. Slechts in noodgebieden (zoals Rijnmond)) zou een overheidsvergunning om te investeren verplicht worden. Voor de overige gebieden van de randstad kon met een melding worden volstaan, mits uitbreidingen en investeringen minder dan 3 miljoen gulden  vergen. Binnen een maand moest de minister beslissen, of bij nader inzien toch een vergunning vereist was. De grotere investeringen buiten Rijnmond wilde de bewindsman in elk geval aan een overheidsvergunning binden. Die laatste beperking zat de christen-democraten niet lekker. Met name het AR-kamerlid Schouten klom hiertegen in het geweer.
Volstrekt onduidelijk is momenteel of minister Lubbers terugkomt op zijn oorspronkelijke bedoelingen: „Vergunningen voor de gehele randstad met een mogelijkheid van ontheffing". Evenmin was gisteravond bekend wat drs. Schouten zou doen met zijn voorstel om de vergunningen naar het tweede plan terug te brengen.
De SGP-er Van Dis, een van de ondertekenaars van het voorstel, wist niets van een mogelijke herroeping of verzachting. „Als dit gebeurt, reken ik erop bij zijn onderleg te worden betrokken", zei hij. Wat KVP, ARP of CHU ook doen, de SGP-fractie houdt het been stijf: Het hoofdaccent van de investeringsregeling moet bij heffingen liggen.
Over de belangrijke kwestie van de investeringsmaatregelen viel gisteravond in het kamerdebat geen woord. Men boog zich over de grensafbakening van het investeringsgebied". Het SGP-kamerlid Van Dis wilde Veenendaal en Rhenen onder de werkingssfeer van de wet vandaan halen. De nauwe verbondenheid van deze Utrechtse gemeente met Ede en Wageningen — plaatsen die voorlopig buiten de regeling blijven — werd z.i. doorkruist. Van Dis werd bijgevallen door drs. Van Aardenne (VVD).
Minister Gruijters (Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) wimpelde de bezwaren van de SGP-er af. Op het ogenblik wordt toevoeging van de Veluwe aan het „investeringsgebied" ernstig overwogen. Bij een positieve beslissing is de ongelijkheid tussen Veenendaal en Rhenen enerzijds en Ede en Wageningen anderzijds in elk geval opgeheven. Komt de Veluwe er niet bij, dan worden wellicht Veenendaal en Rhenen uit de werkingssfeer gelicht. Minister Gruijters liet doorschemeren voor de gebieden aan weerszijde van de Grebbeberg een lijn te zullen trekken.

HAAGSE AGGLOMERATIE
Een voorstel van de PvdA-er Wieringa om industriegebouwen in de Haagse aglomeratie tegen de heffing te vrijwaren, werd door minister Lubbers van de hand gewezen. Speciale maatregelen voor een streek in de randstad achtte hij vooralsnog niet gewenst. Als de boel niettemin uit de hand loopt, kan de regering alsnog te hulp schieten. De selectieve investeringsregeling laat ruimte voor zo'n ingrijpen. Wieringa lanceerde het voorstel als compensatie voor de spreiding van de rijksdiensten uit Den Haag en omstreken. Bovendien zou zijns insziens op die manier een evenwichtige opbouw van het Haagse bedrijfsleven (dat voornamelijk uit kantoren bestaat) worden bevorderd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Confessionelen willen een beperkingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken