Bekijk het origineel

Herinnering aan 't uitbreken van de vierde oorlog

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Herinnering aan 't uitbreken van de vierde oorlog

Op Grote Verzoendag in Israël

6 minuten leestijd

Reeds vroeg in de middag gaat men zich gereedmaken voor deze belangrijkste feestdag van het jaar.

Zoals elke Sabbath zal ook deze bijzondere dag reeds aanvangen op vrijdagavond, zodra in de schemeravond drie sterren aan de hemel zichtbaar zullen zijn.

Een ieder haast zich, vooral tijdig thuis te zijn, teneinde nog een maaltijd te kunnen gebruiken omdat men Yom Kipur, vastende doorbrengt. Streng orthodoxe Joden, zegt men, slikken op die dag zelfs hun speeksel niet in.

Oudtijds nam de hogepriester van de vergadering der Israëlieten twee bokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Een der bokken werd ten zondoffer geslacht; na handopleggirug op de kop van de andere bok, beleed de hogepriester al de zonden en ongerechtgigheden van het volk, waarna de bok de woestijn ingedreven werd (Lev. 16:23, 25:9).

Zelf niet-orthodoxe Joderi, houden oQk nu nog de Grote Verzoendag in hoge ©re, omdat naar hun gedachten op dien dag hun zon(^en van het gehele jaar, vergeven worden. Op die dag ligt dan ook alle arbeid, verkeer en openbaar vervoer, stil. Wij werden daarom nadrukkelijk gewaarschuwd, geen foto's te maken om te voorkomen dat we met stenen bekogeld zouden worden.

BIJ DE KLAAGMUUR

In de namiddag begaven we ons naar het terrein voor de klaagmuur In Jeruzalem. Het terrein is met dranghekken afgezet en bij de toegang controleren militairen de inhoud van tassen. Op enkele hoog gelegen daken staan militairen met machinegeweren, terwijl zich rondom de iklaagmuur een grote mensenmenigte beweegt, tafels gereed gezet worden waarop de Thora rollen plechtig gelegd worden en voorgelezen. Hun gehele lichaam daarbij bewegende, bidden met gebedsmantels beklede Joden bij de muur, anderen grijpen elkander bij de schouders en vormen een 6 man brede liolorme en schuifelen als een grote keten over het plein. Bij een zo grote verzamelinig van mensen die een ;-:'i- 'r'i ï'^^'" levendige natuur hebben en leven ?••-'•'5-(f-&' ^^"' ^^"-^ "WSt toch nog altijd door '!?,'' •? F"'^ minder gunstig gezinde buren om','- ir ^^Si is, kan een enkele infiltrant of • • ;' een andere oorzaak, grote ongeregeldheden veroorzaken.

Denk maar ee-ns aan Je grote volksoploop naar aanleiding van de rede van Stafanus en die van Paulus te Efeze. De aanwezigheid van militairen werd i,.,,dan ook meer gezien, als een maatregel ;i|| om plaatselijke ongeregeldheden te '|,; voorkomen, dan dat zij zou voortkomen len enkele soldaten op de muur, de bevolking beweegt zich rustig door de straten. Bij de klaagmuur wordt gebeden, wordt dé Wet gelezen en uitgelegd en steekt men briefjes met gebeden in de voegen van de grote steenblokken.

LUCHTALARM
Dan plotseling is daar, geheel onverwacht het geloei van sirenes, tot vier keer achter elkander, na een pauze nog een vijfde keer alsof het signaal „vrij" gegeven wordt. Verwonderd kijkt men elkander aan, geen vliegtuig of ander alarmerend geluid wordt gehoord. Hoewel het wat vreemd aandoet dat juist op deze grote feestdag de sirenes beproefd zouden worden, wordt algemeen daaraan gedacht, omdat dit ook bij ons gedegeld gebruikelijk is. AUes blijft overigens rustig, een ieder gaat rustig zijn gang en ook wij zetten onze tocht voort. Later werd ons meegedeeld dat dit „luchtalarm" voor insiders een oproep tot mobilisatie betekende. Dan komt de avond en in ons hotel wordt via de radio bekend gemaakt, dat juist op de grootste feestdag der Joden, de Egyptenaren in het zuiden en de Syriërs in het noorden, verraderlijk, Israël hebben aangevallen.

IN BEWEGING

Heh militaire apparaat komt in beweging, een groot deel van de zondag en de naoht er op, trekken eindeloze kolonmes legervoertuigen, tanks, geschut en militairen, langs Jeruzalem en aanval tegen Egypte. De grote energie, de wilskracht en het saamhorigheidsgevoel van het Israëlische volk was ons Joden bij de Klaagmuur in Jeruzalem,. verdwijnen in de richting van Hebron en Beersiheba in de Negev-woestijn, ten reeds eerder gebleken uit hetgeen wat in het 25-jarlg bestaan van de huidige staat Israël tot stand was gebracht. Grote gedeelten van de woestijn zijn in vruchtbaar land omgezet: midden in de woestijn zijn moderne steden met alle denkbaar comfort verrezen, de industrie werd opgebouwd enz.

De hierboven genoemde eigenschappen, maakten het nu ook mogelijk, dat ondanks de geheel onverwachte, overrompelende aanval het gemobiliseerde leger, goed georganiseerd, tot de tegenaanval kon overgaan. '

THUISFRONT

Met een ongelooflijk optimisme begaf een leder zich zonder morren naar de hem blijkbaar bekende mobilisatiebesiüemmmg; ook het „thuisfront" kende blijkbaar zijn instruikties; ziekenhuizen werden voor zover de to'estand van de patiëniten die toeliet ontruimd evenals de scholen, om plaats te maken voor gewonde militairen.

Via de televisie werd het onderwijs aan de kinderen voortgezet; vrouwen bezetten de plaatsen die mannen moesten verlaten en kinderen brengen In de hun bekende wijken, de post rond.

Kegelmatig komen de berichten binnen die getuigen van ee;ra heftige strijd Tegen een grote overmacht. Groot is het optimisme, hoewel men beseft, dat door de verrassende overval, de vijand thans, in tegenstelling tot de zesdaagse oorlog, in het voordeel is, rekent men da t de strijd binnen enkele weken beslist zal zijn.

In Jeruzalem merkt men weinig van de oorlog. Het leven gaat er door, heel veel mensen ziet men met een tra-nsistorradlo aan het oor, de laatste berichten volgen, 's Ayonds zijn stad en omgeving —• hoewel slecht — ver-duisterd. Wij blijven in afwijking van het reisprogramma nog een dag langer In Jeruzalem en bezoeken daarna, de wegen vermijdend die naar de fronten leiden, ira noordelijke richting o.a. Nazareth, Megiddo, Atoko, Haifa en brengen de laatste dagen door in de moderne badplaats Natanya aan de Middellandse ree. Keeds zaterdag 16 - oktober blijkt het weer mogelijk per autobus het meer van Galilea te bezoeken, omdat de Syriërs op de Golanhoogte zijn teruggedrongen.

WEINIG TE MERKEN

Zondag 14 oktober mochten wij bij het gezelschap wat onder leiding van öis. P. den Butter in Natanya was, tweemaal een godsdienstoefening bijwonen; net waren aangename uren. Behalve een strenge controle op de verduistering, een enkel overvliegend patrouillevliegtuig en een voorbijgaand patrouillevaartuig was aan de kust weinig van de oorlog te merken.

Per El-Al van Tel Aviv tot Zurich werd dinsdag 16 oktober de thuisreis aanvaard, van Zurich werd per Swiss-Air gevlogen en mochten we weer behouden in Amsterdam aankomen. Intussen woedde de strijd in alle hevigheid voort en leefde in vele harten de bede tot Hem, die deo orlogen doet ophouden tot aan de einden der aarde, of Hij ook dit oude verbondsvolk vrede wil schenken en hen met ons tot de God der Vaderen wil bekeren. Zo ooit, dan zij nu onze verzuchting, „Bidt om de vrede voor Jeruzalem, wél moeten zij varen die U beminnen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Herinnering aan 't uitbreken van de vierde oorlog

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken