Bekijk het origineel

Wijziging nodig van huur- en subsidiebeleid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wijziging nodig van huur- en subsidiebeleid

Voorzitter Nat. Woningraad:

3 minuten leestijd

Het kernprobleem in de volkshuisvesting draait nog steeds om de lagere inkomensgroepen. Dit zei gisterochtend de heer Chr. van Hofwegen, voorzitter van de Nationale Woningraad tijdens een tweedaags congres in de Amsterdamse RAI. Als thema gold: „Woningcorporaties tussen ideaal en werkdijkheid". De heer Van Hofwegen pleitte voor een erkenning en benadering van een permanent vraagstuk. Het probleem mag niet als tijdelijk worden afgedaan, zo meende de voorzitter van de NWR.

In zijn betoog hield hij een pleidooi voor een woonbeleid, waarbij de nadruk wordt gelegd op het huur- en subsidiebeleid. Hij meende dat er in de volkshuisvesting dringend veranderingen nodig zijn.

Wanneer we, aldus de heer Van Hofwegen, er naar willen streven om verbeterinigen aan te brengen,, dan is een fundamentele benadering nodig. Er moet gewerict worden aan goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Enkele ad hoc maatregelen, die weinig onderlinge samenhang vertonen, kunnen het permanente karakter van het huisvestingsvraagstuk niet bestrijden.

De heer Van Hofwegen wees op een geïnitegreerde aanpak met twee componenten. In de eerste plaats het voren van een kwaliteitsbeleid van nieuwbouw en vernieuwbouw en in de tweede plaiads moeten subsidies en een verdelingsbeleid het voor iedereen mogelijk maken de te bouwen woningen te kunnen bewonen.

Van Hofwegen haalde de stelling van de Raad voor de Volkshuisvesting aan ta zijn toespraak. Het gaatsr volgens de meerderheid van de raad «m, dat het sociale aspect als vertrekpunt wordt gekozen in een nieuw huur- en subsidiebeleid. De Nationale Woningraad stelde zich op tegen een streven naar verlichting van de rijkslasten.

Tijdens het congres van de Nationale Woningraad, die dit jaar zestig jaar bestaat, werd een maatregel aan de hand gedaan tegen langdurige leegstnd. Men noemt de te hoge huurprijs als oorzaak. De oplossing moet volgens de heer Van Hofwegen gezocht worden in een verlaging van de prijs en niet in een verhoging van de individuele subsidies. Er zouden zo zei men bij de Nationale Woningraad, woningwetwoningen moeten komen die rechtstreeks betaalbaar zlja Sociale woningbouw dus en geen bouw voor vrije marktverhoudingen. Dat zou In de toekomst leiden tot een niet voldoende bouwen.

Wat het beleid ten aanzien van de corporaties betreft, hierover zei de voorzitter van de NWB het volgende: het huidige overheidsbeleid getuigt bepaald niet van een duidelijke en samenhangende visie op de huidige en toekomstige rol van de corporaties. Een aantal recente maatregelen steunen ons in deze opvatting. Zij -worden met weinig kennis van zaken over de corporaties gebracht, aldus de Nationale Woningraad.

Over de bouwvoorschriften sprak de directeur van de NWR, mr. C. M. van den Hoff. Hij herinnerde aan het congres van 1971 waar de gedachte werd geboren omtrent een open catalogus over de belangrijkste bouwonderdelen en constructies voor de woningbouw. Volgens de heer Van den Hoff betekent dit, dat er op de bouwmarkt een veel opener en ruimere concurrentie zal plaats hebben met gunstige effecten voor de prijsvorming. Tevens zei de directeur van de Nationale Woningraad, dat de huidige situatie „griezelig veel" lijkt op die van de jaren dertig: toenemende leegstand van dure woningen, onvoldoende krotopruiming en — een nieuw begrip — onvoldoende vernieuwbouw in combinatie met stijgende werkloosheid in de bouw.

Staatssecretaris drs. M. P. A. van Dam die evenals zijn ambtsgenoot .J Schaefer tijdens het congres aanwezig was, zei dat er bij het huidige kabinet nog geen vastomlijnd beleid was uitgestippeld. Een visie, aldus drs. Van Dam moet door gezamenlijk overleg ont-rA^ faa staan; een overleg tussen de regering enerzijds en de woningbouwcorporaties ;:;.; anderzijds.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Wijziging nodig van huur- en subsidiebeleid

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken