Bekijk het origineel

Goede betrekldngen met V.S. voorop

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Goede betrekldngen met V.S. voorop

3 minuten leestijd

LONDEN, woensdag — Koningin Elizabeth II heeft dinsdag in de troonrede waarmee zij het parlementaire Jaar opende een beleidsprogramma van de regering Edward Heath bekendgemaakt waarin met nadruk wordt gewezen op de Britse vriendschap voor de Verenigde Staten. Nieuwe wetten die bü het Lagerhuis zullen worden ingediend bevatten maatregelen tegen onoorbare praktijken van grote concerns, milieuverontreiniging, pornografie en discriminatie van de vrouw.

Het komende parlementaire jaar Is het Qaaitsite voHedige zittiinigsjaar van het huidige parlement voor de algemene veitkiezingen die op zijn laatst in juni 1975 moeten worden gehouden. De troonrede bevatte daarom zoals voorzien weinig opziienbarende passages.

Is het aan de buitenlandse politiek gewide deel van de troonrede werd met nadruk gewezen op het grote belang van goede Brits-Amerikaanse betrekkingen. Politieke commentatoren fciterpreteerdein deze passage als een poigmg van de regenilng Heath om de Amerlkaanise teleurstSiling over de afwijkende steüfliing name van Europa ten aanzien van het coraEMct in het MiddenOosten weg te nemen. Volgens welinigeHcbte zegslieden: 'beschouwt Heath goede beitrekfcingan met de Verenigde Staten niog aMijd als een fundamenteel belang van Engeland en hoopt hij president Mxon nog dit jaar of komend voorjaar in Engeland te kunnen ontvangen.

Wat betreft het buitenlands beleid werd nog gezegd, dat de Engelse regering een actieve rol in het Gemenebest zal blijven spelen, naar zo groot mogelijke samenwerking met Japan zal blijven streven en verder hoopt op het wel lagen van de conferentie over Europese veiligheid.

De toegezegde aniti-pomografie-wet zal volgens zegslieden voornamelijk bepalingen bevatten tegen advertenltlee die ihd-ru'lsen tegen de goede zedn en het in het openbaar uitstallen van afbeeld-in-gen die kwetsend voor de rebaarheid worden geacht Olubs die sex-füms vertonen zuUen voortaan aan vergunningen zijn gebonden.

De wet tegen de discriminatie, a-ldus de 'koningin' in de -troonrede, beoogt de m-ogelijkheden voor de vrouw te verruimen. In de wet wordt ook ddscriminiatie op politieke of religieuze gronden verboden in Noord-Ie-rland, waar de rooms-katholi-eken lang hebben geklaagd, dat zij minder kansen hebben dan de protestantse meerderiheia.

Herzlenin-g van het vennootsohapsrecbt zal onder meer maatregelen omvatten tegem belastingontduiking en praktijken waard-oor beursspeculatie door ,Jnsiders" mogelijk Is.

Ten aanzien van zu-ide-lijk Afrika zullen de Engelsen blijven streven maar vreedzame veranideringen. In Rhodeslë zullen de Europeanen en de Afrikanen worden gesteun-d -bij pogingen om te komen tot een recbtva-ardige en blijvende oplossing van hun geschil-len-. De passage in de troonrede weerspiegelde het standpunt van Heath dat vooruitgang naar een harmonieuze verhouding tussen de rassen in Zuid-Afrika en Rhodesië in de eerste plaats een zaak is van de regerin-gen van de betrokken landen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Goede betrekldngen met V.S. voorop

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken