Bekijk het origineel

Algemene beschouwingen in raad Middelburg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene beschouwingen in raad Middelburg

„Groei bars en cafés in centrum tegengaan

3 minuten leestijd

(Van onze correspondent) „Wanneer ik namens mün fractie over het door u voorgestelde onze opvattingen mag vertolken, gevoel ik me naar twee zyden veraniwoordelflk. Eerst tegenover Hem Wiens naam door onze fractie is aangeroepen bq het aanvaarden van dit ambt. Vervolgens, daaraan ondergeschikt, tegenover die burgers, die onze fractie deze plaats hebben toevertrouwd ter behartiging van de belangen van de hele gemeente". Aldus begon de heer W. P. Rentier (SGP) zvjn algemene beschouwingen bö de ontwerp-begroting 1974 van de gemeente Middelburg.

De heer Rentier vroeg B. en W. o.m. om «voor zover dat binnen wettelijke grenzen mogelijk is" de groei van het aantal bars en cafés in het centrum van de stad tegen te gaan. Ook het toezicht op de met vergunning draajende bioscopen bracht hij nogmaals onder de aandacht.

De SGP verklaarde zich tegen de subsidiëring van het Vliegveld Midden-Zeeland. „Het bedrag daarvoor geraamd kunnen we beter gebruiken voor uitbreiding van het busvervoer van bejaarden en zo mogelijk een wat betere verbinding met Dauwendaele". De heer Rentier protesteerde tegen de houding van B. en W. t.o.v. culturele aangelegenheden. „Op dit onderdeel subsidieert u de vervuiUng van het geestelijk leefmilieu". Over argumenten t.a.v. toneelvoorstellingen, die strijdig zijn met de goede zeden, merkte hij op: „Onze fractie gelooft niet in de vrome praatjes, dat ontkleedpartijen op het toneel zijn ingegeven door onvrede met de maatschappelijke orde. Overschrijding van de bijbelse normen in een openbare door de overheid gesubsidieerde voorstelling wensen wij niet te accepteren".

De SGP is het niet eens met de bezwaren van het college tegen de kerncentrale. „Zover onze informatie strekt is de hoeveelheid vrijkomende radioactiviteit te verwaarlozen. Lozing van koelwater is ook bij de conventionele centrale het geval". nemers te beperken tot het strikt noodzakelijke".

Over het aantrekken van industrieën merkte de heer A. Bergshoeff (AR) op, dat vervuilende industrieën in elk geval niet in de onmiddellijke nabijheid van bevolkingscentra dienen te worden gesitueerd. Daarom is zijn fraktie voorstander van het aantreifcken van schone bedrijven. De heer Bergshoeff betreurde het, dat tal van afgestudeerde jongelui moeilijk aan de slag komen. „Er bestaat echter een, zij het procentueel kleine, groep van werknemers, die het werken voor de dommen vindt en in feite voor een deel parasiteert op het verantwoordelijkheidsgevoel van de „domme" kracht".

Aan het eind van zijn beschouwingen diende de heer Bergshoeff een motie in, waarin het college van b. en w. wordt verzocht een voorstel tot begrotingswijziging voor te bereiden, waardoor het mogelijk zal worden de hoofden van de tien z.g. kleine lagere scholen m.i.v. 1 januari 1974 één schooltijd per week vrij te maken ter verlichting van hun iaak.

PvdA

De heer D. Boogerd (PvdA) betreurde het „dat de organisatie van een regionale rampentoestrijding maar niet van de grond kan komen" en vindt langer uitstel bepaald verontrustend. „We stellen ons voor, dat bijv. BB, Rode ICruis en de Regionale Brandweer tot een samenwerkingsverband in geval van calamiteiten kunnen komen".

De heer Kammeraad (VVD) opperde de mogelijkheid om lessen maatschappelijleer te geven op de basisscholen. Echter „de fractie wil ervan uitgaan, dat niet eenzijdige politieke stellingname van de zijde van zogenaamde „kritische" onderwijskrachten zal worden gepropageerd".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Algemene beschouwingen in raad Middelburg

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken