Bekijk het origineel

Dollardwerken moeten opnieuw worden bezien

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dollardwerken moeten opnieuw worden bezien

ADVIES RIJKSPLAIS. COMMISSIE

2 minuten leestijd

De Rijksplanologische commissie Is tot de cO'nclusie gekomen, dat er aanleiding is de bestaande en gedeeltelijk reeds in uitvoering genomen plannen van de provincie Groningen rond de DoUard opnieuw In overweging te nemen.

Dit is gebleken uit het advies van de Rljksjdanologisohe dienst, dat door minister drs. J. P. A. Gruijters van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening aan de Tweede Kamer Is aangeboden.

Het belangrijkste argument om de zaak opnieuw te bezien is, dat het inzicht in de bijzondere betekenis van de Dollard als enig overgebleven brakwater-getijdengebied in de Waddenzee en als voedselgebied, rust- en overtijdingsgebied en broedgebied van diverse Eu(ADVERTENTIE) ropese vogelsoorten sedert 1966 sterk is toegenomen. Op grond van het risico, dat de uitvoering van werken In dit gebied onherstelbare gevolgen zou kunnen hebben heeft de Rijksplanologische commissie gezocht naar een oplossing voor het probleem van de keuze van een dijik- en kanaaltracé in de Dollard, die enerzijds zo min mogelijk tijdverlies met zich meebrengt en anderzijds het buitendijkse gebied, rhet name op de uit een oogpunt van natuurbehoud meest kwetsbare plaatsen, zoveel mogelijk onverlet laai.

De RPC adviseert om het exacte tracèbeloop in overleg met het provinciaal bestuur van Groningen vast te stenen. De gekozen oplossing ontziet het ormthologisch meest kwetsbare buitendijkse gebied in de hoek ter hoogte van de grenslijn tussen de Carel Coenraadpolder en de Johannes Kerkhovenpolder.

MEERKOSTEN

Het voorgestelde tracé zal wel leiaen tot verlenging van de uitvoeringsduur. Er moeten namelijk voorzieningen worden getroffen ter verzeKerang van een betrouwbare vervangende waterKermg alvorens de bestaande dijk kan woraen doorgestoken. Bovendien moeten blnnendijkse gronden woraen verworven. De vertraging kan echter woraen Deperkt door te begtanen rnet de uitvoering van het relatief eenvoudige gedeelte vanaf Nieuw Statenzijl.

De meerkosten van het plan worden op 10 a 15 miljoen geschat. De Rijksplanologische commissie Is van oordeel, dat deze meerkosten voor reKenuig van het rijk dienen te komen, aangezien van rljkszijde de uitvoering van de wenken onderbroken werd en bovendien op eerdere afspraken met de provincie Groningen wordt teruggekomen. De vertegenwoordiger van de minister van Financiën in de commissie is van oordeel, dat de financiële consequenties voor het njk beperkt moeten blijven tot het bedrag waartoe het rijk zich tot dusverre heeft verplicht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Dollardwerken moeten opnieuw worden bezien

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken