Bekijk het origineel

Enorme uitbreiding van 's-Heeren Loo-Lozenoord

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Enorme uitbreiding van 's-Heeren Loo-Lozenoord

BURGEMEESTER VEEN VAN ERMELO VERRICHTTE OPENING

4 minuten leestijd

1% duurzamer ^ minder onderhoud 10 goedkoper vanaf ƒ 36.— incl. btw. Vader... de kinderen ...

(Van een onzer verslaggevers) De inrichting 's-Heeren Loo-Lozenoord te Ennelo is de laatste jaren onderhevig geweest aan vele veranderingen, passend in een programma van herstructurering, waarin een aantal zeer oude gebouwen door nieuwe werd vervangen. De eerste fase van deze herstructurering is enkele weken geleden gereeds gekomen en is gisteren door de burgemeester van Ermelo, de heer E. Ph. Veen, officieel geopend. Het gaat hier om zeven paviljoenen, elk voor 36 pupillen, een zusterhuis met 312 kamers, een keukenrestaurantgebouw en een gebouw voor motorische therapie met een zwembad.

's Heeren Loo-Lozenoord is de oudste der negen van de Vereniging tot opvoeding en verpleging van geesteszwakke kinderen uitgaande inrichtingen. Op 6 februari 1891 werd de inrichting op de Veluwe geopend en werden de eerste patiënten opgenomen. De hierop volgende jaren is er een grote toevloed van patiënten geweest. In 1908 werd besloten een afzorïderlijke inrichting voor meisjes te stichten als onderdeel van 's Heeren-Loo. Een aangrenzend deel kon worden aangekocht en twee ejaar later had de officiële opening plaats van Lozenoord. De beide dnrichtingen werden later samengevoegd.

De doelstelling van de inrichting is het opvoeden en verplegen van geesteszwakken of - zoals ze tegenwoordig worden genoemd - geestelijk gehandicapten. Dat zijn die mensen die door ziekte of een andere oorzaak, bijv. een ongeval, al vroeg in hun jeugd werden gestoord in hun normale verstandelijke ontwikkeling. Meestal is de gehele persoonlijkheidsontwikkeling gestoord, vaak gepaard gaande met lichamelijke afwijkingen. Ze zijn door dit alles niet In staat zich uit te drukken en te gedragen als kinderen en volwassenen. In ernstige gevallen kan dit leiden tot een zodanig gestoord gedrag dat een verder verblijf thuis niet langer mogelijk is. Ook zijn er gehandicapten die een zo De zeven paviljoenen met grappige spitsjes sluiten op elkaar aan. Intensieve en gespecialiseerde zorg behoeven, dat deze thuis niet gerealiseerd kan worden.

MEER INZICHT

De sociale wetenschappen geven Bteeds meer inzicht in de factoren die een belangrijke rol spelen bij de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het aanleren van vaardigheden. Bekend is in dit geval de intermenselijke relatie tussen het kind en de verpleger, die kan bijdragen tot een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Ook wordt gepoogd geschikte therapeutische behamdelingsmethaden te antwerpen.

Voor een oude inrichting had deze gang van zaken geweldige consequenties, aldus de directeur-geneesheer A. C. de Ronde. Ten aanzien van de gebouwen, waarin de behandeling en verplegtog van de patiënten plaats vindt, ontstaan door ouderdom een toenemend aantal problemen . In Ermelo bleek een nieuwe planologische opzet noodzakelijk als leidraad voor ds vernieuwingen. Een belangrijk aantal gebouwen was economisch en technisch niet meer exploitabel, zodat er behoefte ontstond aan woonruimten voor kleinere groepen om meer incidentele verzorging mogelijk te maken; uitbreiding van de be

HERSTRUCTURERING

Het bestuur besloot in 1966 tot het ontwerp van een plan tot herstructurering van de inrichting, bin de nu beëindigde fase werd het volgende bereikt. In de zeven paviljoenen, die elk plaats bieden aan vijf groepen, is de groepsgrootte zes tot tien patiënten. Voor de gehele inrichting heeft dit tot gevolg dat de gemiddelde groepsgrootte kon

Zeer belangrijk is ook de totstandkoming van een gebouw voor motorische

De bomen moesten worden verplaatst om ruimte te geven aan de drie personeelsilats, die gelegen zijn aan de .,Hoofdweg". therapie, dat ruimte geeft aan fysio- en bewegingstherapie. Deze twee vormen van behandeling zijn volgens de heer De Ronde van het grootste belang, daar zwakzinnigheid vaak gepaard gaat met stoornissen in de motoriek.

In de huidige medische wetenschap gaat men ervan uit, dat het verplegend personeel beter niet in dezelfde gebouwen kan worden gehuisvest, dan de pupille, maar in een moderne behuizing vaak samen met collega's. Op 's Heeren Loo-Lozenoord werden drie personeelsflats gebouwd met ruim driehonderd plaatsen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Enorme uitbreiding van 's-Heeren Loo-Lozenoord

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken