Bekijk het origineel

Ds. M. Cohen over de vervulling der profetieën omtrent Israël

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ds. M. Cohen over de vervulling der profetieën omtrent Israël

Belg. Evangelische Zendingsdag

6 minuten leestijd

Op donderdag 1 november — in België een vrije dag vanwege Allerheiligen — kwamen in Gent een vijfhonderdtal gelovigen samen om met elkaar te luisteren naar de boodschap uit Gods Woord en om elkaar te ontmoeten in de gemeenschap met Christus, ook om elkaar aan te moedigen in de geestelijke strijd. Deze dag werd georganiseerd door de gemeenten van de Belgische Evangelische Zending. Het is elk jaar een bijzondere ervaring zoveel Vlaamse Evangelische christenen samen te mogen zien.

Als spreker was uitgenodigd ds. M. Cohen, Baptisten-predikant te Den Haag. Het thema van deze dag was wel zeer actueel: „Israels betekenis nu en profetisch". Juist in deze tijd van de spanningen in het Midden-Oosten, rondom Israël, geloven we dat de Heere God het wereldgebeuren in Zijn hand heeft en leidt tot de voleinding. Het was wel bijzonder boeiend juist nu de bijbelse profetieën in dit licht te onderzoeken. Ds. Cohen herinnerde eraan, dat reeds in de jaren dertig mannen als Voorhoeve en Johannus de Heer wezen op een nationaal en geestelijk herstel van Israël. Wij leven in een ernstige, maar ook fijne tijd, aldus spreker, om datgene, wat duizenden jaren geleden profeten van Godswege moesten opschrijven, nu als een film te mogen zien gebeuren.
Vanuit Ezechiël 36 vers 22 tot 23, waar wordt voorzegd wat God nog met Israël zal doen, belichtte ds. Cohen, zelf uit een Joodse familie die bijna geheel door het Hitler regime is omgebracht, wat een wonderlijke weg dit volk van God door de geschiedenis is gegaan. We zijn nu getuige van het feit, dat de Heere hen gaat terugbrengen. Ezechiël 36 vers 24 begint in vervulling te gaan.
Enkele getallen: In Amerika zijn 6 miljoen joden waarvan 2 1/2 miljoen in New York; in de Sovjet-Unie 2,6 miljoen joden; in Nederland ongeveer 30.000 joden; in België 50.000 joden; in Israël nu 2 1/2 miljoen, dat is nog slechts van de totale joodse wereldbevolking. God gebruikt de joden in Amerika, zodat dat land pro-Israël is en God gebruikt ook de regering van de Sovjet-Unie zodat de joden daar gaan terugverlangen naar Israël. Per jaar vertrekken ongeveer 40.000 joden vanuit Rusland naar Palestina (meer dan honderd per dag).
Er zijn vele vragen: Is het niet onrechtvaardig, dat dit volk nu weer gaat wonen, daar waar de Palestijnen wonen? Misschien wel volgens het volkenrecht, maar niet volgens Goddelijk recht. God permitteert Zich dit. Het is het land, dat Hij bestemd heeft voor het nageslacht van Abraham. De Heere die soeverein is, heeft het recht om te zeggen: „Jacob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat". Ons gevoel van rechtvaardigheid komt soms niet overeen met dat van God; dat vinden we duidelijk in Romeinen 9. Er is maar een reden.: God heeft gesproken en zo zal het gaan, aldus ds. Cohen.
In de avondsamenkomst werd dit onderwerp wat persoonlijker toegespitst. Dat wat God met Israël doet, doet Hij ook met ons individueel. Hij haalt ons uit het vreemde land van de zonde; dat is niet pijnloos. De Heere gaan volgen brengt lijden met zich mee. Het betekent zelfverlies. Maar als dat gebeurd is en we gekomen zijn in het land der beloften, zullen wij gaan zien zoals Israël gaat zien! Nu is het nog genadetijd, nu wordt nog de gemeente van Jezus Christus gevormd, dit is een bepaalde tijd totdat de gemeente zal worden opgenomen. Na de opname zal het gebeuren. Dan zullen de ogen van Israël open gaan. Dat is de betekenis van Romeinen 11 vers 25: Als de volheid der heldenen zal zijn ingegaan, aldus zal geheel Israël zalig worden.
In de middagsamenkomst werd ook aandacht gegeven aan zending en evangelisatie. Mejuffrouw Tonneke van Belzen vertelde, wat God wil doen in harten van mensen, die zich geheel aan de Heere uitleveren. De Stichting Evangelisch Ontwaken probeert door samenkomsten, waar sprekers o.a. uit Canada bekend maken wat voor machtige dingen de Heere doet in het midden van kerken en kringen, ook hier het geloof te wekken dat wij ook nu grote dingen van God mogen verwachten, als werkelijke verootmoediging in de harten van de gelovigen doorbreekt.

INDIA
Bert Kamphuis, leider van Operatie Mobilisatie, liet een ander deel van het oogstveld zien: o.a. India; broeder Ray Eischer, teamleider voor India, wekte op_ tot gebed voor dit grote land. "Wij zijn bewogen met de 10 miljoen inwoners van België; hoe zal God dan niet bewogen zijn met de 517 miljoen van India, waarvan er zeker 200 miljoen nooit de naam van Jezus gehoord hebben. Elke zeventien dagen worden er 1 miljoen mensen geboren in India, dat wil zeggen over zevenentwintig jaar een bevolking van 1 miljoen is gelijk aan eenderde van de wereldbevolking. Er worden regelmatig door Operatie- Mobilisatie vrachtwagens vol met jonge evangelisten en tractaten naar India gestuurd.
Als laatste onderwerp van de middag werd er aandacht gegeven aan de actie „Evangelisatie in de diepte" voor gans België. Ds. J. Lukasse uit Gent en ds. W. Cook uit Latijns-Amerika voerden het woord en wezen op de noodzaak an de activiteit van elke christen, die een taak heeft in het Lichaam van Christus. Enkele van hun stellingen: „De groei van de Kerk hangt af van haar vermogen al haar leden te mobiliseren tot het uitdragen van het Evangelie". „Om veel te oogsten moet veel gezaaid worden". „De ware christenen moeten samen werken in evangelisatie". „Wanneer de christenen hun krachten bundelen, worden deze laatste door God vermeerderd".
Op deze druk bezochfe B. E. Z.-conferentie waren ook oprechte getuigenissen te horen van enkele der Bijbelschoolstudenten van het Bijbelinstituut België, gevestigd te Brussel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Ds. M. Cohen over de vervulling der profetieën omtrent Israël

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken