Bekijk het origineel

Reformatorisch

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatorisch

4 minuten leestijd

De redactie van het RD krijgt regelmatig reacties van lezers over de inhoud van de krant. Soms zijn die prijzend, in andere gevallen kritisch. Steeds proberen wij er echter onze winst mee te doen. Zo kregen wij onlangs een brief van een jeugdige lezer, waarin ons een fervent anti-communisme verweten werd. Het heeft er alle schijn van, zo schrijft hij, dat men aardig tevreden zou zijn met onze maatschappij, als er maar niet zo'n zedelijk verval was. Ziet men dan geen bezwaren in de huidige (kapitalistische) verhoudingen zo vraagt hij zich af. En, zo is zijn conclusie, „onthoud dat christendom niet een altijddurende huwelijk heeft met anticommunisme". Het zou wel eens kunnen zijn, dat deze briefschrijver min of meer representatief is voor een deel van de jongeren in onze kring. Hijzelf rekent zich ook tot het rechterdeel van de gereformeerde gezindte. Onder de jongere generatie en met name in het onderwijs, in het vormingswerk en aan de universiteiten, is er thans een sterk maatschappij-kritische houding en daar nemen onze jongeren ook wel wat van mee. Vandaar, dat wij hier nader op deze zaak in willen gaan. Nu zou het duidelijk moeten zijn dat het RD in eerste instantie geen anti-communistisch dagblad wil zijn, maar een reformatorisch. Wij willen ook een reformatorische maatschappijvisie uitdragen. Wat daarmee ia strijd is, moeten wij afwijzen, hetzij ter linker- of ter rechterzijde. Daarbij moeten wij natuurlijk wel de actuele situatie in de gaten houden. Het communisme neemt in deze wereld een machtige plaats in en ook in ons land is duidelijk een ruk naar links merkbaar. Vandaar, dat aan dat gevaar grote aandacht geschonken wordt, al is het niet het enige.
In de negentiende eeuw hebben de orthodox- protestanten een felle strijd moeten voeren met het liberalisme, dat toen in kerk, staat en maatschappij oppermachtig was. Dat liberale overwicht is in deze eeuw wel verdwenen. Rond de dertiger jaren vormden Hitler en zijn nationaal-socialisme een groot gevaar. Maar ook dat is inmiddels verdwenen. Zo wisselen de fronten steeds. Niettemin zijn er thans ook andere bedreigingen, dan die van links. De mentaliteit van het niet maatschappij-kritische deel van ons volk is inderdaad - zoals de briefschrijver stelt - vaak die van een goed inkomen, een makkelijk leven, prettige vakantie is het hoogste goed in je leven". Daartegen zal evenzeer gewaarschuwd moeten worden. Want ook deze mentaliteit dringt in onze kringen door (is er al sterk in doorgedrongen), al wordt die dan vaak met de kerkgang gecombineerd.
Wordt de kapitalistische orde, waarin naar aloud liberaal beginsel het eigenbelang domineert, niet al te zeer kritiekloos aanvaard? De moderne reclame functioneert vaak als een verborgen verleider. Geld verdienen is voor vele mensen het hoogste doel. Misschien is dat voor ons al zo normaal, dat we het onchristelijke ervan niet meer inzien. Dan is het wel dubbel nodig dat er op gewezen wordt. Anderzijds mogen wij het kapitalisme of welk maatschappelijk stelsel ook niet als de bron van het kwade zien. Een dergelijke stelling is tegenwoordig wel populair. Het zit hem immers in de structuren. Die tendens spreekt ook uit genoemde brief. Maar in wezen is dat een marxistische aanpak. Want al is de maatschappelijke structuur ongetwijfeld van grote invloed op het menselijk doen en laten, toch moeten wij niet vergeten dat het kwaad in de mens zelf zit. Tegenover allerlei links idealisme moet daarop gewezen worden. In die kring meent men immers, dat als de structuren maar vernieuwd ziin, de volmaakte samenleving bereikt zal worden, omdat de mens in wezen nu eenmaal goed is. Maar evenmin is het zo dat de bestaande maatschappelijke orde vanzelfsprekend goed is en de mens zich daarbij maar moet aanpassen. Een maatschappijvisie die wezenlijk bijbels is, gaat veel dieper en is veet kritischer. Mens en maatschappij worden gesteld onder de kritiek van Gods Woord. Dan leren we ook dat de laatste vragen niet zijn, die van de economische orde of van de inkomensverdeling, maar die van de gezindheid van het hart.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Reformatorisch

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken