Bekijk het origineel

Nieuwe vestigingen in Middelburgse ^^city''

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwe vestigingen in Middelburgse ^^city''

3 minuten leestijd

Bvj de beantwoording van de vragen, die de fractievoorzitters stelden tijdens hun algemene beschouwingen, deelde burgemeester drs. P. A. Wolters mee, dat de Hema zich in de binnenstad van Middelburg zal vestigen. Deze vestiging zal IS.'jO ra2 vloeroppervlak hebben. Verder zal Albert Heijn zich vestigen in het Geeregebied, onder nader overeen te komen voorwaarden, met 1000 m2 vloeroppervlak en het bouwbedröf Delta koopt een straatwand aan de Korte Geere van 600 m2 vloeroppervlak (Deze wand valt onder de skeletrestauratie). Ook het hotel Le baron chassé wil in de Geere uitbreiden.

Verder merlate drs. Wolters op, dat Middelburg ziah wat betreft woon- en werkomgeving in een rela.ief gunstiige positie bevindt: de bevolkingsgroei heeft zich gehandhaafd, evenals de werkgelegenheid, ondanks enkele bedrijfssluitingen. Qp het groot-tndiustrileterrein is zelfs overleg gaande over de bouw van een tweede serie iiidustrlehallen. Wethouder W. P. .J Baars merkte nog op, dat 38 1/2 ha hier is verkocht en er nog 98 ha beschikbaar is op dit terrein.

Over de bars en cafés zei de burgemeester, dat men voornemens is de geluidshinder te gaan meten en hieraan grenzen te stellen. Eén van de bars met naciitvergunning staat onder verscherpt toezicht, omdat daar klachten over zijn gekomen. Wethouder M. A. L. Hubregtse zei, dat men de gelden voor de bouw van de stedelijke scholengemeenschaip eind dit jaar verwacht en dan kan de bouw direct beginnen. Wethouder Hubregtse vond, dat de heer W. P. Rentier (SGP) „nogal uit zijn slot geschoten was". „Er zijn grote, onoverkomelijke verschillen tinet de heer Rentier". De wethouder vond hel te ver gaan, „dat wij door subsidiëring het geestelijk milieu vervuilen". De heer Rentier zei later, dat het hier uiteraard Met ging om een persoonlijke aanval, maar dat zijn opmerking het beleid van het college inzake de subsidiëring betrof. „Waar het ons om gaat, is wat Paulus zegt: Al wat rechtvaardig is, al wat eerlijk is, al wat wel luidt, bedenk dat".

Wethouder Beinema .ging m op de opmerkingen van de SGP en VVD over de kerncentrale. Als bezwaren noemde hij o.a. de radioactieve stoffen, die In het koelwater achterblijven en de radioactieve afval. „Er zijn uiteraard normen, maar dat blijft een willekeurige zaak". De heer C. A. Kamnjeraad (VVD) zei in zijn repliekrede, dat hij ontstemd was over de wijze, „waarop u als wethouder gemeend hebt uw persoonlijke hobby's over de hoofden van de raad te moeten botvieren". Toen wethouder drs. M. Beinema in de duplieken zijn standpunt nader wilde toelichten, kreeg hij daartoe van de voorzitter niet voldoende gelegenheid. De wethouder had reeds zijn excuses aangeboden voor zijn opmerking aan het adres van de SGP, dat heit erop leek, „dat zij de afgoden van de technologie ontboden". „Men heeft mij gezegd, dat ik met die opmerking de SGP op het hart trapte en dat wil ik zeker niet".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Nieuwe vestigingen in Middelburgse ^^city''

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken