Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Dolksverzekering tegen ziektekosten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor Dolksverzekering tegen ziektekosten

NOTA ZÏEKENFONDSORGANISATIE

4 minuten leestijd

De grootste ziekenfondsorganisatie in ons land, de Federatie VMZ, is voor invoering van een volksverzekering tegen ziektekosten. Ze meent echter dat dit geleidelqk moet gebeuren en wel door overheveling van delen van de ziekenfondsen particuliere verzekering naar de al bestaande volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Byzondere Ziektekosten). De werkgroep van de federatie die over de volksverzekering een nota heeft opgesteld is namelijk toch wel beducht voor de financiële consequenties voor de verzekerden. By geleidelUke invoering kan uit eventueel optredende moeiiykheden lering worden getrokken voordat de volgende stap wordt gezet.

De nota stelt voor, te bsgirmen, met ziebem/huisverpleging en specialistische hulp. Als deze sectoren in een volksverzekering (de AWBZ) worden ondergebracht zijn de financiële gevolgen misschien gemafckelijiker te aanvaarden dan wanneer er direct een totale volksverzekering komt. . , Bi] overheveling van bepaalde risico s naar de AWBZ gaat het om bedragen uit de ziekenfondssector, de particuliere en puibliekrechtelijfce ziektekostenverzekeringen en om zaken die nu met verzekerd zijn. Er moet in dat geval ook rekening mee worden gehouden, dat de tarieven van de specialisten en tandarts en voor particulieren aanzienlijk hoger zijn dan de ziekenfondstarieven (driemaal zo hoog). Anderzijds is het aantal verpleegdagen in de particuliere sector veel lager dam het aantal voor ziiekenfondsverzekerden (m 1970 resp. 1390 en 1906 per 1000 verzekerden).

HOGE PREMIE

Bil een totale volksverzekering zou ƒ 5,3 miljard uit de ziekenfonds verzekering en ƒ 2,3 miljard uit de particuliere sector moeten worden overgeheveld naar de AWBZ. Dat zou op basis van 1973 resulteren in een verhoging van de AWBZ-premie van 2,6 naar 12,4 ''oaaiibij moet er dan nog rekening mee worden gehouden, dat AOW ers geen AWBZ-premie betalen en dat de bejaardenverzekeriing maar voor ongeveer een derde uit premies van de bejaarden zelf wordt gedekt en voor tweederde uit de verplichte verzekering en een sobsddie van de overheid.

Voor de verplichte ziekenfondsverzekering betalen de werkgever en weiiknemer ieder de helft van de premie, de AWBZHpremie komt vodledig voor rekening van de werkgever. Handhaving van dit systeem zou ongetwijfeld leiden systeeim alle nu verplicht verzekerden tot correcties in de loonsf eer.

De nota becijfert, dat in het nieuwe meer moeten gaan betalen (door opnede AWBZ en door het effect van de milng van de bejiaardenverzekering in hogere partiicudiere specialistentarieven). Bij de nu vrijwillig versiekerden geldt dat voor bijna iedereen. Alleen gehuwden met een inkomen van tussen ƒ 12.450 en ƒ 16.000 gaan er iets op gevallen meer - soms aanzienlijk meer vooruit. De ongehuwden gaan in aUe - betalen'. Het zal volgens de werkgroep QP z'n minst noodzakelijk zijn, een oovergangsregeliing te treffen voor de ongehuwden uiit de vrijwillige verzekering. Maar dat betekent wel, dat de an.dieren meer op moeiten brengen, tenzij de overheid bijpast.

ALLEEN ZIEKENHUIS

Indien alleen specialistische hulp en ziekenhulsverpleging in de AWBZ worden ondergebracht, moet uit de zie«enfondssector ƒ 3,2 miljard ^gulden naar

PPR WIL GEBRUIK AUTO BEPERKEN

De verkeerscommissle van de Politieke Partij Radicalen ziet de autoloze zondag als een uitstekende aanleiding om ervaring op te doen met het leven zondier auto.

In een verklaring naar aanleiding van de eerste autoloze zondag zegt de commissie na opheffing van de olieboycot in ieder geval niet meer terug te willen naar het autosysteem zoals dat tot nu toe heeft gefunctioneerd. De commissie vindt dat het autosysteera permanent bepaalde beperkingen moeten worden opgelegd ten aanzien van bewegingsvrijheid en snelheid binnen woonwijken.

Op een reeks autovrije zondagen kunnen nieuwe oplossingen voor een aantal vervoersproblemen worden getest, aldus de PPR-commissie. de AWBZ worden overgeheveld en uit de particuliere sector ƒ 1,47 miljard. In de vrijwillige verzekering zou de premie kunnen dalen van ge^middeld ƒ 800 per jaar nu tot gemiddeld ƒ310.

De nota sitelt, dat in het algemeen een billijker Jastenverde'linig zal ontstaan doordat degenen die nu niet bij een ziekenfonds zijn verzekerd (voor het grootste deel mensen boven de loongrens) gaan bijdragen aan de solidairlteit via een procentuele premie voor iedereen. Ook binnen de vrijwillige verzekering (premies in nominale bedragen) zouden de lasten door de procentuele heffing bJJldjker worden verdeeld.

Het rapport noemt ook een aantal voorwaarden waaraan zal moeten worden voldaan bij (geleidelijke) invoering van een vofflcsverzekering: handhaving van de subsidies die de overheid nu geeft voor bejaamden- 'en vrijwilltge verzekering (in verband met de lastenverzwaring die anders zou optreden), heffing van een zekere AWBZ-premie voor 'bejaarden (idiem), een overgangsregeling voor de huidige ongehuwde vrijiWillig verzeikerden of een gedifferentieerd tarief voor aUe ongehuwden en slechts een gedeeltelijke verdiscontering van de hogere particuliere tarieven In de volksverzekering.

Het voordeel van -geleidelijke Invoering van de voiksverzekerüi'g noemt de nota, dat er geen schoksgewijze structurele veranderinig komt waarvan de gevolgen niet voJledig zijn te overzien. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan het werkgelegenheidsprobleem dat ontstaat bij uitschakeling van de particuliere verzekeringsmaatschappijen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 5 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Voor Dolksverzekering tegen ziektekosten

Bekijk de hele uitgave van maandag 5 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken