Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Schutsluis in Maas- Waalkanaal deze week aanbesteed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Schutsluis in Maas- Waalkanaal deze week aanbesteed

6 minuten leestijd

Op 9 november zal de bouw van een tweede schutsluis in het Maas-Waalkanaal bijj tVeurt worden aanbesteed. M«t de bouw ervan hoopt men nog voor het einde van dit jaar te beginnen. De openstelling van de sluis kan dan naar verwachting in 1977 tegemoet worden gezien. De sluis krijgt een nuttige lengte van ruim 260 meter en een breedte van 16 meter, gelijk aan die van de uit 1927 datterende sluis.

De sluizen komen op ongeveer 75 meter afstand van elkaar te liggen; de nieuwe ten westen van de oude: 'Déze afstand is nodig om de stabiliteit van de bestaande sluis tijdens de graafwerkzaamheden voor de nieuwe, veilig te stellen en om tijdens de bouw een goede tijdelijke wegomlegging voor de Van Heemstraweg te kunnen maken.

De verdubbeling van de sluiscapaciteit is nodig om het hoofd te bieden aan het steeds toenemende scheepvaartverkeer op dit traject tussen Maas en Waal vlak ten westen van Nijmegen, Die toeneming wordt tot 1980 geraamd op gemiddeld 4 procent per jaar en daarna op gemiddels 3 procent. De wachttijden voor de schepen, die in 1970 al gemiddeld acht uur bedroegen, zullen door de nieuwe sluis worden verkort. Men zal niet meer een groot aantal schuttingen behoeven te wachten.

De bodem van de nieuwe sluis komt 1,50 meter dieper te liggen dan die van de bestaande. Hierdoor zal de sluis altijd evenveel scheepsdiepgang toelaten als de aansluitende riviervakken op de Waal, Thans is de situatie zo dat de geladen grotere schepen bij laag water op de Waal geen gebruik kunnen maken van de bestaande sluis bij Weurt, Zij moeten dan een deel van hun lading voor de sluis lossen of varen over de Maas, via de sluizen Grave en Lith, Bij deze sluizen kunnen dan wachttijden ontstaan van twee tot drie dagen.

HEFDEUREN

De bodemgesteldheid bij Weurt is van dien aard dat de sluis als een betonnen bak direct op de bodem van een te graven bouwput kan worden gebouwd en dus niet onderheid behoeft te worden. Het nieuwe bouwwerk wordt uitgerust met hefdeuren tussen ongeveer 25 meter hoge torens, die boven op de sluis staan. Over die torens heen ligt een verbinding van ongeveer 7 meter hoog, waarin de machines zijn ondergebracht. De oude sluis heeft roldeuren, die bij het opengaan zijdelings in de deurkassen verdwijnen. Er zijn drie hefdeuren ontworpen, twee aan de uiteinden van de sluis en één in een tussenhoofd. Deze laatste is tevens reservedeur. De sluis zal hierdoor uit twee compartimenten bestaan van 142 en van 113 meter nuttige lengte. Het tussenhoofd is in het ontwerp opgenomen om twee redenen.

Het vlotte schutten wordt er door bevorderd: In een helft van de sluis kunnen de schepen namelijk alvast schutten, terwijl de andere schepen in het tweede compartiment binnenvaren. De schutcapaciteit wordt hiermee met ongeveer 10 procent vergroot. De andere reden is veiligheid. De sluis bij Weurt vormt namelijk een onderdeel van de bandijk, de hoofdwaterkering van de Waal. Overigens heeft ook de oude «luis een tussenhoofd.

BRUG

Aan de noordzijde van de nieuwe sluis wordt in de Van Heemstraweg (de uitvalsweg voor Nijmegen in westelijke richting) een vaste brug gebouwd; over de oude sluis ligt een hefbrug. Tijdens de bouw van de brug moet het verkeer gedurende ongeveer een jaar gebruik maken van de eerder genoemde wegomlegging ten noorden van de nieuwe sluis. De onderkant van deze nieuwe vaste brug zal even hoog komen te liggen als die van de gesloten hefbrug over de oude sluis. Dat betekent dat bij hoog water op de Waal de hoge schepen gebruik moeten maken van de oude sluis, omdat daar de brug geheven kan worden. Dit zal de eerste jaren na de opening nog niet tot extra wachttijden leiden voor die hoge schepen, maar naarmate het aantal schepen van dit type toeneemt op de langere duur wel. De bouw van de vaste brug is daarom slechts een tijdelijke oplossing,

MAAS-WAALKANAAL

De verbreding van het 13 kilometer lange Maas-Waalkanaal, waarmee in 1970 een begin, werd gemaakt, vordert gestaag,-Tot- ftu. toe is het kanaal op verschillende plaatsen over een totale lengte van ongeveer twee kilometer verbreed. Volgend jaar zal nog eens een gedeelte van één kilometer worden verbreed. Met deze werken .wordt de breedte van het kanaal van 60 op 90 meter aan de Wateroppervlakte gebracht. De werken worden aan weerszijden uitgevoerd, in Nijmegen overwegend aan de westkant, ten zuiden van tSfijmegen voornamelijk aan de oostzijde.

Het tracé krijgt hierdoor een wat vloeiender verloop. De verbreding is nodig om ook grotere schepen de gelegenheid te geven elkaar veilig in te halen en te ontmoeten,

SPOORBRUG

De Nederlandse Spoorwegen zal voor rekening Van Rijkswaterstaat de dubbele spoorbrug naast de genoemde Graafse brug door één langere spoorbrug vervangen. Met de voorbereidingen is al een begin gemaakt. De eigenlijke werkzaamheden zullen begin 1974 van start gaan. Tijdens de bouw van deze brug zal het treinverkeer over de nog bestaande Graafse verkeersbrug worden geleid. De nieuwe spoorbrug zal ook hoger komen te liggen dan de oude. De kosten voor de totale werkzaamheden van de kanaalverbreding, inclusief sluis- en bruggenbouw zullen ruim ƒ 100 miljoen bedragen.

ZESDE VLOOT
Plotseii'njg ontstond er een nieuwe wereldpolitiek: de zesde vloot van de Verenigde Staten lag voor de Nijldelta, de Sowjets bedreigden de Engelsen en Fransen in het Middellandse Zee-igebied met onderzeeboten en raketten en op bevel van dt beide super-machten moesten Engeland en Frankrijk zich terugtrekken en het veld aan de Verenigde Naties overlaten, ' Sinds die tijd heeft Europa in de streek rond het Suezkanaal niets meer te zeggen. De osiimacht van vandaag is niet in de laatste plaats veroorzaalit door de Moedige onain van het -Suez-avontuur in 1956. Niemand rekende erop dat de Egyptenaren in staat zouden zijn het kanaal weer „op gang" te brengen'. Maar de expioitiatie van de waterverbinding werd zo goed en accuraat ter hand genomen, dat iedereen er zijn voUe tevredenheid over betuigde. Maar het Westen had verloren. De Amerikanen konden zich in het Midden-Oosten onmogelijk handhaven en de Sowiet-Russen kregein steeds vastere voet op de kanaaloevers. Het kanaal, dat allaog niet aneer voor iedereen open was. En toen Nasser in 1967 de Israëlische havenstad Erlath, gelegen aan de Indische Oceaan blokkeerde, grepen de Isiraëliërs als eersten naar hun wapens, /Vis eersten, om vooral een verrassingsaanval — die in 1973 zoveel offers eiste — te vermijden. De zesdaagse oorlog bracht de joden een enorme landaaniWinst, Met de verovering van het schieraiiland de Sinaï, de ingang van de golf van Akaba en westelijke oevers van het Suezkanaal, stond Israël een stuk sterker. Sindsdien was het rustig rond het kanaal. Het was de duidelijke frontlinie van: een onzekere vuurlijn, die pas na de vemielung van Suez in 1970 een tragische rust genoemd mocht worden. Blijkbaar ginig de wereld in deze periode akkoord met afsluiting van het honderd jaar oude kanaal. Hoewel reuzen-tankers van vandaag wei

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Schutsluis in Maas- Waalkanaal deze week aanbesteed

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken