Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een hemelse boodschapper te Nazareth

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een hemelse boodschapper te Nazareth

7 minuten leestijd

En in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David; en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde: de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen.    Lucas 1:26-28

Ruim vijf maanden zijn verstreken nadat de engel Gabriel aan Zacharias de geboorte van Johannes aangekondigd heeft. En opnieuw wordt hij weer door God naar de aarde gezonden. In de zesde maand, d.w.z. op de door God bestemde tijd. De tijd, de dag en het uur dat een mens geboren wordt is door God bepaald in Zijn eeuwige raad. Nauwkeurig is ook bepaald, op welke tijd de Zoon des mensen geboren zal worden. Moest de engel de eerste maal naar een dienende priester in het heiligdom te Jeruzalem, thans moet hij naar Galilea, een achterlijk gebied op kerkelijk terrein. Omdat er zoveel heidenen woonden, wordt het ook wel genoemd Galilea der heidenen. En Jesaja spreekt over het land van de schaduw des doods.
In dit Galilea ligt ook het bergdorpje Nazareth, berucht om de ruwheid en twistgierigheid van zijn bewoners. Een bij uitstek veracht plaatsje. Galileërs stonden bij hun volksgenoten niet hoog aangeschreven. Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. Maar met dezelfde minachting spraken de Galileërs over de bewoners van Nazareth. Denk aan de verwonderde vraag van Nathanaël: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? En Nathanaël woonde in Kana, vlak bij Nazareth. Maar al haalt de hele wereld er de neus voor op, de Heere wil er komen en dat is het belangrijkste.
Neen, Jezus zal niet in Nazareth geboren worden, maar Hij wil er wel wonen. Opdat Hij Nazarener zal geheten worden. En van afkomst een Nazarener te zijn was voor de Jood een bewijs van minderwaardigheid. En zie nu eens in dat licht het opschrift op het kruis. Jezus de Nazarener, de Koning der Joden. In drie talen! Dan begrijpen we waarom de Joden naar Pilatus gehold zijn om hem dringend te verzoeken dit opschrift te veranderen. Pilatus had de Joden niet dieper kunnen krenken. Een koning uit Nazareth afkomstig? Het was om zich dood te schamen.
Maar hoe onuitsprekelijk dierbaar wordt dan onze gezegende Zaligmaker. Wilde Hij in Nazareth ontvangen worden en het tot woonplaats kiezen, dan is voor Hem geen plaats te veracht, geen huis te ruw, geen hart te snood of Jezus wil er komen. Maar welk een diepe vernedering is het dan voor de eniggeboren Zoon van  God om als een Nazarener onder de mensen te wonen. En toch... minder kon het niet. Hij moest zo diep bukken, opdat Hij snode rebellen en verachte aardwormen uit hun diepe vernedering zou kunnen ophalen.
Welk een voorrecht als we,door de ontdekking des Heiligen Geestes onszelf zo leren kennen. Dat doet buigen in het stof en met Efraïm beschaamd, ja ook schaamrood worden voor God. O, het is zo noodzakelijk, dat het fundament van ons bestaan wordt blootgelegd. Dan gaan we er iets van inleven hoe verdorven, hoe walgelijk en doemwaardig we zijn voor God. Dan gaat Jezus waarde voor ons krijgen.
Anders ergeren we ons aan een Zaligmaker uit Nazareth. Dan schamen we ons voor Zijn Naam en dienst. Niet alleen tegenover de wereld, ook tegenover elkaar, tot op de gezelschappen toe. Waarom? Omdat wij nog een naam hebben te verliezen.
Hoe noodzakelijk is de doorgaande ontdekking des Geestes. Want als we niet persoonlijk een Nazarener voor God worden, dan mogen we van onszelf denken  wat we willen, maar voor Jezus uit Nazareth is bij ons geen plaats, evenals in Bethlehem. Wat we van onszelf meer zijn dan snode zondaar, zijn we teveel. Maar als de Heere met Nazareth te doen wil hebben, het verachtste dorpje uit heel het land, dan ligt daarin ook de ruimte van zalig worden, getekend. Daarom klink de evangelie-roepstem: De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Heere, zo zal Hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.
Bij wie moet de engel zijn in Nazareth? Het adres van zijn boodschap luidt: Maria, een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David. God adresseert altijd nauwkeurig. In de wereld en de godsdienst worden boodschappen vaak aan het verkeerde adres bezorgd maar in het koninkrijk der hemelen is dit uitgesloten. De Heere vergist Zich nooit. Maar van de dienaars wordt geëist dat elk getrouw bevonden worde en dat elk het adres van zijn boodschap nauwkeurig leze. En ja, de meest getrouwe dienaar kan zich ook nog vergissen en een bepaalde boodschap op een verkeerd adres bezorgen.
Maria is een meisje, dat de Heere vreest. Hoewel van koninklijken bloede, behoort ze nu tot de armen onder het volk. Maar: wie mij veracht, God wou mij niet verachten. In het koninkrijk Gods tellen de zaken anders dan in de wereld. Laat dit eens tot bemoediging zijn voor die tobbers, die in het verborgen hun nood aan God bekend maken. Hij weet precies waar ge knielt en Hem aanroept, want Zijn ogen doorlopen de ganse aarde.
Wees gegroet gij begenadigde, zo zegt de engel tot Maria. Wees gegroet, het is de groet van de nieuwe verbondsopenbaring. Zo zal Christus Zelf ook Zijn discipelen begroeten. En zo wordt Jezus' gemeente elke rustdag door Zijn gezanten in Zijn Naam begroet. Genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal. Begenadigd zijn al Gods kinderen. Want uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Begenadigd in den Geliefde, zonder enige verdienste. Genade sluit verdienste uit. Een mens, die alles verzondigd heeft en niets verdienen kan dan de eeuwige dood, wordt om niet begenadigd.
Welk een onschatbare weldaad. Wie zou daar niet jaloers op zijn? Want wat baat ons alles wat we bezatten, als we genade missen? En toch, niets wordt in de wereld minder gezocht en begeerd dan genade. Of kunt u met niets minder tevreden zijn dan met genade? Welnu, dan naar Jezus heen. Doe dan als de Kananese, want buiten Jezus is geen genade. Ook voor Maria niet! Want zij wordt niet zalig, omdat ze Jezus onder haar hart draagt, maar omdat Hij door Zijn Geest in haar hart woont. Toch is zij de gezegende boven alle vrouwen. Boven Sara en Rebekka boven Hanna ennii Ruth. Maria zal moeder worden door het baren van de Zoon van God. Zij zal bevrucht worden, maar niet in de natuurlijke weg. En toch zal haar Kind een echt, waar Kind zijn; echter niet delend in onze erfschuld en erfsmet. Maria zal bevrucht worden en een Zoon baren en Zijn naam heten Jezus.
Zaligmaker is Zijn naam en zaligen is Zijn ambt en lust. Als ge maar zondaar zijt, hoe walgelijk en verdoemelijk gij uzelf dan ook leerde kennen, dan wil, ja dan zal Hij u zaligen. Velen spreken over genade, maar hebben nog nooit schuld gehad. Maar onwaardige, schuldige zondaren worden zalig door de toepassing van Jezus' verdiensten. Alleen door Hem is Gods recht volkomen voldaan. In Hem is dan ook de rust voor onze ziel en de vrede voor ons hart, ja in Jezus alleen is de eeuwige zaligheid.
Leiden,
    ds. R. Boogaard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Een hemelse boodschapper te Nazareth

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 november 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken