Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Energieontwikkeling groot vraagstuk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Energieontwikkeling groot vraagstuk

SHELL ZOEKT IS AAR OPLOSSING

5 minuten leestijd

HAMBURG, vrijdag — Het verbruik van energie in de wereld buiten de communistische landen in Oost-Europa en China is in de afgelopen vijftig jaar toegenomen van 1.320 miljoen tot 5.800 miljoen ton, zo staat in een publikatie van Deutsche Shell A.G. De jaarlijkse groei bedroeg aanvankelijk 1,5 procent, later vijf procent en de laatste jaren bijna zes procent. Tot nu toe werd in de groei van de vraag voornamelijk door olie en aardgas voorzien. Verwacht mag worden dat dat in de komende 10 jaar in de Verenigde Staten, Japan en W.-Europa ook zo zal blijven. Het ziet er echter naar uit dat de olieproduktie de toeneming van het energieverbruik in het begin van de jaren tachtig niet meer zal kunnen bijbenen. Er moeten dan dus andere energiebronnen beschikbaar komen en de benutting van olie, gas en kolen moet veel efficiënter worden.

Shell heeft uitgerekend dat in de Verenigde Staten, Japan en West-Europa bijna de helft van de beschikbare primaire energie verloren gaat bij omzetting in de vormen waarin de energie wordt verbruikt, bij het vervoer en bij het verbruik. Dat wordt in de eerste plaats toegeschreven aan het geringe rendement van elektrische centrales en verbrandingsmotoren alsmede aan verliezen bij industriële processen en bij tiet huisnoudelljlc en ambachtelijk gebruik van energie. Een belangrijk verlies ontstaat ook door de gebreüdcige isolatie van woningen.

De maatschaippij vreest dat In deze gang van zaken geen verandering van betekenis kan worden gebracht zolang fossiele brandstoffen in toenemende mate moeten worden gebruikt voor omzetting in elektriciteit. Als echter het aanbod van olie en gas kleiner wordt zullen deze energiebronnen zoveel mogelijik daar worden gebruikt waar ze het hoogst mogelijke rendement opleveren of waar ze om technisdie redenen onvervangbaar zijn. Zo is aardgas bijvoorbeeld ideaal voor huishoudelijk en amibachtelijk gebruik: in die sector bedraagt het rendement ongeveer zeventig procent. Er moet alleen voor worden gezorgd dat schommelingen in het gebruik worden opgevangen, zodat de pijpleidingen rendabel kunnen worden geëxploiteerd.

KOLENVERGASSING

Olieprodukten daarentegen kunnen het gunstigst worden gebruikt voor de onmiddellijke opwekking van warmte, als grondstof voor chemische produkten en als brandstoffen zolang hiervoor geen economisch en technisch aanvaardbare alternatieven gevonden zijn. Restoliën als zware stookolie en bitumen kunnen voor de produiktle van elektriciteit of voor de wegenbouw worden gebruikt. De kolen zijn eigenlijk alleen maar geschikt voor de produktie van gas voor de elektrische centrales. Vooral in de Verenigde Staten lijkt de vergassing van kolen een goede toekomst te hebben, zeker als het probleem van de ontzwaveling is opgelost. De vermindering van het kolenverbruik moet vooral worden toegeschreven aan de gevaren die dit voor het milieu opleverde.

Het Amerikaanse Office of Emergency Preparedness heeft onderzocht hoeveel olie door vergassing van kolen op grote schaal kan worden uitgespaard. In 1985 zou dat maar liefst 1-50 miljoen ton 'kunnen zijn. In 19732 bedroeg het binnenlandse olieverbruik 750 miljoen ton. Aan de hand van deze raming is Shell tot de eonclusie gekomen dat op deze wijze over de hele wereld 250 miljoen ton olie kan worden bespaard. De vraag naar kolen zal dan met ongeveer 400 miljoen ton toenemen. Daarbii is de maatschappij ervan uitgegaan dat de vraag naar elektriciteit over de hele wereld zal toenemen.

ELEKTRICITEIT

Het verbruik van elektrische energie per gezin bedraagt op het oeenblik in West-Europa 2000 a 5O0O kwu per jaar en in de Verenigde Staten gemiddeld 7500 kwu. Verwacht mag worden dat volledig geëlektrificeerde woning (airconditioning enverwarming inbegrepen) omstreeks 1985 jaarlijks 15.000 tot 20.000 kwu zal verbruiken. Als de huidige ontwikkeling doorgaat zal de vraag naar elektriciteit dan ook veel sneU»r toenemen dan de algemene vraag naar energie.

Daar staat tegenover dat het verbruik van elektriciteit op basis van fossiele energie voor huishoudelijke en ambachtelijke warmteproduktie — dus voor ruimteverwarming, warmwaterbereiding, verwarming van wasmachines en vaatwasmachines — bijna tweemaal zoveel verlies oplevert als de rechtstreekse omzetting van fossiele brandstoffen. Het is dan ook raadzaam zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken voor de produktie van warmte.

De energiesituatie in de wereld wordt gekeimierkt door het feit dat grote energiereserves worden aangetroffen in gebieden waar ze niet nodig zijn. In veel gevallen is het vervoer om technische of economische redenen niet goed uitvoerbaar. Dat geldt vooral voor aardgas en waterkracht. Weliswaar kan aardgas vloeibaar worden gemaakt en per tankschip worden vervoerd, maar dat is bijzonder duur. Shell vindt dan ook dat industrieën in de toekomst vaIrer dan tot dusver is gebeurd moeten worden gevestigd in gebieden waar deze vormen van energie in voldoende mate voorhanden is. De maatschappij denkt hierbij vooral aan de opwerking van ertsen en aan industrieën met een hoog energieverbruik als fabrieken van aluminium en staal, de verrijking van uranium, de verwerking van olie en de chemie. gevallen in strijd met de milieubescherming. De invoering van benzine met een hoog octaangetal zonder lood bijvoorbeeld doet het verbruik even sterk toenemen als de installaties die uitlaatgassen van autos zuiveren. In de Verenigde Staten wordt op een toeneming van vijftien a twintig cent van het verbruik gerekend. Oip basis van de doebnatigheid van het huidige benzineverbrulk wordt de vraag naar brand-^ stoffen voor de hele wereld voor 1985 op 500 tot 625 miljoen ton per jaar geraamd. Wordt over de hele wereld loodvrije benzine ingevoerd dan komt er nog eens 100 tot 125 miljoen ton bij. Het ontszwavelen van stookolie of van de uitlaatgassen van installaties die stookolie verbruiken zal voor een toeneming van het verbruik van naar schatting acht procent zorgen.

De toepassing van gasturbines voor dekking van pieken in de stroomafname mag dan uit een oogpunt van milieuzorg wenselijk zijn, van het standpunt van een rationeel energieverbruik bekeken komt het neer op energie verspillen. Shell is dan ook van mening dat meer dan tot nu toe is gebeurd naar compromissen moet worden gezogd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Energieontwikkeling groot vraagstuk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken