Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jeugdcriminaliteit was groot in 1973

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jeugdcriminaliteit was groot in 1973

Voor miljoenen gestolen

6 minuten leestijd

In 1973 heeft de Nederlandse politie rond 700 jongens en (soms ook) meisjes gepakt voor alle mogelijke soorten inbraken, diefstallen en oplichterijen. Deze jongelui stalen voor ongeveer 214 miljoen aan geld en goederen bij elkaar.

De jeugdige onervarenheid in het 'vak' leidde dikwijls tot veel schade. Menigmaal was de schade groter dan de buit. Het totaalbedrag aan schade kan men globaal stellen op meer dan f 1 miljoen. Maar als men weet dat in een winkelcentrum te Eindhoven alleen al voor een half miljoen schade werd aangericht en in de meeste gevallen de politie geen opgave van de schade doet, zal het werkelijke schadebedrag veel hoger liggen.

Dit alles kan men becijferen uit de berichten die het ANP in 1973 hebben bereikt, hierbij zijn dan de jeugdbaldadigheden en -diefstallen die van plaatselijke betekenis waren, buiten beschouwing gelaten.

In tientallen plaatsen rolde de politie jeugdbenden op, waarvan de jongste leden soms nauwelijks 12 jaar waren.

Bromfietsen vormen een gewild artikel. Zij werflen gestolen voor eigen gebruik, maar ook voor de handel. Ook komt het voor dat het om bepaalde onderdelen is te doen — de rest wordt dan weggegooid. Dit gebeurde o.a. in Twente, waar voor duizenden guldens aan brommers werd gestolen die ontdaan van begeerde onderdelen, in het Twente-Rijnkanaal werden gesmeten. , In Limburg stalen jongelui voor ƒ 40.000,- aan bromfietsen ten gerieve van een handelaar. De officier van justitie zei: „Deze man heeft zich van jeugdige dieven bediend om zoveel mogelijk diure bromfietsen in zijn bezit te krijgen. Hij heeft de jongelui zelfs aangespoord...

In Den Haag werkte een bende van 12 jongens, die bij' dief stallen en vernielingen voor een ton schade aanrichtte en de gestolen voorwerpen (autoaccessoires en brommers) weg gaf... In Den Bosch stalen elf jongens van 13-15 jaar 52 brommers.

Autodiefstallen sitaan weer bij oudere jongens in de belangstelling.

TERREUR

Terreur bedrijven is een deel van de jeugd ook niet vreemd. De Haagse politie hield 16 Surinaamse jongelui van 13 tot 19 jaar (vier meisjes) en drie oudere Hagenaars aan, die in de binnenstad opereerden. Zij bedreigden de winkeliers of mishandelden verkopers. De meisjes hadden tijdens de strooptochten vaak zwepen bij zich. De buit liep in de tienduizenden. Vooral begeerden zij kleding.

Soortgelijke terreur werd in het centrum van UtréoM uitgeoefend. Tien jongelui moesten terechtstaan. De .officier van justitie, zoekend naar de achtergrond van de affaire, kwam tot de conclusie, „dat de bendeleden, bijna alle afkomstig uit de West van het rechte pad waren afgedwaald, omdat zij hier hun draai niet kunnen vinden".

Automaten en telefooncellen werden vernield oni aan wat geld te komen. De schade was vaak schrikwekkend hoog. Een complete overval pleegde een jongmens te Amsterdam. Hij sloeg een geldloper neer en beroofde de man van 2,400,-. Hij kwam weg door op een bromfiets te springen die werd bestuurd door een 17-jarige makker.

Eveneens in Amsterdam probeerden jongens van plm. 15 jaar een sigarettenwinkelierster te beroven. Er werd gedreigd met een vuurwapen. De vrouw begon te gillen en de jongens sloegen op de vlucht.

Veel jongeluijzochten bezit (of spanning) door te gaan inbreken, in kantines, huizen en winkels. Uit het gehele land kwamen berichten van benden waarvan leden in groepjes verdeeld op het pad der misdaad gingen: Amstelveen: 7 jongens pleegden 28 inbraken, Rotterdam: 14 jongens braken in enkele maanden 85 maal in. (ADVERTENTIE) 3 mogelijkheden met garantie/service

Ji van den burg

VAN KWAAD TOT ERGER

Van het een. kwam soms het ander. In Oostelijk Flevoland werden twee jonge stropers gepakt. Zij hadden drie jachtgeweren (waarde ƒ 19.000,-) gestolen bij een particulier in Amersfoort. In korte tijd voor ƒ 80.000,- schade aanrichten deden twee jonge Arnhemmers door in een groothandel schrijfmachines te vernielen en met twee vrachtwagens botsautootje te gaan spelen. Dit deed zich ook voor in Rotterdam op het terrein van een auto-importeur: schade 50.000,-. De Nederlandse spoorwegen klaagden over een toenemend aantal criminele en agressieve „ontsporingen". Zij rekent op 400 vernielingen per jaar: met luchtbuksen schieten op treinen, stenen naar treinen gooien en stukken steen op de rails leggen. Een lid van de Ondernemingsraad vani NS zei: het schijnt een soort volksvermaak te zijn...

De officier van justitie mr. J. Ek te Maastricht-verzuchtte: het wordt tijd dat wij onze gastarbeiders gaan be?chermen tegen onze eigen baldadige jeugd. Hij zei dit toen een 19-jarige jongen voor het hekje stond, die met i?ier makkers een Marokkaan' had overvallen en afgeranseld.

Bij de berechting van vijf leden van „Heli's Angels", ook wel Knockploeg-Oost genaamd, die zich schuldig hadden gemaakt, aan geweldpleging, mishandeUnig en diefstal in Amsterdam, zei de officier van justitie mr. W. Remmerts: „Het zijn nu stuk voor stuk jongens, die zich aardig voordoen, maar in hun massaal optreden een terreur verspreiden. Massaliteit was bepalend voor hun macht".

Enkele droeve records: in Rotterdam stal een 15-jarige jongen voor f 225.000,- bij elkaar. In die plaats ook bekende een jongen 126 „activiteiten" en een bende van 15 jongens in Roermond bekende 125 inbraken met een buit van ƒ 50.000,- waarbij voor f 100.000,- werd vernield.

De Utrechtse politie heeft woensdagochtend een razendsnelle actie uitgevoerd cm het leven te redden van een p^ërrt die in het Amersfoortse ziekenhuis De Lichtenberg op de operatietafel 'ag.

Tijdens de operatie bleek plotseling dat er een pacemaker nodig was, maar het ziekenhuis beschikte niet over zo'n apparaatje (dat de hartslag regelt). Er was er wel een in voorraad bij een handel in medische instrumenten in rjtrecht. Een telefonisch verzoek om hulp aan de Utrechtse politie had tot gevolg, dat er direct een wagen uitrukte om de pacemaker op te halen en naar Amersfoort te brengen, de afstand kon in rekordtempo worden afgelegd dank zij de hulp van de politie in De Bilt en Zeist, die de route voor de wagen vrijhield.

Een uur later belde het ziekenhuis de politie opnieuw. Ditmaal om mee te delen dat de operatie was geslaagd. Minister Van der Stee van Landbouw en Visserij bracht gisteren een bezoek aan het Westland om zich op de hoogte te stellen van de de problemen die de energiecrisis met zich meebrengt voor de glas-tuinbouw. Hij bezocht daartoe de CCWS, de grote bloemenveiling in Honselersdijk, terwijl hij in 's Gravenzande twee groentebedrijven en een bloemenbedrijf bekeek en daar sprak over de dagelijkse problemen. Tenslotte voerde hij een gesprek met een aantal jonge tuinders in Naaldwijk. De minister vertelde daarbij o.a. dat de Duitse glastuinders nog moeilijker zitten, omdat daar de olieprijzen nog hoger zijn dan bij ons. De bewindsman achtte het daarom niet onmogelijk dat de gestegen stookkosten straks terug te vinden zullen zijn in de veilingprijzen. Op de foto de minister in gesprek met tuinder Van de Bos in 's Gravenzande.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Jeugdcriminaliteit was groot in 1973

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken