Bekijk het origineel

Kabinetsprestige kreeg een geduchte knauw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kabinetsprestige kreeg een geduchte knauw

Commentaren opheffing benzinedistributie

5 minuten leestijd

Met ingang van maandag 4 februari is de benzinedistributie opgeheven. Dit bericht sloeg gisteren als een bom in, want op hetzelfde moment dat minister Lubbers dit in de Tweede Kamer meedeelde,, stond staatssecretaris Van Hulten in een rede voor de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart de distributie nog te verdedigen. In Den Haag is men dan ook van mening, dat het prestige van het kabinet-Den Uyl een gevoelige knauw heeft gekregen.

Ook zouden volgens meningen op het Binnenhof de verhoudingen tussen de vijf regeringspartijen er deze week niet op zijn verbeterd. KVP en PPR deelden dinsdag al mee, dat naar hun oordeel de distributie maar moest worden opgeschort. Naar verluidt waren de meningen in het kabinet sterk verdeeld. De ministers Van Agt en Westerterp waren sterk voor afschaffing, terwijl minister Lubbers daar fel tegen zou zijn geweest.

Uiteraard was er vanmorgen een stroom van commentaren op de plotselinge afschaffing van de benzinedistributie. De ochtendbladen zien politieke consequenties in het bakzeil halen van de regering-Den Uyl.

Zo schrijft het Algemeen Dagblad; „De werkelijke redenen zijn anders. De distributie was slecht en ongeloofwaardig opgezet. Zij was onmogelijk te handhaven, terwijl er vrije verkoop was in België en West-Duitsland. Ten slotte heeft de politieke druk van de KVP de doorslag gegeven. Het is al eens eerder gebeurd, dat de KVP in een kabinet met de PvdA op een beslissend ogenblik, met steun van de publieke opinie, haar macht liet gelden. Het is voor het eerst dat de KVP zo duidelijk aan hét kabinet-Den Uyl heeft laten weten, dat het zo niet langer kan. Den Uyl zal er voortaan rekening mee moeten houden dat hij dankzij de KVP aan de macht is".

Ook de regeringsgezinde Volkskrant is van mening dat het kabinetsbesluit een deuk in het prestige betekent. Men zet een aantal vraagtekens bij het beleid. „Waarom vond de regering het dan in de vorige week nog wel nodig een nieuwe distributieperiode af te kondigen? Is de aanvoer van aardolie onverwacht zoveel gunstiger geworden? Alle argumentatie van de regering respecterend blijven wij toch met de indruk zitten dat het opheffen van de distributie eerder toe te schrijven is aan de groeiende chaos dan aan de meevallende invoer van aardolie".

Het SGP-Tweede-Kamerlid C. N. van Dis toonde zich niet verwonderd over de vrij onverwachte opheffing van de benzinedistributie. „Ik had het reeds verwacht", zei hij gistermiddag laconiek. ,,De oliestroom naar het land begon immers weer te lopen. Maar ook uit het vrij slappe politieoptreden tegen pomphouders die zonder bonnen benzine verkochten bleek dat er iets in de lucht zat. Anders was de regering wel veel krach, tiger opgetreden".

De maatregel van welks nut een regering een volk niet kan overtuigen, dient volgens Van Dis achterwege te blijven. Dit was duidelijk het geval met de rantsoenering van benzine.

Met de invoering van twee autoloze zondagen per maand heeft hij geen enkele moeite. Integendeel, hij juicht deze vorm van benzinebesparing van harte toe. „Ik had alleen liever gezien dat het zondagsrijverbod vanuit een geheel andere achtergrond afgekondigd was: heiliging van Gods dag". Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen deelde woensdagmiddag in een eerste commentaar mee dat de NS-directie op korte termijn een beslissing zal nemen over de vraag of en wanneer de spoorwegen de extra maatregelen in verband met de benzinedistributie intrekken. De spoorwegen laten momenteel dagelijks circa 20 extra treinen en een groot aantal verlengde treinen rijden om het extra reizigersaanbod in de spits te kunnen opvangen.

De NS-zegsman achtte het niet onmogelijk dat de extra maatregelen maar gedeeltelijk zullen worden teruggedraaid. „Het kan best zijn dat we blijvend extra klanten gewonnen hebben", zo zei hij. NS vervoerde tot nu toe tijdens de spitsuren 10 tot 15 pet meer reizigers dan voor de distributie.

Het openbaar vervoer in het algemeen, aldus de NS-woordvoerder, heeft nu twee mogelijkheden. Of de dienstregeling van voor de distributie wordt weer van kracht, waarna men eventuele knelpunten kan wegnemen door het treffen van extra voorzieningen, of men continueert de extra maatregelen van nu én bekijkt vervolgens in hoeverre die kunnen worden teruggedraaid.

Overigens staat nu volgens de NS-zegsman al vast dat de openingstijden van de bruggen vanaf 4 februari weer als vanouds zullen plaats hebben.

In een commentaar zegt de BOVAU er erg gelukkig mee te zijn, dat de druk die is uitgeoefend op de regering om de distributie te beëindigen zo snel resultaat heeft gehad. De Bovag-leden hebben bijzonder veel van de maatregelen naar aanleiding van de oliecrisis te lijden gehad, getuige de twee derde van het aantal aanvragen voor arbeidstijdverkorting in de afgelopen maanden

Het is wel gebleken dat de leden van de Bovag met nagenoeg 100 procent van de benzineverkoop en autohandel, de uitvoerders waren van de distributie. Een door de Bovag gevraagde vergoeding voor extra rompslomp en verminderde omzet werd niet toegestaan. In die stemming zullen de leden waarschijnlijk besluiten om de distributie onmiddelijk te beëindigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 januari 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Kabinetsprestige kreeg een geduchte knauw

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 januari 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken