Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nederland is belangrijk doorvoerland van heroïne

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nederland is belangrijk doorvoerland van heroïne

9 minuten leestijd

De heroïne die Nederland wordt binnengesmokkeld, verlaat ons land weer voor het grootste deel naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Duitse Bondsrepubliek, waar ongeveer 300.000 Amerikaanse militairen zijn gelegerd. In Nederland zelf zijn relatief weinig verslaafden. Volgens de New Yorkse politie bereikt ook veel heroïne Amerika via Antwerpen en langs andere Europese wegen. Dit heeft commissaris .J. van Straten, plaatsvervangend hoofd van de centrale recherche informatiedienst (CRI) van het ministerie van Justitie in Den Haag dezer dagen gezegd in een vraaggesprek met een verslaggever van het ANP.

Dank zij een steeds nauwere internationale samenwerking en ook de uitstekende onderlinge coöperatie van de Nederlandse instanties die met de bestriding van de handel en smokkel in verdovende middelen zijn belast, worden echter steeds grotere hoeveelheden verdovende middelen in beslag genomen en meer handelaren aangehouden. Vooral de samenwerking binnen de Nederlands-Duitse contactgroep voor het grensgebied en die met de Amerikaanse „drug Enforcement Administration", waarvan een vertegenwoordiger in Brussel zit, zijn uitstekend, aldus de heer-van Straten. 
De 1 juli vorig jaar gevormde Drug Enforcement Administration (DEA) is een uitbreiding van het bureau of narcotics and dangerous drugs van het ministerie van Justitie in Washington.

Agenten van het bureau winnen over de hele wereld inlichtingen in over handel en smokkel van verdovende middelen naar Amerika en werken nauw samen met de politie-instanties van landen die daar prijs op stellen. De agenten treden niet actief in deze landen op, maar helpen onder meer de plaatselijke politie aan gegevens die weer elders zijn ingewonnen, Voor Europa en NoordAfrika is het hoofdkwartier van de DEA in Parijs gevestigd met aan het hoofd Paul Knight.

French connection

Na enkele jaren van intensieve samenwerking tussen de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Amerika en Frankrijk durfde politieman Knight vorig jaar september te stellen dat de ,,French connection" —  de verbindinsroute waarlangs illegaal verdovende middelen van Frankrijk naar de Verenigde Staten kwamen, was verbroken.

In het gebied van Marseille was een groot aantal illegale laboratoria opgeruimd waar uit opium heroïne werd vervaardigd. In totaal was bijna 1900 kilogram heroïne in beslag genomen en waren 5665 arrestaties verricht. In Parijs en Marseille alleen waren bij onderlinge strijd tussen benden 19 doden gevallen en in de Verenigde Staten was de prijs van heroïne omhoog gevlogen.
Knight verklaarde „vreugde en voldoening" te voelen, maar waarschuwde tegelijkertijd; „Zolang er mensen zijn die bereid zijn elke prijs voor verdovende middelen te betalen, zal de internationale samenwerking tegen de handel moeten worden voortgezet".

Nederland

Eerder in dit jaar, in april, had Knight gezegd, dat inlichtingen erop duidden dat de handelaren overwegen Nederland te gebruiken als doorvoercentrum naar de Verenigde Staten en mogelijk voor de vestiging van laboratoria voor de bereiding van heroïne.
Volgens commissaris Van Straten zijn er op dit ogenblik geen aanwijzingen dat zich in Nederland dergelijke laboratoria bevinden.

De samenwerking die vorig .jaar in het Nederlands-Duitse grensgebied op gang gekomen is om de smokkel van Nederland naar de Bondsrepubliek en de daar gelegerde Amerikaanse strijdkrachten tegen te gaan, gaat steeds meer vruchten afwerpen, zo

Schepen zijn een geliefkoosd vervoermiddel voor heroïne. Havenautoriteiten over de gehele wereld hebben met smokkel te maken. zegt de heer Van Straten.

De Nederlands-Duitse contactgroep verdovende middelen omvat van Nederlandse zijde behalve de CRI, de politie van Amsterdam, Rotterdam, Heerlen, de douane-recherche en de marechaussee. Van Duitse zijde zijn het de politiële autoriteiten van Wiesbaden en Düsseldorf en de douanerecherche, en van de zijde van de Amerikaanse strijdkrachten In Duitsland de 42ste douane-afdeling van de militaire politie en de recherche van het leger.

België was onlangs op een bijeenkomst als waarnemer vertegenwoordigd en het is mogelijk dat de Belgen ook actief aan de gezamenlijke inspanning in het grensgebied met Duitsland zullen-; willen gaan deelnemen. .#••* V'l'.

De plaatselijke en landelijke jagers op de handelaren in verdovende middelen werken dus veelal niet meer als eenlingen, maar met duidelijk gunstige gevolgen als deel van het geheel. Zo werd vorig jaar in ons land beslag gelegd op 23 kilogram heroïne tegen 2,297 gram in 1972 en 50 gram in 1971. Aan hasjiesj werd in 1971 889 kilogram, in 1972 1636 kilogram en in 1973 bijna 6.000 kilogram in beslag genomen.

Amsterdam spande verreweg de kroon. Vrijwel alle heroïne die vorig jaar in beslag werd genomen, werd in Amsterdam gevonden. vorig jaar maar 1,5 kilogram. Dit behoeft helemaal niet te betekenen dat handel en smokkel zijn afgenomen. Het kan zijn dat men het ene jaar een gelukkige slag heeft geslagen en het andere jaar niet.

Zo is het onmogelijk na te gaan hoeveel verdovende middelen illegaal ons land binnenkomen via Schiphol, Amsterdam of de grootste wereldhaven Rotterdam en er ook weer uitgaan. Elk schip dat binnenkomt zou dan bijvoorbeeld geïsoleerd moeten worden tot het helemaal door de douane is onderzocht en dan is het nog maar de vraag of de bergplaats kan worden gevonden.

IJsberg

Toch zeggen de cijfers commissaris Van Straten lang niet alles. Het is slechts de top van de ijsberg die bovenkomt. Als voorbeeld noemt hij België, waar in 1972 120 kilogram heroïne in beslag werd genomen en vorig jaar maar 1,5 kilogram. 
Dit 
behoeft helemaal niet te betekenen dat handel en smokkel zijn afgenomen. 
Het kan zijn dat men het ene jaar een gelukkige slag heeft geslagen en het andere jaar niet. Zo is het onmogelijk na te gaan hoeveel verdovende middelen illegaal ons land binnenkomen via Schiphol, Amsterdam of de grootste wereldhaven Rotterdam en er ook weer uitgaan. Elk schip dat binnenkomt zou dan bijvoorbeeld geïsoleerd moeten worden tot het helemaal door de douane is onderzocht en dan is het nog maar de vraag of de bergplaats kan worden gevonden. Bovendien zou het gehele economische leven in de havensteden tot stilstand komen.
Bovendien zou het gehele economische leven in de havensteden tot stilstand komen. 

Hongkong

Hongkong, bijvoorbeeld, heeft een korps van 700 ambtenaren die speciaal zijn belast met het speuren naar verdovende middelen. Toch is de Britse kroonkolonie één van de belangrijkste centra waarlangs de illegale verdovende middelen vanuit het land van oorsprong per schip naar Europa en Amerika gaan.

In de hele wereld werd in 1971 21 ton opium en in 1972 minstens het dubbele in beslag genomen. Cijfers over 1973 zijn er nog niet.

Commissaris Van Straten is van mening dat de handelaren in zwaar verdovende middelen als heroïne niet dezelfde zijn als degenen die de hasjiesj smokkelen en verhandelen. Bij heroïne gaat het om de harde misdaad waarbij enorme bedragen zijn gemoeid voor betrekkelijk kleine hoeveelheden. De hasjiesj is vaak gemakkelijker te ontdekken omdat de smokkelaars toch partijen van enige omvang moeten vervoeren om eraan te verdienen.

Losse groepen

De handel in zwaar verdovende middelen, is volgens de Amerikaan Knight, doorgaans niet in handen van georganiseerde bendes. Het gaat voornamelijk om groepen die werken in zogenoemd „los samenwerkingsverband" (acting in concert). Een aantal personen neemt financieel deel aan een zaak en als deze is afgehandeld valt de groep weer uiteen. De samenstelling van die groepen „handelaren in de levende dood" wisselt, evenals de grootte, van geval tot geval. Zij laten hun „handelswaar" voor betrekkelijk geringe prijs inkopen in de producerende landen en kunnen via hun tussenpersonen de „junkies" (verslaafden) vrijwel elke prijs vragen, want de verslaafde moet zijn „drug" hebben. Hij kan niet anders. Dit werkt opnieuw de misdaad in de hand, want als de verslaafde geen geld heeft om de prijs van de heroïne te betalen, zal hij het — door bijvoorbeeld diefstal of roofoverval — moeten bemachtigen of zich onder medische behandeling moeten stellen.

De voornaamste bronnen voor de opium, waarvan de derivaten heroïne en morfine afkomstig zijn, zijn nog steeds de „gouden driehoek" (Birma, Thailand en Laos) en Turkije, waar arme boeren een behoorlijke bijverdienste hebben aan de verbouw van de papaver.

Vooral de Verenigde Naties en de Verenigde Staten afzonderlijk hebben stappen gedaan om de verbouw van de opium-papaver te verminderen tot de voor medische doeleinden noodzakelijke hoeveelheden. 
Turkije

Amerika sloot met Turkije een overeenkomst waarbij de Amerikanen zouden helpen bij de ontwikkeling van winstgevende landbouwbedrijven als compensatie voor een verbod op de verbouw van de papaver. Het verbod kwam er, maar bij de jongste verkiezingen in Turkije beloofden verscheidene partijen het verbod te zullen opheffen omdat Washington de hulp in onvoldoende mate zou bieden. 
In 1971 riepen de Verenigde Naties het VN-fonds voor de bedwinging van misbruik van verdovende middelen in het leven met als eerste persoonlijk vertegenwoordiger van de secretaris-generaal onze landgenoot mr. C. W. A. Schurmann (tot maart 1973). In de eerste twee jaren werden 35 projecten ondernomen variërend van cursussen voor politie en douane tot het geven van voorlichting aan stammen in de verbouw van andere produkten dan de papaver.
In het oktober-december nummer van vorig jaar van de VN publikatie „Bulletin on narcotics" besluit mr. Schurmann een artikel dat in de eerste twee jaren van het VN-fonds een duidelijk bewustzijn bij vele regeringen is ontstaan van. de gevaren van misbruik van verdovende middelen en van de noodzaak om op internationale schaal samen te werken bij de bestrijding.

Financiering

De Verenigde Naties zijn een aantal projecten begonnen en hebben de basis gelegd voor een toekomstig programma van wereldomvattende operaties. Of dit kan worden uitgevoerd , hangt volledig af van de bereidheid van de regeringen om het te financieren, aldus mr. Schurmann.

Geld dus, dat inmiddels nog steeds binnenstroomt in de zakken van de financiers van de handel in verdovende middelen, die achter de schermen leven van de dood van veel jonge mensen in de hele wereld. En, hoewel commissaris Van Straten zei dat het aantal verslaafden in Nederland relatief klein is, stierven in in ons land vorig jaar zeker 18 mensen — onder wie buitenlanders — aan de gevolgen van het gebruik van zwaar verdovende middelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 2 February 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Nederland is belangrijk doorvoerland van heroïne

Bekijk de hele uitgave van Saturday 2 February 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken