Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beslissende ontmoeting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beslissende ontmoeting

5 minuten leestijd

En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Lukas 19:9

Het leven van Zacheus voor zijn ontmoeting met Jezus kan met één woord getekend worden: Eenzaamheid. Hij had veel, geld, bezit, wellicht vrouw en kinderen, omgang met vrienden, al keken velen hem met de nek aan. Want een jood die zich zelf respecteerde wilde geen omgang hebben met deze kollaborateur met de romeinen, deze afperser. Toch was hij eenzaam. Dat kwam omdat Zacheus zijn leven had leren zien bij het licht van de Heilige Geest.

Nu zat hij met de brokken van een leven zonder God, een leven vol schuld. Hij had eigenlijk nooit zo bijzonder rekening gehouden met God, maar nu had hij ontdekt dat God er toch is en dat deze God rechtvaardig is. Waai" moet Zacheus dan blijven, hij kan voor God niet bestaan. Zacheus, de reine — want dat betekent zijn naam — heeft zich als een onreine voor God leren kennen en dat is veel erger dan dat vele mensen hem een onreine noemen. Zacheus is senzaam. op de manier psalm 25: Eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt mij meer.

God is er toch, en nu heeft Zacheus ook iets anders van God gehoord, hoe, dat wordt ons niet verteld, maar hij heeft gehoord van het Evangelie van Jezus (ihristus. de Rabbi uit Nazareth, dat er voor goddelozen genade is bij God. En nu kent hij maar één begeerte. Hem zelf te zien. in Zijn oog te lezen en uit Zijn mond te horen dat dit waar is, dat dit ook voor hemzelf geldt. Hij heeft, zoals Calvijn het uitdrukt, betrekking op een Jezus, Die hij nog niet kent. Daarom klimt hij in die vijgeboom, omdat hij Hem anders niet kan zien. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit heilbegeerte.

Het gaat allemaal heel anders, Jezus ziet op en ziet Zacheus. Hij heeft hem al eerder gezien, ziet in diens hart, ziet Zacheus, die Hij al door de verborgen werking des Geestes tot Zich had getrokken, zegt Calvijn terecht. En zoals Hij Nathanael zag onder de vijgeboom, wist wat er in diens hart omging, zo weet Hij het ook van Zacheus.

Daarom zegt Hij: Zacheus, haast u en kom af, want Ik moet heden in uw huis blijven. Hij kent hem bij name en roept hem bij name, het wordt persoonlijk, het geldt ook voor Zacheus. Dat is het antwoord op diens onuitgesproken vraag.

Er is haast bij, want nu is het ogenblik aangebroken, door God bepaald. Heden, dat staat in de Griekse tekst voorop. Daarom moet hij meteen uit die boom. Zat hij te hoog? Om Jezus te zien zat hij net goed, maar om Jezus in zijn huis te ontvangen moet hij er uitkomen. Maar dit kan Jezus enkel zeggen tegen een mens die er eerst is ingeklommen.

Jezus wil de gast zijn van Zacheus, wil met hem te maken hebben, wil hem helpen. Dat is geweldig. meer dan Zacheus verwachtte. De mensen leggen het verkeerd uit, spreken in kortzichtigheid dat Hij gemeenschap met de zondaren heeft, als het ware heult met de zonde. Dat is niet waar, Zacheus is aangeraakt door de Geest des Heeren, heeft gebroken met zijn zondig leven, snakt naar verlossing van schuld. Jezus zal geen zwijgende gast zijn geweest, zal ook nu gesproken hebben over het Koninkrijk der hemelen.

 En de vrucht? Zacheus springt overeind en gaat voor Jezus staan en zegt: Heere, de helft van mijn bezit geef ik de armen, en als ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Dat is vrucht van echt berouw, dat is echte liefde. Die liefde moet zich kunnen uiten, vandaar dit voorstel. En dat dit niet is bedoeld als werkheiligheid, om er iets mee te verdienen, dat wordt duidelijk uit het antwoord van de Heere Jezus: Heden is dezen huize zaligheid geschied. Ook Zacheus is een zoon van Abraham, heeft dus het geloof van Abraham, dat geloof dat hem tot gerechtigheid werd gerekend.

Jezus bevestigt voor Zacheus dat het goed is. Nu heeft hij volle zekerheid dat er voor hem heil is, dat het ook hem geldt, dat zijn schuld en verzondigd leven geen scheiding meer maken tussen God en zijn ziel.

Nog gaat Hij door Jericho, door de bediening van Zijn Woord, op allerlei wijze. Zeg niet, dat kan niet meer, dat kan voor mij niet meer. nu is het te Iaat. Het kan elk ogenblik ..heden" worden voor een mens, heden moet Ik in uw huis blijven. Heerlijk wonder Gods, wonder van trekkende liefde des Vaders, werking des Geestes. Het is de moeite waard en onze ziel is het waard om Hem te zoeken in die weg van het Woord en de bediening daarvan, in gebed, in roepen. Er desnoods voor in de boom te klimmen, het Is alle inspanning waard. En zulken kan Hij er uitroepen. En waar het hart geopend is voor die Heere daar gaat ook huis en beurs open voor Hem, daar wordt heel het leven gestempeld door dat geloof.

Jezus zag Zacheus. Zo zie Hij op mij. Is dat uw verlangen? Hij weet er van. En mag dat maar meer en meer, dagelijks de behoefte zijn van Zijn kinderen. Om zo een nabij leven bij de Heere te hebben, een afhankelijk leven, een rijk leven. En om zo te ervaren dat bij Hem alles is voor één die steeas weer moet bekennen: Bij mij is niets van wat er moest zijn. Heere schenk me geloof, liefde, volharding. Om zo te mogen geloven en lief te mogen hebben en te mogen volharden tot op de dag van Jezus Christus. Want Hij komt, de tekenen gaan Hem vooruit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 1974

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Beslissende ontmoeting

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 1974

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken