Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Extra subsidie voor jeugdsociëteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Extra subsidie voor jeugdsociëteit

Gemeenteraad Leerdam

4 minuten leestijd

De agenda van de raad van Leerdam leverde in de laatstgehouden raadsvergadering veel stof tot spreken op. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter, burgemeester Den Hollander, dat de heer J. Meijdam (SGP), getroffen door een ongeval, in het ziekenhuis ligt. Hij sprak de wens uit, dat de heer Meijdam voorspoedig zou mogen herstellen.

Eén van de agendapunten, die een felle discussie ontlckte, was het voorstel van burgemeester en wethouders, om een bedrag van ƒ87.0000 beschikbaar te stellen, voor het aanbrengen van een nieuwe centrale antermemaist- en een ontvanigstinstallatie op en in het thaos in aanbouw zijnde bejaardencentrum in Leerdam-noord. Hierbij kwam ook aan de orde, dat degenen die op het centraal antennesysteem aangesloten zullen zijn en worden, een vergoeding moeten gaan betalen van ƒ 15,- per 2 maanden. Met betrekking tot deze vengoeding zei de heer Beumer (CHU), dat hij deze vergoeding liever had zien geregeld in de vorm van een te heffen entreegeld. Dit zullen de woningstichtingen kunnen opnemen in de stichtingskosten, net ,zoals dit nu al plaatsvindt met de aansluitkosten pop de riolering. Tevens maakte de heer Beumer bezwaar tegen het feit dat de reeds aangeslotenen op het

De Westfrlese ilora blijkt een groot succes. De tentoonstelling in Bovenkarspel trekt veel bezoekers. centraal antennesysteem, die nu ƒ 6,70 per twee maanden betalen, straks ook ƒ 15 moeten gaan betalen. Wethouder Den Hartog (AR) voerde hiertegen aan dat dit niets vreemds was, want hetzelfde gebeurd ook bij de telefoonaansluiting, die wordt ook elk jaar verhoogd.

VRIJSTELLING

De heer Breedveld vervolgde voorts de discussie door te zeggen, dat hij het onredelijk vindt, dat bewoners van particutiere woningen, wanneer zij gebruik willen maken van het centrale antennesysteem, niet behoeven mede te betalen, maar dat degenen die een huurhuis bewonen wel ƒ15 (en stra;ks ƒ17) per twee maanden moeten gaan betalen, omdat zij toevallig in een huurhuis van de woningstichting wonen, waarin zich een aansluiting op het centrale antennesysteem bevindt. De heer Breedveld (SGP) merkte voorts nog op: „We praten wel over persoonlijke vrijheid, maar dat geldt dan zelcer niet voor huurwoningen. Ik vraag u, liiglt in wat de tv ons biedt aan profanie, sex en geweld niet een bedreiging ,voor ons gezinsleven? Wij verzoeken u dan ook, niet aUeen de bewoners van de • koopwoningen, maar ook de bewoners van de huurwoningen, indien zij dit op principiële grondslagen wensen, vrij te stellen van betaling van dit bedrag", aldus de heer Breedveld. Als antwoord hierop vroeg de voorzitter of het voorstel van de heer Breedveld werd ondersteund. Aangezien dit niet het geval was werd het voorstel van burgemeester en wethouders zonder stemming aarugenomen.

ONGEORGAmSEER3E

JEUGD

Een ander voorstel van b. en w. was het verhogen van de subsidie aan de „Jeugdsociëteit Beltzicht". Dit voorstel ontlokte de heer Breedveld (SGP) de volgende opmerking: „Ik heb niet veel bewondering voor het „open jeugdwerk" van Beltzicht. Uit de cijfers die ter inzage lagen blijkt, dat men daar de jeugd geen verantwoordelijkheidsbesef leert. Contributie betalen zij niet. Men klopt wel aan bij rijk en gemeente om subsidie en steun. Er is echter één ding wat wel wat opbrengt — dat is blijkbaar het hart van het jeugd- en jongerenwerk, namelijk het buffet. In de rekening van 1972 vindt men tenminste een schuld van ƒ 12.622 aan de drankleverancier. Dat dit jeugdwerk zo iboven alle andere jeugdwerk gesubsidieerd moet worden, is onverantwoordelijk", aldus de heer Breedveldj De voorzitter maakte de heer Breedveld er op attent, dat hetgene wat hij nu gezegd had niet aan de orde was. De lieer Breedveld beklemtoonde nogmaals, dat hij geacht wenst te worden togen te hebben gestemd.

Een luchtfoto van een natuurschoon stukie van Apel'^oorn: rechts or> de voorgrond de Koninklijke stallen meer naar links verscholen lussen het groen paleis Het Loo. De bossen rond het paleis „het Kroondomein" zijn eigendom van de Koninklijke familie; op de achtergrond de wijk Kerschoten. (luchtfoto Cor Otting, Rhenen)

Het MoUer-instituut in Tilburg reikt op 28 februari als eerste in den lande een diploma uit, voor de bevoegdheid derde-graads-leraar, in de vakken scheikunde en wiskunde, van de nieuwe lerarenopleiding. Dit gebeurt in een openbare zitting in het auditorium van het MoUer-instituut.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 februari 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Extra subsidie voor jeugdsociëteit

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 februari 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken