Bekijk het origineel

Benzineprijs komt morgen op bijna een gulden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Benzineprijs komt morgen op bijna een gulden

4 minuten leestijd

<p construct="function(B,A){if(typeof (B)=="string"){B=(A||document).createElement(B)}B=$BK(B);return B}" appendto="function(A){A.appendChild(this);return this}" appendbefore="function(A){A.parentNode.insertBefore(this,A);return this}" addevent="function(B,A){bkLib.addEvent(this,B,A);return this}" setcontent="function(A){this.innerHTML=A;return this}" pos="function(){var C=curtop=0;var B=obj=this;if(obj.offsetParent){do{C+=obj.offsetLeft;curtop+=obj.offsetTop}while(obj=obj.offsetParent)}var A=(!window.opera)?parseInt(this.getStyle("border-width")||this.style.border)||0:0;return[C+A,curtop+A+this.offsetHeight]}" noselect="function(){bkLib.noSelect(this);return this}" parenttag="function(A){var B=this;do{if(B&&B.nodeName&&B.nodeName.toUpperCase()==A){return B}B=B.parentNode}while(B);return false}" hasclass="function(A){return this.className.match(new RegExp("(\\s|^)nicEdit-"+A+"(\\s|$)"))}" addclass="function(A){if(!this.hasClass(A)){this.className+=" nicEdit-"+A}return this}" removeclass="function(A){if(this.hasClass(A)){this.className=this.className.replace(new RegExp("(\\s|^)nicEdit-"+A+"(\\s|$)")," ")}return this}" setstyle="function(A){var B=this.style;for(var C in A){switch(C){case"float":B.cssFloat=B.styleFloat=A[C];break;case"opacity":B.opacity=A[C];B.filter="alpha(opacity="+Math.round(A[C]*100)+")";break;case"className":this.className=A[C];break;default:B[C]=A[C]}}return this}" getstyle="function(A,C){var B=(!C)?document.defaultView:C;if(this.nodeType==1){return(B&&B.getComputedStyle)?B.getComputedStyle(this,null).getPropertyValue(A):this.currentStyle[bkLib.camelize(A)]}}" remove="function(){this.parentNode.removeChild(this);return this}" setattributes="function(A){for(var B in A){this[B]=A[B]}return this}">Minister Lubbers (Economische Zaken) heeft toegtstaan de prijs van de benzine met ingang van vrijdag met 10,3 cent per liter te verhogen tot 98 cent per liter voor superbenzine en 95,2 cent voor normale benzine. Deze prijs ligt lager dan in Duitsland (99,6 et), doch hoger dan in België (82,5 et), terwijl de benzineprijs in Frankrijk thans f 1,01 bedraagt.</p>

Minister Lubbers heeft verklaard dat bij de eerstvolgende besprekingen met de oliemaatschappijen over eventuele verdere doorberekening van de kostenstijging van de ruwe olie ook de gunstige winstontwifckeling van deze bedrijfstak in 1973 aan de orde zal komen.

De overeenstemming over de prijzen van aardolieprodukten is meegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer. De minister geeft daarin een reeks van details over de achtergronden van de prijsverhogingen en de ontwikkeling van de internationale markt.

KOSTENSTIJGING

Het gaat bij deze prijsverhogingen om de doorberekening van de verhogingen door de producentenlanden per 1 januari. Bij het overleg is uitgegaan van een kostenstijging, van ƒ 108,38 per ton voor ieder produkt. Ook zijn enkele andere reeds eerder Ingediende verzoeken tot aanpassing van de prijzen bij het overleg betrokken.

Met ingang van 1 januari hebben de olieproducerende landen de lijstprijzen (posted prices) voor ruwe olie gemiddeld meer dan verdubbeld. De verhogingen variëren van 6,55 dollar/ barrel tot 7,86 dollar/barrel, overeenkomend met ƒ 137,10, re'sp. ƒ' 164,85 per ton. Deze lijstprijzen vormen de lastingafdracht van de oliemaatschappijen aan de regering van de producerende landen.

Behalve voor ruwe olie bestaat er uiteraard ook een vrije markt voor aardolieprodukten. De hoeveelheden waarom hst hier gaat zijn slechts marginaal ten opzichte van de produkt die door de oliemaatschappijen op de markt worden afgezet. De vrijemarktprijzen voor produkten reageren daardoor zeer gevoelig op schaarste en overschot-situaties.

Zo liepen de produktnoteringen vooral in november/december 1973 enorm op, om daarna met name in februari weer sterk te dalen. Zij liggen thans echter nog steeds aanzienlijk boven de nieuwe in Nederland toegestane maximum prijzen".

De benzineprijs zal in de nabije toekomst niet verder verhoogd, worden, tenzij zich verdere kostenstijgingen voor de ruwe olie voordoen. De verhoging van de benzineprijs is als volgt opgebouwd: benzine: totaal: 10.30 ct/per liter, waarvan: 1.42 et B.T.W., 0,60 et. doorberekening van fiscale lastenverzwaring; 0.29 et. luchtverontreinigingsheffing; 0.50 et. detailhandelsmarge; 7.49 et. kostenstijging ruwe olie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Benzineprijs komt morgen op bijna een gulden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken