Bekijk het origineel

NOG VOLOP OLIE IN LEISTEEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

NOG VOLOP OLIE IN LEISTEEN

4 minuten leestijd

De Rocky Mountain Staten hebben een van de geweldigste landschappen in de Verenigde Staten. Maar onder de grillige rotsen, de half-droge valleien en ondergrondse beekjes zit iets, dat economisch gezien, nog geweldiger is dan het landschap: enorme velden leisteenolie.

Nu Amerika voor een energietekort staat is alle aandacht gericht op deze grote energiebron. Sommigen schatten dat de hoeveelheid olie die nog verborgen zit in de leisteenrotsen ongeveer 600 miljard vaten bedraagt. VOigens anderen gaat het wellicht omdrie triljoen vaten.

Als het huidige olieverbruik van de Verenigde Staten constant blijft, zijn 60O miljard vaten genoeg om het land voor 100 jaar van olie te voorzier.

Oliemaatschappijen hebben al laten weten dat ze deze reserves graag willen exploiteren. Wanneer kunnen de Amerikanen nu de eerste oliestroom uit het Rocky Mountain gebergte verwachten?

We hebben de technologie in handen, zo verklaarde H. I. koolsbergen, voorzitter van de Oil Shaie Corporation, „tot dusver is de winning van leisteenolie niet de moeite waard geweest omdat andere soorten olie veel goedkoper waren. Maar zelfs de goedkoopste binmenlandse ruwe olie is het afgelopen jaar in prijs verdubbeld en kost nu meer dan 5 dollar per vat.

Deskundigen hebben gezegd dat de winning van leisteenolie winstgevend is geworden toen in het najaar de normale olieprijzen de 4.50 dollar per vat overschreden.

Maar boewei. de industrie weet hoe zij de winning van' leisteenolie moet aanpakken, zijn de milieu-deskundigen er niet bepaald wild enthousiast over.

Bezwaren

Het mto'isterie van binnenlandse zaken heeft dit jaar drie punten genoemd die de onitginnrng van leisteenolie kunmen vertragen: 
• De aantasting van het land waarbij plantengroei, landschap en dierenleven verloren zullen gaan. Sommige dieren zullen helemaal worden uitgeroeid terwijl het aantal herten in de Rocky Mountains met 10 procent zal verminderen. 
• De vermindering van de ondergrondse watervoorraden en de verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
• De verstedelijking van lanideliike gebieden door wegenbouw.

Ondanks deze mogelijke vertragingen heeft het ministerie van binnenlandse zaken besloten om de oliereserves in de leisteenrotsen te jjaan aanboren.

..Het is van nationaal belang dat we dit doen", zo verklaarde de minister van binnenlandse zaken Rogers Morton dit. „We hebben rigoreuze maatregelen genomen om het milieu zo weinig mogelijk aan te tasten. De potentiële voordelen wegen op tegen dp onvermijdelijke kosten ea vislko's."

De Amerikaanse overheid heeft een dikke vinger in de leisteenolie-pap cmdp.t 70 tot 80 procent van het land r:st leisteenolie bevat eigendom van 'de -staat is. Van al dat land dat de staat hier bezit zullen slechts zes ge,,bieden worde» verpacht voor exploitatie, twee in Utah. twee in Wyoming en eveneens twee in Colorado.

Rijk

De twee rijkste gebieden - in Colorado - bevatten naar schatting bijna net zoveel olie als de velden m Alaska (negen miljard vaten).

Deze maand zullen bedrijven in staat worden gesteld een bod te doen oo eer van deze zes gebieden. Het minlsteris van binnenlandse zaken verwacht, dat verschillende ontginningstechnieken zulien worden gebruikt op verschillende plaatsen. De ce'eerde Arthur Lewis, die verbonden IS aan het Lawrence laboratorium van ds universiteit van California lieeft voorgesteld atoombommen diep onder de grond tot ontploffing te brengen. Door de hitte die daarbij vrijkomt zou de olie worden afgescheidei;.

Volgenis de huidige plannen zal de meeste leisteenolie uit de grond worden gehaald door middel van conventionele mijnbouw. M. A. Hassiaiis, die specialist is op het gebied van grondstoffen aan de Columbia universiteit en een onderzoek heeft gedaan naar de leisteenolie heeft gezegd dat de hoeveelheid lei.5teenolie die kan worden verkregen door oppervlakte-winning te verwaarlozen is.

Oppervlakte winning, waar veel raUieu-deskundigen tegen gekant zijn, zou betekenen dat het landschap als het ware wordt afgepek" en dat miljarden tonnenaarde moeten worden verwijderd om de leisteenrotsen te bereiken.

Enorme investeringen

De kosten van weike meijhode dan ook zijn enorm een onderzoek van Mobil Oil heeft uitgewezen dat een investering van 750 miljoen dollar nodig is om de eerste 100.000 vaten olie per dag te produceren en dit is minder dan een procent van de huidige vraag naar olie per dag.
Het geld van de investeringen zal slechts heel langzaam terugvloeien. De aanleg van mijnen en raffinaderijen vergt zeven jaar. Daarom zal de eerste leisteenolie pas. in 1980 of daarna worden geproduceerd.

Industriële deskundigen zeggen dat de produktie - wanneer alles naar wens verloopt - in 1985 kan zijn opgevoerd tot een miljoen vaten per dag, hetgeen een zeventiende deel is van de huidige vraag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 maart 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

NOG VOLOP OLIE IN LEISTEEN

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 maart 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken