Bekijk het origineel

Glastuinders willen weten wat het kabinet met gasprijzen wil

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Glastuinders willen weten wat het kabinet met gasprijzen wil

Het gaat om zijn of niet-zijn

6 minuten leestijd

De Nederlandse glastuinbouw heeft deze week zeker met meer dan gewone belangstelling uitgekeken naar de steunmaatregelen die de regering zou presenteren. Sinds vorige week was er naar aanleiding van uitlatingen van de minister van landbouw Van der Stee de verwachting dat het kabinet iets zou doen om de tuinders, die door de hoge stookkosten in een precaire positie waren geraakt, tegepnoet te komen.

Er is de laatste tijd nogal wat publiciteit geweest rond de problemen van de glastuinbouw. Daaruit blijkt, dat de moeilijkheden wel groot waren geworden, want een tuinder is niet gewend dat het van een leien dakje gaat. Over soms zware tegenvallers maakt hij weinig drukte. De veilingklok, die zijn uiteindelijk inkomen aanwijst, is zeer veranderlijk. Het komt veelvuldig voor, dat een periode met hoge prijzen wordt gevolgd door een aantal weken waarin nauwelijks de kostprijs wordt gehaald. En als tuinder kan je dan net verkeerd zitten. Van jongsaf is hij zodoende gehard in het opvangen van tegenslagen.

Dat dan ook nu wel alarm werd geslagen had uitzonderlijke oorzaken. De zeer hoge olieprijzen brengen de rentabiliteit van een groot aantal tuinders definitief in gevaar. Enkele cijfers maken dit duidelijk. Lichte olie, waaronder petroleum kostte vorig jaar mei nog ongeveer ƒ 84,- per ton, terwijl men daar nu ƒ 176,- voor moet betalen. Zware olie steeg van ƒ 144,- per ton naar ƒ 365,- per ton. Het Landbouwschap berekende dat de stookkosten per 1000 vierkante meter glasoppervlak met ƒ 6000,- zijn gestegen in het afgelopen jaar. Voor een middelgroot bedrijf betekent dit een kostenstijging van dertigduizend gulden. Een geluk was de zachte winter die we achter de rug hebben. Dit heeft de tuinders miljoenen bespaard. Een werkelijk strenge winter zou de situatie hopeloos hebben gemaakt.

Natuurlijk is er een alternatief voor het stoken met olie. Nederland is in het gelukkige bezit van, aardgas. De helft van de stokende tuinders heeft, met een overheidssubsidie, zijn verwarmingsinstallaties om laten bouwen. Dat kostte wel een investering van enkele tienduizenden guldens en dat is ook de voornaamste reden dat niet alle tuinders zijn omgeschakeld op aardgas. Een ander probleem is de moeilijke bereikbaarheid „perspectief een aantal bedrijven.

MAATREGELEN
Deze week is bekend geworden, wat de regering wil doen om de in nood verkerende bedrijfstak te helpen. Er komt een voorschotregeling voor de stookolie van ƒ 30,- per ton, het kabinet verhoogt de subsidie bij omschakeling op aardgas, terwijl onrendabele bedrijven een hogere slooppremie kunnen ontvangen. Tenslotte is nog een bedrag van drie miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het zoeken naar energiebesparende teeltmethoden.

In tuinbouwkringen is men blij met deze maatregelen die de problemen wat verlichten. Toch worden nog wel vraagtekens gezet. Vooral de omschakeling op aardgas is nog wel een heet hangijzer. Een woordvoerder van de Nederlandse christelijke boeren- en tuindersbond (CBTB) had nogal moeite met de term perspectief biedende bedrijven", die in de regeringsvoorstellen wordt gehanteerd. Alleen deze bedrijven zouden in aanmerking komen voor de subsidie bij omschakeling op aardgas. Bij de huidige olieprijzen is er voor vrijwel niemand perspectief. Het kriterium zal daarom moeten zijn een zeer langzaam oplopende gasprijs. Anders zullen de tuinders waarschijnlijk niet bereidzijn om tot deze grote investering over te gaan.

De voorschotregeling voor stookolie vindt men bij de CBTB ten enenmale onvoldoende. Er blijft toch nog altijd een groot gedeelte van de gestegen prijs voor rekening van de tuinder. Bij een normale prijsvorming zal de dure olie, bij de sterk verhoogde ander kosten, weinig over laten van het arbeidsinkomen van de tuinder.

ANDERE LANDEN

In een gesprek met het Landbouwschap werd minister Van der Stee er op gewezen, dat de regeringsplannen maar een gedeeltelijke hulp bieden. De minister van Landbouw erkende dit, maar hij wees er op, dat hij rekening moest houden met de andere EEG-landen. Als wij in Nederland teveel steun verlenen kan men daardoor maatregelen uitlokken van andere landen.

Het is bekend, dat ook de DuitSe tuinders heftig protesteren tegen de hoge olieprijzen. Zij zeggen, dat zij in een nadelige positie verkeren omdat zij niet die mogelijkheid hebben om over te schakelen op het goedkopere aardgas. Onlangs dreigden de Duitse tuinders, dat zij de grens met Nederland zouden blokkeren als de concurrentieverhoudingen niet zouden worden Techt getrokken.

Bij de CBTB vindt men dat bij het afwegen van de concurrentiepositie niet alleen mag afgaan op de energie. Tegenover het natuurlijk voordeel hiervan staan namelijk sterke nadelen. Men hoeft hierbij alleen maar te denken aan de fiscale situatie. In Nederland worden de tuinders veel meer „geplukt" dan in het buitenland. De sociale lasten wegen in Nederland voor de ondernemers ook veel zwaarder dan in de ons omliggende landen.

GASPRIJZEN

We vroegen aan de directeur van de veiling Westland-Zuid in 's Gravenzande de heer G. A. van Geest hoe de gewone tuinder tegen de regeringsmaatregelen aankijkt". De tegemoetkomingen in de hoge olieprijzen vinden wij een lachertje", aldus de heer Van Geest. De lichte olie die de meeste tuinders in onze omgeving stoken steeg van een dubbeltje naar zesendertig cent per liter. Daar wil de regering nu drie cent per liter voorschot op geven. Dat is gewoon kruimelwerk." Het belangrijkste vindt de Westlandse veilingleider dat in de komende weken duidelijk wordt wat de gasprijzen gaan doen. De tuinder moet weten, dat de investering die hij doet bij overschakeling op aardgas, verantwoord is.

Van Geest vind het een absurde gedachte, dat de Nederlandse overheid de bedrijven niet zou laten profiteren zou laten profiteren van een natuurlijk voordeel". Men gaat in Finland en Bulgarije toch ook geen belasting heffen op het gebruik van de heetwaterbronnen? In Frankrijk zou men dan de tuinders moeten laten betalen voor de zonnewarmte. Wat bij ons uit de grond komt, zit bij hen in de lucht".

In hogere groenteprijzen als soelaas gelooft de heer Van Geest niet. „Mede als gevolg van het warme weer is de sla momenteel duur, waardoor onze veilingomzet een paar miljoen gulden hoger ligt dan vorig jaar. Maar de tomaten moeten het bij ons doen. En dan is het een veeg teken dat de vroege tomaten die nu worden aangevoerd tien gulden per bakje lager mogen dan vorig jaar om deze tijd".

Duur zal de groente pas worden als de tuinder zijn kassen leeg laat liggen omdat de teelt niet meer rendabel is. Het is niet te hopen dat het zover komt. Dat zou niet alleen een ramp betekenen voor de werkgelegenheid en de groentevoorziening in ons land. Grote stukken tuinbouw gebied zouden ook spoedig de status van „oerwoud" bereiken.
Het is duidelijk, dat de glastuinbouw zit te springen om positieve kabinetsuitspraken ten aanzien van de gasprijs in de toekomst. Op een grote demonstratieve vergadering die op 20 april in de veiling Westland-Noord te Poeldijk wordt gehouden zullen duizenden tuinders deze wens — die voor hen een kwestie is van zijn of niet-zijn — onderstrepen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 april 1974

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Glastuinders willen weten wat het kabinet met gasprijzen wil

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 april 1974

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken