Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Grondstoffen zullen in prijs gaan dalen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Grondstoffen zullen in prijs gaan dalen

Rapport van OESO

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Sommige grondstoffen, zoals granen, zullen hoog in prijs blijven, maar andere grondstoffen zullen dit jaar als gevolg van tragere economische groei teruglopen. Dit verwacht de UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), die op basis van een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een voorlopige schaffing heeft gemaakt van de vraag- en aanbodsituatie van een aantal belangrijke grondstoffen.

Graan zal hoog in prijs blijven bij een klein aanbod, ten minste tot na d? Noord Amerikaapse oogsten. De prijzen zullen tamelijk hoog blijven omdat de geslonken voorraden weer moeten worden aangevuld. Men verVifacht dat Amerikaanse tarwe op het niveau van januari zal blijven, 5,85 dollar per bushei (ca 27 kg). In het algemeen zullen de graanprijzen enigszins stijgen tot na de oogsten op het noordelijk halfrond. Daarna kan enige daling optreden.
De rijstproduktie zal vergeleken met vorig jaar met 5 pct. toenemen. Hoewel in de rijstproducerende landen de voor export beschikbare hoeveelheid van 6,4 miljoen ton in 1973 is gestegen tot 7,3 miljoen ton in dit jaar zal het aanbod ook nu zeer krap zijn. Tot augustus zal de prijs zich op het niveau van 1973 handhaven. Dan volgt onder druk van een ruimer aanbod enige prijsdaling. Van „Thai"rijst zal de prijs van 350 dollar per ton in 1974 stijgen tot 550 dollar. 

SUIKER

Suiker steeg de eerste maanden van 1974 in prijs zoals nooit tevoren. De voorraden zijn geslonken want de laatste twee jaar heeft de consumptie de produktie aanzienlijk overtroffen. Voor 1973-1974 wordt enig produktieoverschot verwacht, maar de prijs zal ondanks een lichte daling in de tweede helft van dit jaar, hoger uitkomen dan in 1973.
De koffieprijzen zullen gemiddeld in 1974 weinig lager zijn dan afgelopen jaar, terwijl voor cacao een lichte prijsverhoging wordt verwacht. 
De prijs voor thee, die niet heeft meegedaan in de explosieve prijsstijging van grondstoffen in 1973, zal in 1974 enigszins hoger worden.

RUBBER

De prijs van natuurrubber is sterk in prijs gestegen, tengevolge van de olieprijsstijgingen en de productiebeperking van synthetische rubber. De vraag naar rubber zal als gevolg van een verwachte recessie in de industriële ontwikkeling en de autoindustrie enigermate teruglopen. Deze daling wordt verwacht in de tweede helft van het jaar en naar schatting 40 tot 50 dollarcenten per 450 gram.

Zowel de produktie van ruw als zuiver koper was verleden jaar lager dan het jaar tevoren. Omdat de industriële produktie in de ontwikkelde landen met 9 pct. toenam (vergelijk 5 pct. in 1972) was de vraag naar koper beduidend groter. Inflatie, monetaire onzekerheden en speculatie bewerkstelligden een prijsopdrijving. De vertraging in de economische expansie zal een neerwaartse druk op de prijs uitoefenen, die enigermate beperkt wordt door nieuwe voorraadvorming, speculatie en monetaire onzekerheden. Op deze basis wordt een vermindering van exportopbrengst .voor de koperproducerende ontwikkelingslanden verwacht van ruim 25 pet. De prijs van koper zal met ruim 13 pet. dalen.

De wereldconsumptie aan ijzererts nam met 8 pct. toe in 1973. Eind vorig jaar viel er een prijsstijging waar te nemen van 20 tot 30 pct. De afremming van de industriële groei heeft ook hier een drukkende invloed. De prijzen van aluminium waren in de eerste helft van 1973 laag vergeleken met die van andere metalen. Aan het eind van het jaar viel er een geringe stijging van de prijs waar te nemen. Deze was vooral een gevolg van het vervallen van de leverancierskortingen die gebruikelijk zijn in tijden van overproduktie. Door de verhoging van de produktie zullen de bauxietproducerende landen hun inkomsten in 1974 gelijk kunnen houden, omdat er enige teruggang van de prijzen wordt verwacht.

De verhoogde produktie van tin en de verkoop uit Amerikaanse strategische voorraden zullen het aanbod doen toenemen, de toenemende vraag zal dit jaar vooralsnog worden afgeremd door de stagnatie in de economische groei. Door het ruimere aanbod zal de prijs enigszins dalen van het hoge peil tot een middelmatiger niveau.

Eind 1973 was de prijs van magnesium (belangrijk bij de staalfabrikage) 46 pet. hoger dan aan het begin van dat jaar. Men verwacht dat deze toestand zal aanhouden gedurende de eerste helft van dit jaar. Omdat er geen vermindering van staalproduktie valt te constateren en de magnesiumleveranties aan langlopende contracten gebonden zijn, komt er weinig verandering in de situatie. Tenzij er door de stijgende olieprijzen een grote teruggang in de economische activiteiten zal plaatsvinden, blijft de prijs nagenoeg het hele jaar gelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 mei 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Grondstoffen zullen in prijs gaan dalen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 mei 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken