Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BESTRIJDING DRANKMISBRUIK ALLEEN DOOR ONTHOUDING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BESTRIJDING DRANKMISBRUIK ALLEEN DOOR ONTHOUDING

Steeds jeugdiger slachtoffers

8 minuten leestijd

"Drankmisbruik helaas nog steeds actueel". Onder deze kop stond in het RD van 8 juni een initeressanit artikel over de huilip aan mensen die verslaafd zijn aan alcohol en drugs. Speciaal werd geschreven over de behandeling in de tehuizen van de Stichting Nieuw Hoog-Hullen. Er werd de lezers een goede uiteenzetting gegevenover de weg die de verslaafde heeft afgelegd voordat hij alcoholist is. Graag wil ik naar aanleiding van dit artikel een en ander schrijven ter aanvulling.

Zeer terecht is men bewogen met het lot van de alcoholist, de man (of vrouw) die het slachtoffer is geworden van de drank. Diverse instanties zijn er, die zich ontfermen over de alcoholisten en toegewijde mensen getroosten zich veel inspanningen om deze arme slachtoffers van hun verslaving af te helpen en verder te begeleiden, zodat ze weer nuttige (en nuchtere) leden van de maatschappij kunnen worden. Dit is een zware opgave, vandaar dat we in plaats van te spreken over hulp aan alcoholverslaafden beter kunnen spreken over strijd tegen de alcoholverslaving. Deze strijd is curatief, dat wil zeggen gericht op de genezing.

Er is echter ook een andere strijd tegen de alcoholverslaving en wel een preventieve, dat wil zeggen ter voorkoming. En het is goed over deze strijd ook iets meer te weten. Immers, een bekende zegswijze luidt: voorkomen is beter dan genezen. Degenen die zich bezig houden met deze preventieve strijd, zijn de drankbestrijders. Veel mensen denken dat de drankbestrijders iets hebben tegen de alcoholisëhe dranken als zodanig. Ik geef toe, dat de naam „drankbestrijding" tot dit misverstaan aanleiding kan geven. Een betere aanduiding zou zijn: drankmisbruifcbestrijding. Want dat is het, wat bestreden moet worden: het drankmisbruik.

Niet het (matig) gebruik van dranlt is afkeurenswaardig, maar het misbruik ervan. Alleen de wijze waarop het misbruik bestreden moet worden, daarover zijn niet aUe meningen gelijk. Sommigen vinden dat je liet moet bestrijden door de alcoholisten te helpen.' Dat is inderdaad een vorm van misbruikbestrijding, maar hierbij moet men bedenken dat alleen die slachtoffers doeltreffend geholpen kunnen worden, die zélf meewerken aan hun genezing en niets liever willen dan bevrijd te worden. En slechts een klein gedeelte van de duizenden alcoholisten die ons land telt, wenst zich te laten behandelen. En... er komen nog steeds nieuwe slachtoffers bij, waarbij geconstateerd kan worden dat de gemiddelde leeftijd van de alcoholisten de laatste jaren snel daalt, wat betekent dat de drank steeds meer jeugdige slachtoffers eist. Dus deze strijd is (helaas) niet zo doeltreffend. De vraag is wat dan wel een goede drankmisbruikbestrijding zou zijn.

Probleemdrinkers

De beste methode o.i. om het misbruik van drank te bestrijden is geen drank gebruiken. In enkele punten zal ik proberen aan te tonen waarom dit de enig juiste methode is.

1. Wie nooit drinkt, kan ook nooit dronken worden en kan ook nooit een alcoholist woorden. Dit is een keiharde waarheid, die geen mens zal durven ontkennen ledere alcoholist is ooit begonnen als een matig drinker. Hij had niet de bedoeling alcoholslaaf te worden, hij werd het desondanks. Hij leerde door het matig gebruik de genietingen van de alcohol kennen en hij ontdekte dat iets meer drinken het gevolg had dat een bepaald aangenaam gevoel hem overheerste waardoor hij het leven wat zoimiger kon bekijken. En toen er eens grote problemen kwamen opdagen in zijn leven, wist hij dat hij door enkele glazen te drinken de prablemen (tijdelijk) zou vergeten. En zo worden de „probleemdrinkers" geboren. En deze probleemdrinkers hebben vaak de eerste stap gezet op de weg naar de verslaving. Iemand die nooit drinkt, we noemen hem een geheelonthouder, zal nooit zijn problemen „wegdrinken" en dus nooit deze eerste stap zetten. Veel mensen zullen tegenwerpen dat zij dat nooit zullen doen. Ze drinken alleen maar bij feestelijke gelegenheden en dan nog zeer matig. Ik kan daarop alleen maar zeggen: die staat, zie toe dat hij niet valle!

Verkeer

2. Maar er is meer wat pleit voor geheelonthoutding. Afgezien van het feit dat sommige matige drinkers van nu, de probleemdrinkers zijn van morgen en de alcoholisten van overmorgen (ik zeg „sommige", de cijfers tonen aan dat er vele duizenden zijn!) afgezien daarvan is in het huidige verkeer het gebruik van alcohol voor wie nog moet rijden ontoelaatbaar. Wanneer iemand op een receptie of verjaardag enkele glazen alcohol gebruikt heeft is het onverantwoord als hij daarna in zijn auto stapt en wegrijdt,

3. We leven in een tijd waarin het voor een Christen niet gemakkelijk is om zich „ombesmet te bewaren van de wereld." (Jac. 1:27) En wanneer men een gezin heeft met opgroeiende kinderen is het niet eenvoudig deze kinderen op te voeden naar de eis van de Heilige Schrift. Hoe belangrijk is het niet, als ouders door hunlevenswandel hun kinderen tonen dat het weliswaar moeilijk is zich onbesmet te bewaren van de wereld, maar dat het toch niet onmogelijk is! De onthouding van alcoholische dranken kan hiertoe bijdragen. Er is immers geen wereldser sfeer denkbaar dan juist die omgeving waar de drank rijkelijk vloeit: In bars, cafés, Op sporttribunes e.d. En als uw kinderen thuis niet aan het gebruik van drank wennen, zullen ze allicht minder gauw geneigd zijn tot café- en barbezoek.

4. Iedereen weet, dat een alcoholist die genezen is van zijn drankzucht, nooit meer alcohol mag gebruiken. Eén enkel glas zou voldoende kunnen zijn om hem vigeer in zijn oude verslaving te laten terugvallen. En daarom is het voor de christendranfcbestrijders niet minder dan een eis van solidariteit dat ze zich vrijwillig onthouden van drank. Als wij de slachtoffers willen heipen dan moeten wij inaast ze gaan staan en niet boven ze. Wij moeten ons niet opwerpen als de „sterken" dde maat weten te houden, terwijl zij maar „zwakken" zijn die niet weten tot hoever ze kunnen gaan. Het is een eis van christelijke solidariteit, dat degenen die sterk zijn terwalle van de zwakheid van anderen iets nalaten.

Vragen

Hoewel er nog veel meer over de drankbestrijding te zeggen zou zijn, wil ik tenslotte alleen nog Ingaan op enkele vragen die ik als drankbestrijder vaak te horen krijg.

Is geheelonthouding het doel van de drankbestrijdersorganisaties?

Uit het voorgaande zal u al duidelijk zijn, dat dat niet het geval is. Geheelonthouddng is geen doel maar middel. Het doel is: bestrijding van het drankmisbruik.

De Bijbel verbiedt toch niet het gebruik van drank?

Dat is inderdaad zo, maar toch kunnen we op Bijbelse gronden de geheelonthouding verdedigen. Paulus zegt, dat het goed is geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt 9I waarin hij zwak is (Rom. 14:21). De Bijbel verbiedt ook niet het huwelijk, integendeel: gebiedt het zelfs. (Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen). Toch vond Paulus het voor zichzelf beter niet te trouwen!

„Alle gave Gods is goed, met dankzegging genomen zijnde." Hoort daar ook niet de wijn bij?

Zeker, maar leest u goed hét tweede gedeelte van deze tekst: met dankzegging genomen zijnde. Doet iedereen dat: bidden en danken voor alcoholische dranken!? 

Zijn de drankbestrljders niet tegen Gods Woord als ze gebieden van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft? (zie 1 Tim. 4:3).

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat de dranklbestrijder niet de onthouding gebiedt. Hij verbiedt niet het gebruik van drank, hij raadt het af. Bovendien staat er ook in deze tekst weer achter: tot nuttigtng met dankzegging.

Wenken
Als laatste wil ik enkele wenken geven, die zonder moeite toepasbaar zijn: 
— Bied gasten nooit uitsluitend alcoholische dranken aan, maar zorg er ook voor dat er voldoende alcoholvrije dranken in huis zijn, zodat iedereen vrije keus heeft, 
— Dring nooit bij iemand aan alcohol te gebruiken, zeker niet als hij nog moet rijden. — Geef nooit alcohol aan kinderen en laat nooit toe dat ze de resten uit de glaasjes leegdrinken. 
— Let er goed op in wat voor jeugdsociëteiten en jeugdclubs Uw kinderen komen, want in veel van deze instellingen (zelfs kerkelijke) wordt tegenwoordig bier getapt. — Laat u bij niets leiden door wat de gewoonte is bij anderen, bijv. bij familie, buren e.d., maar durf uw eigen gang te gaan. Wanneer u op een feestelijke bijeenkomst zorgt voor een heerlijke bowl, zullen beslist vee] van uw gasten dit waarderen en er de voorkeur aan geven boven alcoholische dranken. Gratis recepten zijn verkrijgbaar bij de Ger. Ver. voor Drankbestrijding, Meppelweg 376 te Den Haag.

De auteur van dit artikel, de heer A. Fraanje, is secretaris van de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 juni 1974

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

BESTRIJDING DRANKMISBRUIK ALLEEN DOOR ONTHOUDING

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 juni 1974

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken