Bekijk het origineel

Ambassadeur doet beroep op Zuid-Molukkers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ambassadeur doet beroep op Zuid-Molukkers

Indonesië wil goede betrekkingen

3 minuten leestijd

EEG-landbouwcommissaris Lardinois vindt de BTW wel een goed middel, bracht de heer Knottnerus in herinnering. Het is een instrument waarbij de Europese gemeenschap nog ruimte laat voor nationale ontwikkelingen. Dat is bepaald niet het geval bij toeslagen per produkt en per koe.

Door de belangrijke rol van de energiekosten is het kostenpakket -; van. de .glastuinbouw itussen-'juli vorig jaar en juli- dit jaar met 18'procent 8 géstegëtij'i •ifèvt'i) d^'"ceiIIesïokéÖ zelfs met meer dan 25 procent. ' ' «,,, Het Landbouwschap heeft een toe

De Indonesische ambassadeur in Den Haag, Sutopo Yuwono,. heeft een beroep op de in Nederland wonende Molukkers gedaan, de voorschriften van de .Nederlandse aHtoriteiten na te leven en onderling, sanien te werken. Het is primair de taak van de Nederlandse regering het probleem van de in Nederland wonende Molukkers op te lossen, zo verklaarde hij tijdens een ontvangst van Molukkers op de ambassade. Maar in het kader van de goede betrekkingen tussen Nederland en Indonesië, en. in het bclaijg van eeff'^goede samenwerfcing tussen beide landen, draagt de Indonesische ambassade naar vermogen bij tot het bereiken van een zo goed mogelijke oplossing.

Ambassadeur Sutopo Yuwono zei eï op te vertrouwen, dat de Ne4erlandse regering succes zal hebben \ bij haar streven de Molukkers garanties voor hun toekomst te verschaffen, Vooropgesteld dat de Molukkers zelf meewerken, dat vifil zeggen, de situatie niet erger maken dan zij is, maar de voorschriften naleven.

De Molukse gemeenschap in Nederland moet de situatie „nuchter" onder ogen zien, en zich ervan bewust zijn dat, slechts een oplossing kan worden gevonden indien zij samenwerkt met andere Molukkers en het positieve beleid van de Nederlandse regering steimen. In dit verband herinnerde hij aan de oprichting van de R"jkun Maluku, een organisatie die ernaar streeft alle Molukkers, zowel statenloze als die welke de Nederlandse of Indonesische nationaliteit hebben, samen te brengen.

De politieke aspiraties van de zogenaamde „Republiek der Zuid Molukken" zijn onwettig, aldus de Indonesische ambassadeur. Hij sprak over „een bepaalde groep" in Nederland, die uit politieke overwegingen tracht mei wapens, intimidatie en terreur, zijn wil op ie leggen, een probleem dat men „niet door een gekleurde bril" moet zien.

Deze aspiraties, die in Indonesië geen weerklank vinden en welke -men tracht te verwezenlijken door het aanleggen van wapenvoorraden, zullen slechts bijdragen tot de verwarring. Degenen die reeds wapens bezitten zullen ze zeker ook in Nederland gebruiken. „Deze mensen zijn slechts uit op vernieling", aldus de ambassadeur.

Indien leden van de Molukse gemeenschap in Nederland inoeilijkheden ondervinden dienen zij zichjjgjgi de politie te wenden en zich te ont-, . houden vSn '„'schandelijk optreden'^^ De ambassadeur noemde berichten, als zou de Indonesische ambassade „een offensief" ontketenen om ordeverstoringen te veroorzaken onjuist. Het is de taak van een ambasstideur en een ambassade om goede betrek-, kingen en vriendschappelijke samenwerking tussen Nederland en Indonesië 'te bevorderen. De Nederlandse regering weet en bevestigt dit. zo voegde hij hier aan toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 augustus 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Ambassadeur doet beroep op Zuid-Molukkers

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 augustus 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken