Bekijk het origineel

Waldenzen vieren in Torre Pellice achtste eeuwfeest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Waldenzen vieren in Torre Pellice achtste eeuwfeest

Openluchtsamenkomsten, congres en synode

8 minuten leestijd

TORRE PELLICE, Italië — Vandaag, donderdag, zal in de omgeving van het eeuwenoude Waldenzenhoofdkwartier Torre Pellice — een kilometer of vijftig ten westen van Turijn — het eerste onderdeel beginnen van een aantal activiteiten, die door de synode en enkele instellingen van de Waldenzerkerk worden belegd ter gelegenheid van het feit, dat acht eeuwen geleden deze kerk, althans de Waldenzer beweging, werd gesticht door de vrijwillig arm geworden rijke koopman Petrus Waldus (Pietro Valdo) in het Franse Lion.<br />De herdenkingsweken beginnen met een grote bijeenkomst onder de blote hemel in Luserna San Giovanni, een paar kilometer van Torre Pellice. Al eerder zijn er echter plaatselijk andere herdenkingsplechtigheden e.d. geweest, maar vanaf 15 augustus tot 31 augustus is er een praktisch aaneengesloten programma.

Van 25 tot 28 april jl. is er al een historische reis georganiseerd langs alle Waldenzenplaatsen in Noord-Italië, die voor de kerk van grote betekenis zijn geweest en op zondag 7 juli is het vernieuwde en uitgebreide historisch museum der Waldenzen in Torre Pellice onder leiding van de (kerk)historicus dr. Enrico Peyrot uit Luserna San Giovanni weer ingebruik genomen.
Medio mei werd in Turijn een ronde tafel gesprek gehouden over „de betekenis en de vooruitzichten van het protestantisme als verschijnsel in Italië", waaraan leidende Waldenzen deelnamen, terwijl prof. R. Manselli eind mei een referaat hield over „Petrus Waldus in de godsdienstige wereld van de twaalfde eeuw".
Daarnaast werden en worden in allerlei theologische en kerkelijke bladen in Italië en daarbuiten artikelen of themanummers aan dit eeuwfeest gewijd, bijv. in het weekblad van de Waldenzerkerk, „La Luce" (Het licht) en in het eveneens kerkelijke blad „L'Eco delle Valli Valdesi" (De echo der Waldenzer dalen), alsmede in het Franse „Le Christianïsme au siècle" en „Informations Catholiques" en het Zwitserse ,,Leben und Glauben".

Glorieuze terugkeer
Op vrijdag 16 augustus wordt de herdenking gehouden van de „Glorierijke terugkomst". De Waldenzer historie kenmerkt zich o.m. door vervolging, ketterjacht en verbanning. In 1686 - na de opheffing van het tolerantie-edict van Nantes in 1685 door Frankrijk - ontstond zo'n campagne, die tot gevolg had, dat tal van Waldenzen uit de dalen van Piëmont vluchtten naar Zwitserland en Duitsland. Onder hun leraar en veldheer Henri Arnaud en met Hollandse steun begonnen zij op 16-17 augustus 1689 met 1000 man vanuit Zwitserland hun roemvolle terugkeer. Na de bijeenkomst van donderdag en vrijdag zal op a.s. zondag in het gebouw van de Waldenzer Synode te Torre Pellice de internationale ontmoeting plaats hebben met afgevaardigden van diverse buitenlandse kerken, die hun groeten en boodschappen zullen overbrengen.
Tot de gasten rekent men uiteraard ook de Waldenzer-predikanten uit Zuid-Amerika, waarheen in de vorige eeuw een grote emigratie vanuif Italië heeft plaats gevonden. In Argentinië en Uraguay zijn aan de Rio de La Plata grote Waldenzerkolonies gevestigd, die nog immer nauwe betrekkingen onderhouden met hun moederland en -kerk in de Waldenzerdalen.

Studiecentrum
Vervolgens wordt er van 21 tot en met 23 augustus, eveneens in Torre Pellice een speciaal congres gehouden, het veertiende, over de studie der Reformatie en van de godsdienstige bewegingen in Italië.

Deze conferentie is belegd onder auspiciën van het Genootschap voor de studie der Waldenzen te Torre Pellice (voorzitter is de grote kenner der Waldenzer kerkgeschiedenis prof. Augusto Armand Hugon) en van het studiecentrum van de Federatie van Evangelische Kerken in Italië, waarvan de Waldenzerkerk in aantal de grootste deelnemer is. (Secretaris van deze federatie is ds. Paolo Spanu, voorzitter de Methodistenpredikant ds. Mario Sbaffi).
Op het congres zal speciale aandacht worden geschonken aan wat men noemt het „katholicisme" van Petrus Waldus en aan de betekenis van het middeleeuwse Waldenzendom voor de R. K. Kerk en de maatschappij.

Synode bijeen
Op zondag 25 augustus zal vervolgenes in een speciale kerkdienst de zitting van de synode der Waldenzerkerk worden geopend. De synode is bijeen tot 31 augustus en vergadert gezamenlijk met de Methodisten-Conferentie, de breedste vergadering van de Methodistenkerk in Italië. Er is enige tijd sprake van een snel groeiende toenadering tussen beide kerken, die o.m. resulteert in gezamenlijke persorganen.
Tijdens de synode zal op maandag 26 augustus dr. Philip Potter, secretaris- generaal van de Wereldraad van kerken, het woord voeren. De Waldenzerkerk - die evenals de Methodistenkerk sterk te maken heeft met innerlijke verdeeldheid en "richtingcnstrijd" - is een van de leden der Wereldraad, hoewel dit door een deel der kerkleden bepaald niet op prijs wordt gesteld.
Tussen de diverse programma-onderdelen door zullen de vele verwachte gasten gelegenheid hebben, tochten te maken naar historische plaatsen der Waldenzen in de naaste omgeving, terwijl velen zeker ook een bezoek zullen brengen aan het oecumenisch centrum „Agapé", gelegen tegen de hellingen van het Prail - Plateau bij het dorp Ghigo. Dat centrum, waarvan de thans op Sicilië arbeidende Waldenzer-predlkant ds. Tullie Vïnay een der geestelijke vaders is, kwam in 1953 gereed met financiële en materiële steun uit de Europese protestantse kerken. Ds. Tullio Vinay, broer van prof. Valdo Vinay, die aan de Theologische Faculteit der Waldenzen te Rome kerkgeschiedenis en praktische theologie doceert, is nu Riesï Caltanlssetta, Sicilië) leider van de gemeenschap en het centrum „Servizio Christiano" (Christelijke dienst), dat als een teken van verzoening en naastenliefde is opgericht en nauw verbonden is met de Agapé-gemeenschap te Prali.

Over het hoe en waarom van deze achtste eeuwfeestviering - waarvan de datum niet helemaal betrouwbaar is - iets in een volgend artikel.
___________________________________________________________

In het kader van de ruim twee weken durende feestelijkheden der Waldenzerkerk in Italië is onze redacteur kerknieuws, de heer H. H. J. van As, naar het oude centrum der Waldenzen, Torre Pellice in de zogeheten Waldenzer dalen, aan de voet van de Cottische Alpen, gereisd. Van tijd tot tijd hoopt hij ons — als de communicatiemedia althans niet zo slecht functioneren als ze recentelijk deden... op de hoogte te houden van het achtste eeuwfeest, dat deze oudste protestantse kerk van Italië en Europa (zoals ze zich graag betitelt) momenteel viert. In dit eerste artikel geeft onze redacteur wat achtergronden en feiten over deze kerk en haar herdenkingsprogramma.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 augustus 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Waldenzen vieren in Torre Pellice achtste eeuwfeest

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 augustus 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken