Bekijk het origineel

Conflict in kabinet over gewestvorming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Conflict in kabinet over gewestvorming

de Nederlandse Flail De traaj f ortmttFi van de baan

4 minuten leestijd

DEN HAAG — De gewestwording is de oorzaak van een stevig conflict binnen het kabinet-Den Uyl. Een nieuwe gewestwet van minister De Gaay Fortman van Binnenlandse zaken is deze zomer door de ministerraad de grond in geboord. De bewindsman heeft dit gistermiddag in de Tweede Kamer toegegeven

De moeilijkheden binnen de regering spitsen zich voornamelijk toe op: • De vraag welke taken en bevoegdheden van rijk, provincie en gemeente naar het gewest moeten worden overgeheveld. • De financiële regeling die voor de toekomstige gewesten in het leven moeten worden geroepen. • De vraag in hoeveel gewesten Nederland over enkele jaren moet worden opgedeeld.

Om de tegenstellingen te overbruggen is - op verzoek van minister De Gaay Fortman - een commissie uit de ministerraad gevormd die „de behandeling van deze aangelegenheid moet voorbereiden". Deze specialcj commissie - een „onderraad" uit de ministerraad - bestaat uit premier Den Uyl (voorzitter) en de ministers Duisenberg (Financiën), Van Agt (Justitie), Van Doom (CRM), Gruijters (Volkshuisvesting) en De Gaay Fortman.

MENINGSVERSCHILLEN

Een ambtelijke staf, onder leiding van secretaris-generaal Van Dijke van Binnenlandse zaken, helpt mee de meningsverschillen tussen de ministers uit de weg te ruimen. Omstreeks 10 december zal deze com missie van ambtenaren haar overleg afronden, zo verwacht minister De Gaay Fortman. Daarna vechten de ministers de zaak uit.

Vooral de „herverkaveling" van taken ligt het kabinet-Den Uyl zwaar op de maag. Daarom zal minister De Gaay Fortman de Raad voor de territoriale decentralisatie (RTD) vragen een advies uit te brengen over de knellende vraag welke taken en bevoegdheden het gewest precies moet overnemen van rijk, provincie en gemeente. Op deze manier hoopt de regering een compromis voor de moeilijkheden te vinden. Het PvdA-kamerlid Stoffelen wil MINISTER DE GAAY FORTMAN ...van de baan ... echter een streep door de rekening van het kabinet halen. Volgens hem moet „op korte termijn" - binnen vier maanden - een nieuwe gewestwet worden ingediend, waarin de regering „haar opvattingen over de toekomstige bestuurlijke organisatie concreet (d.w.z. met inbegrip van de „hei-verkaveling" van taken) weergeeft". Zijn motie - door minister De Gaay Fortman van de hand gewezen maakt in deze vorm niet veel kans. De kamermeerderheid wil het kabinet-Den Uyl niet voor de voeten lopen.

STRUCTUURSCHETS

De kwestie-„hoeveel gewesten" wil de regering door de Tweede Kamer laten uitvechten. Over twee weken komt minister De Gaay Fortman ir een „structuurschets" voor de td komstlge bestuurlijke indeling var ons land. Deze schets zal 44 (kleine „samenhangende eenheden" aanwni • De bestaande gemeenschappelij ke regelingen er in onder te brengen • Provinciale taken over te nemen 9 De in de loop der jaren vj rijkswege ingestelde districten, i specties en rayons te vervangen. • Er stadsgewesten en streekg meenten van te maken. ' 1 Als de Tweede Kamer de voorke echter zou geven aan 20 a 25 grote gewesten - „provincies nieuwe stijl*' met elk voor zich zo'n 300.000, 400.000 inwoners, kunnen van deze.' eenheden er nog altijd minder j maakt worden (b.v. door combinat „Het is geen heilig getal", zei de j nister.

Wel waarschuwde minister Öi Gaay Fortman ervoor dat grote gewesten staan of vallen met grot gemeenten. Als de Kamer inderdaac kiest voor een stuk of twintig provincies-nieuwe-stijl - wat aannemelijk i - is een ingrijpende gemeentelijki herindeling onontbeerlijk. „Naarmati er minder gewesten zullen zijn, zal di omvang van de gewesten groter zijn Dit betekent dat de gewesten ziel meer met de hoofdzaken zullen bezighouden en de praktische uitvoerini meer aan de gemeenten zullen over laten. Daarvoor zijn grote en sterki gemeenten nodig", aldus de minister.

MOEILIJKHEDEN

Minister De Gaay Fortman verschuilde zich achter de moeilijkhedei binnen het kabinet-Den Uyl voor d( gewestvorming. „De verder gang vai zaken en het tempo heb ik nu nie zelf meer in handen", zo verdedig hij zich. De Tweede Kamer was n^ meiijk bijzonder ontevreden over voortgang van de gewestvorming, het algemeen werd de minister brek aan voortvarendheid" verwete

Minister De Gaay Fortman waa4 schuwde echter voor haastwerk. „D bestuurlijke herindeling mag niet ii een handomdraai tot stand komen Dit kost tijd, veel tijd. Land en voll zijn niet gediend met overhaaste be

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 oktober 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Conflict in kabinet over gewestvorming

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 oktober 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken