Bekijk het origineel

Kabinet tilt zwaar aan besluit Oosterschelde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kabinet tilt zwaar aan besluit Oosterschelde

Compromis of breuk in progressieve kamp ?

5 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet staat vandaag voor een belangrijke beslissing, nu gebleken is dat er geen eenstemmigheid onder de bewindslieden is terzake de beslissing over de afsluiting van de Oosterschelde. De kans is zeer groot, dat het kabinet opnieuw een definitieve beslissing uit de weg gaat en een compromis zoekt, teneinde een kabinetscrisis, c.q. een breuk tussen de progressieve partijen te voorkomen. De PPR-bewindslieden hebben namelijk gedreigd op te stappen, indien een besluit voor de algehele afsluiting (oude Deltaplan) zou worden genomen.

In politieke kringen in Den Haag wordt het onwaarschijnlijk geacht, dat het kabinet op de Oosterschelde zal „breken", aangezien vooral premier Den Uyl de afgelopen dagen alles in het werk heeft gesteld om het „opblazen" van de progressieve samenwertclng in het kabinet te voorkomen. Hierom is dan ook naarstig naar een compromis gezocht, o.m. door de socialistische fractieleider Ed. van Thijn, die een nieuw alternatief aan de hand heeft gedaan. Dit compromis zou inhouden, dat met spoed wordt 'begonnen aan de verhoging van de dijken ter verhoging van de veiligheid. In een later stadium, over enkele jaren zou dan kunnen worden begonnen aan de aanleg van een caissondam.

VEEL DUURDER
Met deze oplossing komt Van Thijn tegemoet aan de bezwaren van minister Duisenberg (financiën) en andere kabinetsleden, die de alternatieve oplossingen te duur vinden. Minister Duisenberg heeft gesteld, dat de alternatieve sluiting van de Oosterschelde vele miljarden guldens meer kost, waardoor zijn meerjarenplan t.a.v. de rijksbegroting in de war komt, waarvoor hij de verantwoordelijkheid niet schijnt te willen dragen.
De meerderheid van de ministers (en staatssecretarissen) is het eens met het standpunt van de minister van financiën. De miljarden guldens meer, die een alternatieve afsluiting gaat kosten, moeten toch ergens vandaan komen. Het is duidelijk, dat minister Duisenberg dan de eis op tafel moet leggen, dat het snoeimes in andere ministeries moet worden gezet. Bovendien achten zij het niet verantwoord voor één project, waarover milieubeschermers nu zo'n ophef maken, zoveel geld uit te geven, dat eveneens voor andere nuttige doeleinden kan worden besteed.

TELEGRAM
De verwarring, die de laatste dagen is ontstaan door berichten in de pers en door uitlatingen van bewindslieden voor radio en tv, is voor de gemeentebesturen van Tholen en St. Philipsland en het waterschap Tholen aanleiding geweest vandaag een telegram aan de ministerraad te zenden. Hierin wordt met verontwaardiging geconstateerd, dat er grote kans bestaat dat de veiligheid van mens, dier, have en goed in hun gebied zal worden opgeofferd aan politieke dreigementen, hetgeen voor deze besturen onaanvaardbaar wordt geacht

COMPROMIS
Het is wel duidelijk, dat deze Kwestie het kabinet zwaar „op de maag" ligt. Hoe uiteindelijk de beslissing zal zijn, viel hedenmorgen niet te zeggen, alhoewel een compromis in de lucht hangt, zodat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vandaag nog geen definitief Oosterschelde-besluit uit de „kabinetsbus" zal komen.
Inmiddels hebben diverse milieukringen weer bezwaar gemaakt tegen dijkverhoging, omdat daardoor de natuurgebieden achter de dijken eveneens verloren dreigen te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 1974

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Kabinet tilt zwaar aan besluit Oosterschelde

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 1974

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken