Bekijk het origineel

Afsluiting Oosterschelde: dubbeltje op z'n kant

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Afsluiting Oosterschelde: dubbeltje op z'n kant

Onzekerheid op het Binnenhof

4 minuten leestijd

DEN HAAG — De afsluiting van de Oosterschelde is een dubbeltje op z'n kant. Voor- en tegenstanders van e ; waterdichte Oosterschelde in de Tweede Kamer houden elkaar ongeveer in evenwicht. Tegenover VVD, ARP, CHU, DS '70, SGP, Boerenpartij, GPV en RKPN (v.>or volledige af damming) staan de linkse partijen 5'vdA, PPR, D'66, PSP en CPN.

(ADVERTENTIE) ANTIEK

De Gulden Lelie
Oriental ceramiek

Tegels Oude prenten
Kaai 33 — VEERE Telefoon 01181-355 een volledige afsluiting worden overgegaan? • Kan de regering meedelen welke de gevolgen van de aanleg van de stormstuw-caissondam zullen zijn voor de visserij en de mossel- en oesterteelt op de Oosterschelde? # Wil de regering de bezwaren van de provinciale waterstaat van Zeeland tegen de stormstuw-caissondam weerleggen?

GEEN OOG DICHT

AR-lelder Aantjes is fel van leer getrokken tegen de kabinetsbeslissing. .•Als ik voor deze herroeping van de beslissing van 1958 verantwoordelijk was, zou ik bij iedere storm geen oog meer dicht doen. De gedachte aan 1835 doden van 1953 en hun nabestaanden zou mij achtervolgen. Na 1978 zou ik geen rust meer kennen en ik zou niet weten waar ik het zoeken moest als in het begin van de tachtiger jaren een nieuwe stormvloed Zuidwest-Nederland zou teisteren", zo schrijft hij deze week in het Anti-Kevolutionaire orgaan „Nederlandse Gedachten".

Het alles overheersende motief waaraan de eerder gegarandeerde veiligheid van Zuidwest-Nederland en een verantwoorde financiering worden ondergeschikt gemaakt is, is — volgens mr. Aantjes'— het behoud van het milieu. „Het is zeer de vraag of deze voordelen opwegen tegen de nadelen van een latere en eventueel mindere veiligheid. Maar bovendien staat allerminst vast dat met de nu genomen beslissing het beoogde milieudoel (het behoud van de kraamkamerfunctie van de OosterscShelde) wordt bereikt.

Deze onzekerheid van dit voordeel vormt geen tegenwicht tegen de zekerheden van de nadelen, waarmee mensenlevens rechtstreeks op het spel sitaan", meent hij.

Het gaat Aantjes' AR-fractie niet om geld, maar om de veiligheid. In de kabinetsbeslfesing staat de veiligheid van Zeeland niet meer voorop. „Niemand die in 1953 het water heeft gehoord, de ruïnes heeft gezien, de leegten in de gezinnen heefit ervaren, het leed van de overlevenden heeft gepeild, de huivering van de eindeloze doodsheid van de polders nog lang na de droogleggdng heeft gevoeld, zal begrijpen dat deze beslissing wordt gepresenteerd onder de verzekering dat de veili^eid daarbij nr. 1 is geweest".

De oorzaak van de herroeping van de volledige afsluiting ligt volgens Aantjes in „de door sommige in het kabinet vertegenwoordigde partijen lichtvaardig gewekte verwachtingen". „Dergelijke verwachtingen zijn ook op andere terreinen gewekt en het kabinet heeft er al herhaaldelijk blijk ' van moeten geven dat ze in de praktijk niet 'te realiseren waren. Blijkbaar moest nu eens het tegendeel blijken."

Mr. Aantjes vindt het „onbegrijpelijk" dat het kabinet in „deze belangrijke zaak" niet heeft geweigerd de beslissing in een tot in de vroege ochtend gerekte zitting te nemen. „Even onbegrijpelijk is het dat de beslissing in hoge mate beïnvloed schijnt te zijn door portefeuillegerammel van twee staatssecretarissen (Meijer van CRM en Van Hulten van verkeer), terwijl de portefeuilles van de eerst-verantwoordelijke ministers klaarblijkelijk niet in het geding zijn geweest", zo meent de AR-fractieleider.

STEMDWANG

Overigens wordt Aantjes' standpunt niet door de gehele AR-fraetie gedeeld. De Kamerleden Scholten en Van Houwelingen zouden het kabinetsbesluit om een stormstuw-cais.^ sondam aan te leggen onderschrijven. Tegenover de twee dissidente ARKamerleden staan enkele socialisten, die voorstander zijn van een volledige afsluiting van de Oosterschelde. Onder hen zou zich het Zeeuwse statenlid Roels bevinden. Het overgrote deel van de PvdA-fractie is gehoorzaam aan het „bevel" van premier Den Uyl om voor het kabinetsbesluit te stemmen. Deze „stemdwang" is het beste bewijs voor de onzekerheid die rondom het Binnenhof over de Oosterschelde-kwestie heerst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 november 1974

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Afsluiting Oosterschelde: dubbeltje op z'n kant

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 november 1974

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken