Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Woningvoorraad in 1973 met ruim 141.000 huizen toegenomen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Woningvoorraad in 1973 met ruim 141.000 huizen toegenomen

3 minuten leestijd

DEN HAAG — In 1973 is de woningvoorraad met 141.008 woningen toegenomen. De leegstand van vooral nieuwe woningen is gestegen van 78.740 op 1 april 1973 naar 85.839 op 1 april 1974. Aldus het jaarverslag 1973 van de Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid.

• In West-Duitsland heeft liet indexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud (1970-100) in novemba de stand van 129,7 bereikt, 6,5 procent boven het peil van november 1973. In oktober was het indexcijfer 7,1 procent hoger dan een jaar tevoren en in september 7,3 procent.

^I^IH

Wat de stadsvernieuwing betreft kan volgens het verslag in het algemeen worden gezegd dat de plannen thans meer op de uitvoering gericht gaan worden dan een tiental jaren geleden het geval was. In het verslagjaar werd van het voor sanering beschikbare begrotingsbedrag ad. ƒ93 miljoen aan de drie grote gemeenten ƒ27,8 miljoen toegekend voor in deze gemeenten begonnen stadsvernieuwingsprojecten.

Voor de verbetering van 9495 vooroorlogse woningwetwoningen werd in 1973 voor ƒ134,7 miljoen aan rijksleningen toegekend. De totale kosten waren ƒ 181,4 miljoen.

De belangstelling voor het eigen woningbezit was zodanig dat niet aan alle aanvragen tot toekenning van subsidie kon worden voldaan. Aangezien het in de ongesubsidieerde sector HHH^HHHHH HHfHHHjj^^H in hoofdzaak om 'eigen woningen gaat, ligt het aantal niéuw te bouwen eigen woningen daarmee boven de 40 procent van de totale nieuwbouw.

Eind 1973 is de beschikbare beddencapaciteit in de sedert 1946 gesubsidieerde verzorgingshuizen gekomen op ruim 113.000.

Verder zijn in 1973 naar schatting 15.000, voor bejaarden geschikte woningen gereedgekomen, waarmee het totaal aantal na-oorlogse bejaardenwoningen op globaal 107.000 is gekomen. Eind 1973 kon het aantal bejaardenwoningen en service-flats huisvesting bieden aan ongeveer 13 pet. van de bevolkingsgroep bejaarden.

De ontwikkeling in de deelsectoren van de woning- en utiliteitsbouw loopt nogal uiteen. In absolute cijfers uitgedrukt waren de mutaties niet buitengewoon groot, in prijzen van 1973 varieerden zij van plus ƒ 86 mUjoen in de woningbouw tot min ƒ 136 miljoen in de sector Onderwijsgebouwen. Relatief gezien groeide de produktie van boerderijen het sterkst, het volume nam met 54 procent toe tot ƒ407 miljoen in 1973. De bouw ten behoeve van de nijverheid steeg, gemeten in constante prijzen, met 7 procent. In de sectoren Handel en verkeer (min 4 pet). Gezondheidszorg en liygiëne (min 5 pet) en Overheidsgebouwen (min 3 procent) daalde de produktie licht, zowel in relatieve als in absolute zin. Van meer betekenis is de daling in de sector Onderwijsgebouwen. Het in 1973 geproduceerde volume is 17 procent kleiner dan dat van 1972. De produktie in de woningbouw bereikte een omvang van ƒ 8099 miljoen, .wat in constante prijzen gemeten 1 procent meer is dan in 1972. Converteerbare obligaties 4.75 Akzo

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 december 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Woningvoorraad in 1973 met ruim 141.000 huizen toegenomen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 december 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken