Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oogstresultalen 1974 vielen mee

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Oogstresultalen 1974 vielen mee

4 minuten leestijd

DEN HAAG De Nederlandse akkerbouw heeft in 1974 meer tarwe, haver, peulvruchten, handeligewassen en zand-aardappelen opgeleverd, maar een kleinere produktie van de overige granen, suikerbieten en kleiaardappelen. Dit staat in de definitieve o(^traming van het Centraal bureau voor de statistiek.

De oogstmoeilijkheden door de abnormaal slechte weersomstandigheden blijken uit een overzicht van de nog niet geoogste oppervlakte per begin december (in percentages): consumptie-aardappelen op kleigrond in Noord-Holland 16, Zuid-Holland 41, Zeeland 48, Noord-Brabant 43 en totaal Nederland 23.

Suikerbieten in Noord-Holland O, Zuid-Holland 19, Zeeland 22, NoordBrabant 1 en totaal Nederland 6.

Zaai-uien in Noord-Holland 12, Zuid-Holland 35, Zeeland 39, NoordBrabant 68 en totaal Nederland 27.

De gemiddelde opbrengst per ha van tarwe geeft t.o.v. verleden jaar een stijging te zien van 8 pet. tot 5.700 kg. Door een inkrimping van het areaal is de totale produktie slechts 3 pet. hoger dan in 1973: 746,000 ton.

Door een sterke teruggang van de arealen gerst en rogge bij slechts een geringe stijging van de opbrengst per ha, rasp. 2 en 3 pet., daalde de totale opbrengst met 18 pet. tot 315.000 ton voor gerst en 26 pct.> tot 7.800 ton voor rogge.

Het rendement van haver vertoont een stijging vmni 14 pet. tot 5.000 kg per ha, samengaand met een uitbreiding van de beteelde oppervlakte steeg de totale produktie met 22 pet. tot 163.000 ton. De totale opbrengst van mengsels van granen bedraagt dit jaar 1.600 ton, een vermindering van 21 pet, in hoofdziaiak veroorzaakt door inkrimping van het areaal. De gemiddelde opbrengst per ha ligt met 3.700 kg 6 pet. hoger dan in 1973.

De opbrengst van groene erwten steeg in 1974 tot 3.700 kg per ha (plus 21 pet.), terwijl ook de uitgezaaide oppervlakte een forse stijging vertoont. De totale opbrengst wordt geraamd op 16.200 ton, een toeneming van 129 pet. ten opzichte van 1973.

Ook voor schokkers, capucijners en grauwe erwten en bruine en witte bonen stegen de rendementscijfers tot resp. 3.350 kg (plus 5 pet.), 3.750 kg (plus 9 pet.) en 2.650 kg (plus 2 ixrt.). Mede als gevolg van een uitbreiding van de arealen, wordt de totale produktie geraamd op resp. 3.400 ton (plus 56 pet), 3.700 ton (plus 17 pet en 14.600 ton (plus 18 pet..

De handelsgewassen vertonen met uitzondering van blauwmaanzaad een stijging van de totale produktie. Bij de koolzaadproduktie woTdt de daling van het areaal ruimschoots teniet gedaan door een hogere produktie per ha van 3.250 kg (plus 23 pet.). De totale produktie wordt geraiamd op 44.900 ton, wat 11 procent hoger is dan verleden jaar.

Het rer«iement van karwijzaaxl ligt met 1.300 kg per ha 4 procent lager dan in 1973. Als gevolg van een aanzienlijke uitbreiding van het areaal steeg de totale produktie met 57 procenit tot 6.300 ton.

De gemiddelde opbrengst van blauwmaanzaad geeft een stijging te zien van 15 procent tot 1.150 kg per ha. Door een inkrimping van het areaal is de totale produktie slechts 1.700 ton, dit betekent een achteruitgang van 23 procent to.v. 1973.

Vlas geeft een iets hogere opbrengst per ha te zien dan in 1973. Ook het oppervlak breidde zich uit en wel in sterke mate, zodat de totale produktie van zowel het ongerepelde als van het gerepelde vlas mot ruim 50 procent toenam tot resp. 61.700 en 43.100 ton. le nette-produktie op 1.887.000 ton.

De zand- en veenaardappelen hebben hoge opbrengsten per ha geleverd: incl. uitval 36.500 kg per ha, excl. uitval 31.000 kg peir ha. Door areaalinkrimping wordt de brutoproduktie geraamd op 559.000 ton (plus 10 procent to.v. 1973) en de netito-produktie op 472.000 toon (plus 18 procent t.o.v. 1973).

Van de geoogste oppervlakte sui• kerbieten is gemiddeld 45.000 kg per ha gekomen (man 5 procent). Aangezien 6 procent van het - oppervlak in begin ^cember nog niet was geoogst, komt de op dat tijdstip betrekking hebbende totale produktie uit op bijna 5 miljoen ton.

Het kleinere areaal voederbleten heeft een normaal rendement van ruim 75.500 kg per ha opgeleverd met een totale produktie van 306.000 ton (min 12 procent t.o.v. verleden jaar). Ondanks de tegenslag dat een groot gedeelte van de zaaiuien niet geoogst kon worden, bleef de totale produktie ongeveer op hetzelfde peil, nl. ruim 333.000 ton, waartoe een hogere opbrengst per ha heeft bijgedragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 december 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Oogstresultalen 1974 vielen mee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 december 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken