Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gelderland wijst opdeling in negen stukken af

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gelderland wijst opdeling in negen stukken af

5 minuten leestijd

OLDEBROEK — met zeventien tegen twee stemmen gekozen voor aansluiting bij de provincie Veluwe* qua menltaliiteit vindt de raad zich daar beter thuishoren. APELDOORN — als één van de drie hoofdkernen voelt voor de provincie Stedendriehoek, maar vindt dat Ede en Barneveld zich zelf moeten uitspreken of ze bij dit gewest zuUen komen. DEVENTER — met 26 tegen 3 sternen gekozen voor Stedendriehoek. Ede en Barneveld -kunnen in provincie worden opgenomen, maar moeten zelf beslissen. DIEPENVEEN — zou zich beter thuisvoelen in een gewest MiddenIJssel/Sall-and. ,EPE — de stemmtn in de raad staakten; een groep is voor de Stedendriehoek uit praktische overwegingen en een groep voor de Veluwe om de éénheid te bewaren: 11-11. VORDEN —- wil bij Zutphen blijven behoren, maar is het wel eens met het voorstel van GS dat de gemeen te(met Zutphen) in een provhi cie Oost-Gelderland zal komen. WARNSVELD — unaniem voor aansluiting bij een te vormen provincie Oost-Gelderland. DEN HAAG — De Tweede-kamei- leden Giebels en Roethof (beaden PvdA) hebben in sch-rift-eMjke vragen aan minister Gruldtens van Valkshuisvesting aangedrongen op een matiging vaan de expansieditiift van de gemeente Harmelen.

;ïfcïs.i#1iZwoUe tocli het meest aanvaairdbaar 'rURK —hoewel, pog geen beslissing is 'ienomen zal de uiteindelijke keus aeztén de mening van de omringende •gemeente Noordoostoolder wel voor Zwolle zijn. ^Tvoll*^

Als het voorstel van de minister van binnenlandse zaken zonder meer doorgevoerd zou worden, dan zou Gelderland in negen stukken worden opgedeeld.

Een deel van Oost-Oeiderland. saat naar Twente; de rest zal samen met het gebied rond Aimhem de mini-orovincie Amhem-A-cihterhoek gaan vormen. De provincie telt 31 aemeenten met bijna 525.000 inwoners Het noordoostelijke deel van de '^''fluwe zal bij Zwolle komen en het noordwestelijk gebied bii EeralandHarderwijk. Deze provmcie met 14 aemeenten telt bijna 320.000 inwoners- Het middenstuk van de Veluwe gaat naar de Stedendriehoek en het zuidelijke deel komt bij ArnhemAdhterhoek. De Overbetuwe wordt verdeedd tussen Arnhem en Nijmegen, De Drovincle Nijmegen met 35 aemeenten heeft ruim 325.000 inwoners. Hierbij is een deel van NoordBrabant - het Land van Cuvk - -gevoegd. De Betuwe • zal grotendeels worden ingedeeld bij Utrecht, welke provincie dan 45 gemeenten met ongeveer 700.000 inwoners telt. De twee uiterst westelijk gelegen .gemeenten Vuren en Herwijnen komen bii Midden-Holland.

EIGEN INDELING
Het provinciaal bestuur van Gelderland is het met de opdeling van de historisch gevormde provincie niet eens. Het heeft zelf een' indeUns? bedacht, die door Provinciale staten is overgenomen. Hierdoor wordt Gelderland zo min mogelijk verdeeld.

GS stellen voor een provincie Arnhem-Nijmegen met 700.000 inwoners. Oost-Gelderland zou zich tot in Overijssel uitstrekken pevent?r on Salland). Het totale aantal inwoner.»! zou dan 420-000 zijn. De Veluwe hebben GS zich als een provincie voorgesteld echter zonder Scherpenzeel, Nijfoerk en Hoevelaken, die opteren voor Eemliand. Over de Betuwe hebben ze geen duidelijke mening. Argument is o,a. dat de Geldersen een sterke historische binding hebben, -terwijl de provincie in vier duidelijke gebieden fite onderscheiden is. Voor deze vier gebieden gelden nok afzonderlijfce streekplannen.

Zowel het gewest Arnhem als het stadsgewest Nijmegen hebben hun afkeuring uitgesproken o-ver de plannen van GS om de plaatsen Arrdiem e-n Nijmegen in een miniprovincie te laten vallen. Beide stellen dat de grote plaatsen Arnhem en Nijmegen ieder een eigen ontwikkeling heibben doorgemaakt, zodat ze elkaar -niet aanvullen. Dat hierdoor de Overbetuwe zou worden gesplitst, behoeft volgens de besturen geen probleem te zijn. Het gewest Anihem meent overigens dat de wes-tgrens met de gemeente Ede zou kunnen worden uitgebreid en de oostgrens met de gemeente Aalten. T.,ichtenvoorde en Winterswijk. Hierdoor wordt de Achterhoek niet -gedeeld, zo itelt het

ACHTERHOEK

De Achterhoek w-11 één blijven. Het .Samenwerldngsverband Oost-Gelderland, dat bestaat uit veertien gemeenten wi.1st iedere opdeling van OostGelderland af. Het vin-dt dat de Achterhoek groot genoeg is i''i voldoende inwoners telt om een bestuurlijke oenheid te vormen. Volgens het samenwerkingsverband zijn er in dit gebied historische en sociaal-culturele samenhangen, evenals op planologisdi gebied- Het kiest dus voor het idee van GS. Een aantal gemeenten in deze regio, die niet in het sa-menwerfcing-sverband zitten zijn hier ook ^nor.

VELUWE

De meeste Veluwse gemeenten aanvaarden een te vormen provincie Veluiwe. Zij voelen zich één in hun proMemen, daar zij alle bosrijk zijn en dus met moeilijkheden op het gebied van woningbouw en recreatie te kaïmpen hebben. Bovendien zijn de meeste gemeenten van een behoudend protestantse inslag, welk element grotendeels verloren zou gaan bij indeling in een groter geheel als bijvoorbeeld de Stedendriehoek. Er zijn echter een aantal randgemeenten als Scherpenzeel, Hoevelaken, Ni,ikerk, Heerde, Voorst, Brummen die kiezen voor indelinig in het bestaande gewest. Apeldoorn als grootste Veluvan Stedendriehoek, omdat deze samenwerking reeds lang gaande is.

BETUWE

In het Gelderse Rivierengebied kiest een groot aantal gemeenten voor een eventueel te vormen provincie Rivierengebied, waaronder Tiel, Zaltbommel (Geldermalsen). Er is een aantal dat aansluiting bij Utrecht aannemelijk vindt, terwijl sommige Bommelerwaardgemeenten niet tegen -indeling bij 's Herto-genbosch zijn. Bovendien speelt in de West-Bei^we het probleem van de gemeehteil-ijke herindeling, zodat deze zaak vreinig aandacht krij-gt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 9 January 1975

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Gelderland wijst opdeling in negen stukken af

Bekijk de hele uitgave van Thursday 9 January 1975

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken