Bekijk het origineel

Behoudend moderamen voor Geref. synode

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Behoudend moderamen voor Geref. synode

SYNODE MAASTRICHT GEOPEND

4 minuten leestijd

Dinsdagmorgen is in Maastricht de generale synode van de Gereformeerde Kerken geopend. In het kerkgebouw aan het Sterreplein sprak ds. I. de Jong, predikant ter plaatse, zijn openingswoord uit namens de roepende kerk van Maastricht. De eerste zittingsdag is inmiddels voorbij en de volgende bijeenkomsten, verdeeld over 1975 en 1976 zullen zoals gebruikelijk weer in „De Blije Werelt" te Lunteren gehouden worden. Inmiddels heeft de synode haar moderamen gekozen. Op één na zijn alle gekozenen lid van het Confessioneel Gereformeerd Beraad.

Tot praeses werd gekozen, zoals wij gisteren nog juist konden berichten, dr. H. B. Weyland te Arnhem. Hij volgt in deze functie dr. A. Kruyswijk van Enschede op. Het zal echter niet waarschijnlijk zijn dat dr. Weijlandt lang praeses is. Het merkwaardige feit doet zich voor dat hij op dezelfde eerste zittingsdag van de nieuwe synode Maastricht tot actuarius benoemd werd in de plaats van ds. K. J. Schaafsma. Ds. Schaafsma gaat begin 1976 met emeritaat.

Voor de betrekking van actuarius die de correspondentie van de synode voert en voor de acta zorgt waren sollicitanten opgeroepen, Omdat hij hier op gereageerd nad kon dr. Weyland zijn verkiezing tot praeses niet dan onder voorbehoud aannemen. Toen later op de dag de synode in besloten zitting hem benoemde, kon hij dus kiezen, praeses , blijven of actuarius worden. Dr. Weyland, heeft een en ander in beraad. Indien hij besluit zijn benoeming te aanvaarden, zal de synode een nieuwe praeses moeten kiezen.

Zoals wij reeds berichtten werden verder dr. B. Rietveld uit Den Haag, ds. G. van Halsema Th. zn. uit Schettens en ds. C. Mak Azn, uit Hengelo tot leden van het moderamen gekozen. Over de benoeming van de leden van het breed moderamen is nog geen beslissing genomen. Tot voorzitter van de zes vaste commissies zijn benoemd ds. H. van Benthem, ds. P. Schravendeel, dr. J. Vlaardingerbroek, drs. J. D. B. van der Meulen, ds. L. L. van der Vliet en ds. D. H. Burgers.

OPENINGSWOORD

Ds. De Jong merkte in zijn openingswoord op dat de synode te gast is in een gebied van Gereformeerd Nederland, waar men om z'n geringe getalsterkte er niet aan ontkomt alles nogal betrekkelijk te zien. Juist in Maastricht weet je, zo zei hij, dat er meer is dan de Gereformeerde Kerken alleen. Je weet je verbonden met een heel lange geschiedenis der kerk, veelkleurig in vormen van geloofsbeleving.

De praeses van de roepende kerk onderschreef de noodzaak dat de synode vooral aandacht besteden moet aan datgene wat vanuit het grondvlak van de kerk de gemeente aangedragen wordt. Hij waarschuwde voor het gevaar dat de synode tussen de groene dennen van De Bije Werelt in Lunteren een eigen leven gaat leiden en zich gaat verbeelden dat bij haar het eigenlijke werk zich voltrekt.

REFORMATIE

De reformatie liet zich ook in Maastricht niet onbetuigd. Er stierven ook hier martelaren, aldus ds. De Jorg. Er waren tijden dat vier predikanten het vele werk eigenlijk niet aan konden. In de doleantietijd liet echter slechts één broeder van zich horen dat hij ophield lidmaat te zijn van het Hervormd kerkgenootschap. De 7 Gereformeerde Kerken die in de loop der jaren in Limburg zijn ontstaan, heeft men voornamelijk te danken aan „import". Bovendien is er in het verleden krachtig geëvangeliseerd.

Maar voor een Gereformeerd triomfalisme is geen reden. Het klimaat van denken, aldus ds. De Jong, is in menig opzicht — zeker in Limburg — zodanig veranderd dat het reformatorisch getuigenis niet ontkomt aan de louterende dialoog met hen die zich verbonden weten met de Kerk van Rome. Ds. De Jong meende dat dit voldoende aanleiding vormde voor de generale synode om zich gelukkig te prijzen met kleine kerken zoals die van Limburg, die hun eigen weg zoeken in de verstrooiing.

Hoe zal de jonge kerk een plaats krijgen toegewezen in de gemeente van Christus, zo vroeg ds. De Jong zich af. Zal het kind ook aan de avondmaalstafel straks een plaats ontvangen en met een eigen benadering en inbreng mogen bijdragen tot verlevendiging van de liturgie en de vernieuwing van het geloof der kerk? Veel van uw tijd, aldus ds. De Jong, zal weer in beslag genomen worden door de spannende strijd om de zuivere belijdenis.

Juist op dit punt zal misschien een belangrijk besluit van de synode van Maastricht worden verwacht. De confrontatie met christenen uit andere tradities, zoals die hier op bijzondere wijze zich voltrekt, leert ons keer op keer, dat met de oude antwoorden lang niet alles is behandeld, laat staan opgelost.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 mei 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Behoudend moderamen voor Geref. synode

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 mei 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken