Bekijk het origineel

Goed resultaat actie „Kerkbalans 1975

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Goed resultaat actie „Kerkbalans 1975"

ROOMSEN MINDER TEVREDEN

2 minuten leestijd

De interkerkelijke actie „Kerkbalans" ter bevordering van de financiële bijdragen aan de plaatselijke gemeenten, kerken en parochies zal in 1976 van 12 tot en met 24 januari worden gehouden. De zondag in deze actieperiode, 18 januari, is de zgn. „schakelzondag" waarop de actie in de kerkdiensten de nodige nadruk dient te krijgen. Als actiemotto is voor volgend jaar gekozen: „Waardevast en zeker".

In de actie „Kerkbalans" voor het landelijk bevorderen (gemeenschappelijke data, propaganda, instructie en handleiding) van de plaatselijke financiën werken zeven kerken en

geloofsgemeenschappen samen: de gereformeerde, hervormde, lutherse, oud-katholieke en rooms-katholieke Kerk(en), en de doopsgezinde en remonstrantse broederschap.

Terugziende op „Kerkbalans 1975" is ds. W. H. den Ouden, die als secretaris van de hervormde synodale commissie geldwerving actief bij de interkerkelijke actie is betrokken. „Zeer dankbaar", vooral ook gelet op de heersende minder goede conjuncturele omstandigheden. De verslaggeving is nog niet afgerond, maar er is met enthousiasme gewerkt. Voorzichtig geschat is 70 - 80 procent van de hervormden via de actie bereikt en in die gemeenten waar de actie goed is gevoerd kan worden gerekend op een gemiddelde inkomstenstijging van ruim vijftien procent.

Bij de gereformeerden, die later op de wijze van „kerkbalans" (de vroegere hervormde actie „Trouw moet blijken" / „Kerkappèl") actie zijn gaan voeren, is 40 - 50 procent van de kerkleden benaderd en de stijging van de opbrengst ruim 16 procent. Ook in oud-katholieke kring blijkt enthousiast en goed te zijn gewerkt en met verheugende financiële resultaten.

PAROCHIES

Uit een r.k. tussentijdse balans, gebaseerd op de inmiddels ontvangen verslagen uit 10 procent van de parochies, komt de indruk naar voren dat de actie dit jaar slechts 7 procent meer zal opleveren dan de 63 miljoen gulden uit de actie in 1974. (De exploitatiekosten van de rk kerkprovincie Nederland bedroegen in dat jaar ƒ 230 miljoen).

Deze geschatte meeropbrengst is hoofdzakelijk te danken aan de toename van het aantal personen dat een bijdrage heeft toegezegd en in veel geringere mate aan een hogere bijdrage per gezin. Het systeem van financiering door middel van vrijwillige „gezinsbijdragen", in plaats van overwegend uit kerkdienstcollectes, is in de r.k. kerk nog vrij jong. Zeven procent wordt te weinig geacht gezien de door het centraal planbureau verwachte prijsstijgingen: bouwkosten ca 10 procent en loonkosten omstreeks 11½ procent meer.

Van de overige partners in de actie zijn geen verslagen of voorlopige indrukken uit „Kerkbalans 1975" ontvangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 1975

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Goed resultaat actie „Kerkbalans 1975

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 1975

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken