Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wijze mannen gaan praten over herstructurering hamindustrie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wijze mannen gaan praten over herstructurering hamindustrie

BONDEN MOETEN NOG AKKOORD GAAN

4 minuten leestijd

RIJSWIJK — Eenoog te benoemen commissie van wijze mannen zal een bindende beslissing nemen over de geschillen, die tussen werkgevers en werknemers nog bestaan over de sociale paragraaf van een herstructureringsregeling voor de vleesconserven exporterende fabrieken. Voor 1 september a.s. zal die beslissing genomen moeten zijn.

Het bestuur van het Produktschap voor vee en vlees heeft hiertoe woensdagmiddag in een besloten vergadering besloten. Het produktschapsbestuur was unaniem van mening dat de hammenproduktie zal moeten worden ingekrompen.

Deze inkrimping is noodzakelijk, omdat de afzet naar de Verenigde Staten sterk is teruggelopen. Naar schatting zullen in ons land 700 arbeidsplaatsen verloren gaan na de reorganisatie.
Voorzitter ir. G. A. Meijer van het Produktschap voor vee en vlees stelde in een woensdag gehouden bestuursvergadering, dat de urgentie van de problemen een snelle oplossing vergt.

Zoals gemeld is in de werkgroep van het produktschap, die de herstructurering van het naar de Verenigde Staten exporterende deel van de vleeswaren- en vleesconserven-industrie moet voorbereiden, geen overeenstemming bereikt tussen ondernemers en werknemers. De ondernemers willen de herstructurering snel doorzetten, de werknemers willen eerst een onderzoek naar de structuur van de hele vleeswarenindustrie.

OPLOSSING

Produktschapsvoorzitter Meyer deelde mee dat de werkgroep (voorgezeten door ir. B. Heringa) haar eindrapport nog niet gereed heeft en dat er zowel wat de analyse der problemen als wat de middelen ter oplossing daarvan betreft nog tegenstellingen zijn te constateren. Het is volgens hem echter overdreven te zeggen, dat het gesprek over deze punten zou stokken, zoals z.i. uit perspublicaties zou kunnen worden opgemaakt.  

BONDEN

Het voorstel van de bonden om eerst een uitvoerig onderzoek naar de structuurplannen van de gehele vee- en vleessector af te ronden wees voorzitter Meyer af. „Dan zou de reorganisatie van de nu in het geding zijnde bedrijven daar een flinke tijd op moeten wachten. Het probleem van die bedrijven is echter een probleem van de hoogste urgentie. Immers de export naar de VS moet op korte termijn flink inkrimpen, daar de financiële verliezen nu ernstige gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de betrokken bedrijven.

Zulke gevolgen kunnen ook de continuïteit van die ondernemingen bedreigen. Daar is een belang van werkgevers en werknemers mee gemoeid en ook zitten er belangrijke aspecten in voor de hele sector. Iedereen zou graag willen weten hoe de gevolgen van gebeurtenissen in de naar Amerika exporterende vleeswarenbedrijven worden opgevangen in de varkenshouderij, de verwerking en de handel. 
Maar hier moet geen vergissing worden gemaakt, meende de voorzitter: de antwoorden die de commissie voor liet onderzoek naar de hele vleessector op deze vragen gaat geven moeten gebaseerd zijn op zo concreet mogelijke situaties, daarbij Inbegrepen het ingekrompen zijn van de exportactiviteiten naar de Verenigde Staten met de bedrijfsgevolgen daarvan. De heer Meyer achtte het onmogelijk, theorieën op te zetten over „wat er zou kunnen gebeuren als dit of dat zich zou voordoen".

ONTSLAG

Ir. Meyer sprak tenslotte de overtuiging uit dat alle bij het nu aan de orde zijnde probleem betrokkenen zich inspannen voor een aantal sociale maatregelen in het belang van de door de inkrimping met ontslag bedreigde werknemers. „Het zou wellicht dienstig geweest zijn", zo zei hij, „indien de financiële inhoud wat beter zichtbaar zou kunnen worden gemaakt. Dat versmelt het inzicht en hoogstwaarschijnlijk de bereidheid tot overeenstemming".

JA OF NEE

Overigens moeten de bonden nog praten over het voorstel van de werkgevers om een commissie van wijze mannen te benoemen. Binnen tien dagen zal men echter van de zijde van de vakbeweging ja of nee tegen het voorstel moeten zeggen. Mocht men positief over het voorstel beslissen dan ontvangt de minister van Landbouw en visserij zo spoedig mogelijk een aangepast rapport van de commissie-Heringa, de werkgroep van het produktschap die het onderzoek naar de herstructurering van de vleesconserven-exporterende bedrijven verricht.

De commissie van wijze mannen zou moeten bestaan uit een vertegenwoordiger van de vakbonden, een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties en een „neutraal" persoon. Het is de bedoeling dat, direct nadat de wijze mannen hun beslissing hebben genomen, per bedrijf of concern het overleg tussen werknemers en werkgevers begint over de wijze waarop de produktie inkrimping zal moeten geschieden.

OORZAKEN

Als oorzaken van het teruglopen van de hamexport naar de Verenigde Staten noemt het produktschap: de daling van de dollarkoers, de gevoerde politiek van Amerikaanse zijde, die erop is gericht om de eigen vleeswarenindustrie te beschermen en de steeds toenemende concurrentie van enkele Oosteuropese landen. Volgens het produktschap zou in Nederland 16.000 ton vleeswaren minder moeten worden verwerkt; de verwerkingscapaciteit zou dan komen 26.000 ton per jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juli 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Wijze mannen gaan praten over herstructurering hamindustrie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juli 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken