Bekijk het origineel

Weer rundvleestekort verwacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Weer rundvleestekort verwacht

VERSLAG OVER EUROPESE LANDBOüW

5 minuten leestijd

BRUSSEL - Het blijft maar op en neer gaan met de landbouwproduktie in de Europese Gemeenschap. Het ene jaar kijkt men aan tegen grote overschotten terwijl er enkele jaren later dan weer een fors tekort in een bepaalde sector is.

Rundvlees bijv., waarvan men momenteel niet weet hoe de grote voorraden weg te werken, zal er op het eind van de jaren zeventig weer onvoldoende voorhanden zijn.

Dat laatste is een voorspelling van de Europese Commissie, het „dagelijks bestuur" van de EG. De commissie heeft woensdag een „bijgewerkt" verslag over de Europese landbouw het licht doen zien. Daarin staat o.m. dat de rundvleesproduktie dit jaar nog met 2 pet. kan stijgen tot een totaal van ongeveer 6,650 miljoen ton.

Er is echter al een lichte teruggang te constateren bij :. • lok vee. Voor volgend jaar wordt er dan ook rekening gehouden met een minder sterke groei van de produktie (misschien 1 tot 2 procent). Als die tendens doorzet, aldus de commissie, zal er tegen het eind van de jaren '70 weer een tekort zijn, echter niet zo gering als in 1972/73. De vooruitzichten voor de situatie op de wereldmarkt acht de commissie momenteel nog weinig gunstig.
In Noord-Amerika bijv. is de veestapel met ongeveer 6 procent toegenomen en ook in Australië en Argentinië verwacht men nog sterke stijgingen van de produktie.

VARKENSVLEES

De varkensvleesproduktie wordt voor dit jaar geraamd op 8,2 miljoen ton, 3 procent minder dan vorig jaar. Die geringere produktie za! scherpe prijsverhogingen tot gevolg hebben. Kr wordt een herstel van de fokveestapel in de EG verwacht, welke in april van dit jaar sterk verminderd bleek te zijn. 
Tot eind voorjaar 1976 zal de produktie van varkensvlees laag blijven, maar in de tweede helft van dat jaar wordt een sterke uitbreiding verwacht. In haar geheel zal de produktie van volgend jaar niet veel verschillen met die van dit jaar.

Pas in de tweede helft van dit jaar (momenteel zijn er grote overschotten) zal er een produktievermindering voor eieren optreden. De prijzen zullen dan verbeteren hoewel • ze nog niet meteen rendabel zullen zijn. Begin 1976 wordt er een beter marktevenwicht verwacht en in de tweede helft van volgend jaar zullen er betrekkelijk hoge prijzen genoteerd worden.

De producenten van gevogelte zijn ontmoedigd door de lage prijzen van vorig jaar en begin dit jaar. In de meeste EG-lidstaten hebben ze dan ook minder broedeieren gelegd. Momenteel wordt er een prijsstijging waargenomen waarvan de commissie denkt dat ze tot het eind van het jaar kan duren.

MELK

Voor hel melkprijsjaar 1975/76 kan volgens de Europese commissie gerekend worden op een lichte stijging van de produktie en levering van melk (respectievelijk 1 tot 2 en 2 tot 3 pet). Er wordt een geleidelijk minder sterke stijging van de kaasproduktie verwacht, zodat ze meer in overeenstemming komt met de kaasconsumptie in de EEG (45.000 tot 50.000 ton per jaar).

Er zal dan wel meer melk beschikbaar komen voor de vervaardiging van produkten die onder een interventieregeling vallen.

BOTER EN KAAS

Het boterverbruik zal met zo'n 3 tot 5 pet dalen; vooral in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Het kaasverbruik zal met een pet of 1„5 tot 2 stijgen. De commissie voorspelt een blijvende stijging van de produktie van boter en magere melkpoeder (respectievelijk met 2 tot 3 en met 5 tot 6 procent). De interventievoorraden zouden dan ook nog met zo'n 100.000 ton boter en 200.000 ton magere melkpoeder kunnen stijgen.

SUIKER

In de suikersektor (vorig jaar nog had de Gemeenschap een ernstig tekort) wordt weer spoedig een overschot verwacht. De wereldsuikerproduktie zal in 1975/76 aanzienlijk stijgen en die stijging zal groter zijn dan die van het verbruik. Ook het verbruik in de Gemeenschap in 1975/76 zal lager liggen dan de verwachte produktie plus de preferentiële invoer uit de landen in Afrika, de Caraben en in de Stille Oceaan (ACP-landen). 
Het suikerbietentabareaal in de EG is dit jaar met ongeveer 15 procent toegenomen. De commissie zegt dat ze ook een nog stijgende wereldproduktie van wijn verwacht, In de afgelopen vijf jaar is ze in de Gemeenschap zeer opmerkelijk toegenomen. De huidige overschotten in de EEG zullen in de komende jaren dan ook nog groter worden.

AARDAPPELEN

De oogst van nieuwe aardappelen zal dit jaar overal overvloedig zijn. Er worden in de komende weken dan ook normale prijzen verwacht. De met bewaaraardappelen te beplanten oppervlakte zal dit jaar dan ook kleiner zijn dan in het afgelopen jaar (1.448.000 ha.) De oogst van appelen en peren is in 1974/75, zoals voorspeld, kleiner geweest dan in de voorbije jaren, namelijk 5.722.000 ton appelen en 2.389.000 ton peren. Door minder goede weersomstandigheden zal de produktie van perziken in Frankrijk 65 procent lager uitvallen en die van pruimen 50 procent. 
De Italiaanse produktievoorspellingen voor 1980, ten aanzien van zuidvruchten komen neer op 2.080.000 ton sinaasappelen en mandarijnen samen en 720.000 ton citroenen. Dat betekent een jaarlijkse stijging met respectievelijk 2,9 en 1 procent.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juli 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Weer rundvleestekort verwacht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juli 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken