Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Interesse tonen voor regionale belangen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Interesse tonen voor regionale belangen

Nieuwe burgemeester Oud-Beijerland moet:

4 minuten leestijd

OUD-BEIJERLAND — Donderdagmorgen kwam de gemeenteraad in een extra vergadering bijeen in het sfeervolle gemeentehuis mn een profielschets te geven van de te benoemen burgemeester. De huidige burgemeester de heer J. Aantjes is benoemd tot eerste burger van de gemeente Bussunt.

Ondanks de diverse verschillende standpunten over de nieuwe burgemeester, waren de meeste fracties het er over eens, dat de nieuwe eerste burger overtuigd moet zijn van de noodzaak om met andere gemeentebesturen in de Hoeksche Waard samen te werken (o.m. binnen het „Overlegorgaan Hoeksche Waard"). Ook in verband met de op handen zijnde herindeling in de Hoeksche Waard, dienen regionale belangen dringend de aandacht te krijgen van de nieuwe burgemeester.

De heer J. R. Kouwenhoven, die namens de iPvdA sprak, pleitte voor iemand met bestuurlijke ervaring, die liet uitdiepen van de leefbaarheidaspecten als zijn belangrijkste taak ziet. Het dient meer een „renovatieman" te zijn, dan een nieuwbouwman of -vrouw, iemand die het behoud van het dorpsfcarakter van Oud-BeijerJand ter harte gaat. Het kernprobleem in Oud-Beljerland is volgens de heer Kouwenhoven: „Er Is geen aoecwnmadatie aanwezig voor het niet-kericalijik georiënteerde deel van de bevolking, waardoor deze bevolkingsgroep onvoldoende mogelijkheden heeft, zijn eigen cultuur te beleven".

Gezien de politieke ver'houdingen In de raad vindt de PvdA, dat er in eUc geval geen burgemeester moet komen, die tot een confessionele partij behoort.

SNEL
Evenals de andere partijen achtte de heer De Vroedt (ARP/OHU) het van groot belang, dat er snel weer een nieuwe bungemeester komx. „OudBeijerland is een dynamische gemeente, waarin momenteel veel beleidsivraagstuMken aan de orde zijn". De nieuwe burgemeester zal volgens de ARP-/CHU-fractie bereid moeten zijn tot samenwerking met de wethouders in teamverband waarin hij zijn teamgenoten, als ook de raadsleden bij het beleid betrekt. Wat de politieike kleur betreft stelde De Vroedt, dajt het een kerkelijk meelevend man va.n Protestants Christelijke confessie dient te zijn, die vanuit zijn christelijk belijden heeft gekozen voor een partij, die het Evangelie als richtsnoer aarwaardt en die handelt vanuit een christelijk geweten.

De heer C. Hoorweg die namens de twee man tellende WD-fractie het woord voerde zaïg het liefst een burgemeester van het manger-type, een persoon, die van aanpakken weet en zich primair inzet voor de gemeente Oud-Beijerland.

GODS DIENARESSE

De heer D. van Dijk sprak namens de twee man tellende SGP-fractie. Hij stelde, dat de overheid Gods dienares is en het zwaard niet tevergeefs draagt. Hij pleitte dan ook voor een burgemeester, die de SGP-politiek vertegenwoordigt. Hij wees er verder op, dat er in Nederland slechts zes SGP-burgemcesters zi.jn en in de Hoeksche Waard geen enkele. De heer Van Dijk begreep echter wel, dat een SGP-burgemeester voor Oud-Beijerland een illusie zou zijn.

De nieuwe gezaigsdrager zal zijn beleid wel duidelijk moeten funderen op het Woord van God, aldus Van Dijk en we zouden het wat dat betreft niet minder willen doen, dat dat we nu hebben. Hij wees er hierbij op, dat de vei*reikkende burgemeester Aantjes bij het besturen niet vergat, wat God van hem eiste.

Verder gaf de SGP-fractie de vooilkeur aan een mannelijke burgemeester, die gehuwd is; een burgemeester, die beslist de confessie aanhangt en die ook uitdraagt.

De heer De Koning, schaarde zich als vertegenwoordiger van de Onafhankelijke Groepering geheel achter het betoog van de WD. De Koning is een dezer daigen uit de tweemansfractie van de AKO-gemeentebelangen getreden. De overgebleven AKO-vertegenwoordlger kon wa.gens ziekte geen profielschets in de raad geven.

GEEN AANTAL

De commissaris aer koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, zei, nadat de raadsleden het profiel hadden geschetst, dat de eerste sollieitaitebrieven al waren bmnengckomen. Hij kon op dit moment nog geen aantal noemen. Hij sprak de wens uit, dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe burgemeester kan worden benoemd, vooral met het ooe op de beide wethouders, die zich niet fulltime beschikbaar kunnen stellen voor de belangen van Oud-Bei,ierIand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 16 August 1975

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Interesse tonen voor regionale belangen

Bekijk de hele uitgave van Saturday 16 August 1975

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken