Bekijk het origineel

Dijken Oosterschelde slapper dan verwacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dijken Oosterschelde slapper dan verwacht

Vooral kust van Schoutven-Duiveland

3 minuten leestijd

MIDDELBURG — Technici van Rijkswaterstaat zijn tijdens dijkversterkings-werkzaamheden langs de Oosterschelde op een bijzonder slappe bodem gestoten, vooral bij de kust van Schouwen-Duiveland.

Dijkgraaf A. M. Geluk van het waterschap Schouwen-Duiveland, heeft tijdens een vergadering van de stuurgroep „dijkversterking Oosterschelde" gezegd, dat vooral het verzakken van de perskaden met soms 1 meter per nacht grote problemen oplevert. De stuurgroep was van mening dat grotere verzwaringen plaatselijk ernstige moeilijkheden zullen kunnen opleveren.

Op een aantal plaatsen rond de Oosterschelde zijn de werkzaamheden tot versterking van diverse dijkgedeelten goed op gang gekomen. Toen de regering in november '74 het besluit nam de Oosterschelde door middel van een stormstuw-caissondam af te sluiten, en opdracht te verstrekken tot een verdere studie, besloot zij tevens gelden beschikbaar te stellen voor gedeeltelijke aanpassing van de bestaande hoogwaterwerkingen langs de zeearm. Daarbij was het uitgangspunt, dat nog in de zeventiger jaren een zodanige verhoogde veiligheid kan worden bereikt dat definitieve beveiliging tot omstreeks 1985 uitgesteld kan worden.

ZWAKKE PUNTEN

Met grote voortvarendheid worden de zwakste dijkvakken op dit moment versterkt. Op 2 juni jl. begon men met de versterking van het dijkvak Jonkvrouw Anna-polder op Noord-Beveland. Op Schouwen-Duiveland is een begin gemaakt met de versterking van de zeedijkpolder Schouwen. Wat Tholen betreft zal de op 20 augustus jl. aangesneden versterkingen van het dijkvak Muijenpolder binnenkort worden gegund.

De oude schutssluis van het Goese Sas zal nog voor het aanstaande stormseizoen in orde wonden gebracht. Uit peilingen is gebleken dat de zuidkant van Schouwen-Duiveland een zgn. schaaroever is. Zij wordt voortdurend door de stromingen van het water aangevallen en praktisch nergens komt aanzanding voort. Over wat langere termijn gezien is er sprake van een aanzienlijke achteruitgang, zo liet ir. P. van der Wede, hoofdbouwbureau dijkversterkingen, de commissieleden weten. Een op enkele plaatsen ingesteld duikeronderzoek bracht aan het licht dat plaatselijke zinkstukken en bestortingen of ontbreken, of erg summier zijn en dat de vooroever gedeeltelijk bestaat uit kleiachtig materiaal.

AFSLUITING

Nu als gevolg van de gewijzigde inzichten op het punt van de Oosterschelde-afsluiting de stroomaanval op de oever ook na '78 zal voortduren, is het gewenst, volgens ir. Van der Weele, om op enkele van de meest bedreigde punten zoals die uit het onderzode naar voren zijn gekomen, een bestorting aan te brengen. Het betreft hier het district Haauwers. twee gedeelten van resp. 300 en 200 meter in de nabijheid van het punt waar in februari '74 zich een oeverafschuiving voordeed, die de dijk destijds ernstig beschadigde.

Volgens mededelingen van dr. Van der Weele worden er voorlopig geen materiaal-depots langs de Oosterschelde ingericht. Uit deze opslagplaatsen zou, bij het optreden van calamiteiten, direct materiaal kunnen worden aangevoerd. Voorlopig is er echter nog voldoende materiaal voorradig op de werkeilanden in de monding van de Oosterschelde, zei ir. Van der Weele. Wel is er een regeling met de aannemers in voorbereiding waarbij deze zich verplichten bij eventuele dijkverzakkingen of andere calamiteiten bij oproep direct materieel naar de bedreigde plaatsen te sturen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Dijken Oosterschelde slapper dan verwacht

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken