Bekijk het origineel

Charismatische beweging miskent geestelijke aard van tekenen der tijd en

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Charismatische beweging miskent geestelijke aard van tekenen der tijd en

Pinksterman J. E. van den Brink in nieuw hoek:

6 minuten leestijd

De charismatische beweging is in Nederland en in de ganse wereld momenteel erg in de mode en ieder heeft zo zijn eigen gedachten wanneer hij deze term hoort of hanteert. Onredelijk generaliserend denkt men dan aan alles wat „Pinkster-achtig" is en dat kan onderling zeer sterk uiteenlopen. De verdeeldheid der groepen en stromingen, die zich alle beroepen op een bijzondere werking van de Heilige Geest in deze tijd, die veelal gezien wordt als de eindtijd, is ook in ons land zonneklaar en het voor ons liggende geschrift maakt dit feit nog extra duidelijk.

Over dat boek, „Charismatische beweging - Waarheen?" van evangelist J. E. van den Brink, hebben we het hier. Eerst echter iets over „de" charismatische beweging. Nog niet zoveel jaren geleden leefden zij, die binnen de „oude" officiële kerken wat men oneerbiedig wel noemt een „pinkstertik" hadden en de „erkende" Pinkstenmannen vrijwel langs elkaar heen. Dat is recentelijk wel sterk veranderd.

De Hervormde predikanten W. W. Verhoef en W. C. van Dam, de Gereformeerde dr. JC J. Kraan en ook wel iemand als ds. Erik Veenhuizen, Pinkstervoorgangers als ds. Dick Voordewind en vele anderen, ook uit de R.K. Kerk vonden elkaar min of meer binnen de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland (CWN) en hebben als spreekbuis het goed verzorgde maandblad ,,Vuur".

Los van hen en blijkens zijn uitlatingen tamelijk vijandig tegenover hen staat dan weer iemand als de doorgewinterde Pinksterman Ben Hoekendijk met zijn blad „Opwekking". De verwarring is voor buitenstaanders en ingewijden opvallend groot, althans geenszins geringer dan binnen de vaak minachtend bekeken oude gevestigde kerken. Ook internationaal erkende charismatische leiders als Kathryn Kuhlmann en David J. du Plessis zitten met deze verdeeldheid, temeer daar elkaar bestrijdende groepen zich wel gelijkelijk op hen beroepen.

SPANNINGEN
Trouwens, ook binnen de Werkgemeenschap zelf zijn de nodige spanningen te constateren geweest. Wat meer duidelijkheid is dan ook dringend gewenst. Die wordt nu echter niet direct verschaft door Van den Brinks boek. De heer J. E. van den Brink is de bekende redacteur van het blad „Kracht van Omhoog", en voorganger van een zogeheten Volle-Evangeliegemeente te Gorkum en auteur van diverse boeken en brochures als „De gemeente in de eindtijd", „Het geestelijk Israël" en diverse Bijbelstudies.

Zijn jomgsite boekje „Charismatische beweging - Waarheen?" (175 blz., prijs slechts vier gulden, uitgave „Kracht van Omhoog", Postbus 84 te Gorkum) houdt zich met deze zeer actuele vragen bezig.

Als Pinksterman is Van den Brink meer dan veertig jaar betrokken geweest bij alles wat op dit terrein van de Geest aandiende, maar hij is van mening dat er „vele stemmen en leringen zijn, die niet uit God zijn".

VEEL GESCHREEUW
Van den Brink heeft in dat Pinkstergeheel veel gezien: „Ik heb geconstateerd dat daar waarheid en leugen hand in hand zijn blijven gaan. Daarom worden de oprechten van hart beurtelings aangetrokken en afgestoten", aldus deze insider, die zich telkens opnieuw verbaast over „hoevelen evenwel uit de koers raken door allerlei stromingen die met grote onstuimigheid op de pinksterchristenheid aankomen" en meent dat er bij alle mogelijke nieuwe bewegingen en leiders sprake is van veel geschreeuw en weinig wol.

Een hard oordeel? Mogelijk. Maar in elk geval niet van een van huis uit „vijandige" vaktheoloog van Gereformeerd belijden. Anders gezegd: de kritiek van de officiële kerken kan door de Pinksterbeweging nog worden afgedaan met verwijzingen naar onbegrip, verkeerde voorstelling van zaken e.d. Maar de kritische noten, die Van den Brink kraakt, zal men nodig serieus moeten weerleggen of ze beamen.

Enkele voorbeelden van zijn krasse taal halen wij aan. Hij schrijft o.a.: „Na vijftig, zestig of zelfs zeventig jaar is de pinkstermens geestelijk niet gegroeid omdat hij de tijd van zijn bezoeking niet onderkend heeft. Hij riep om een opwekking, maar de boodschap, die toegang geeft tot een nieuwe heilstijd, kertt hij niet of heeft hij afgewezen. In de pinksterkringen kon men de overstap niet nemen van de aarde naar de hemel, van een natuurlijke Schriftbeschouwing naar een geestelijke visie (....) Ik heb getracht duidelijk uiteen te zetten, waarom wij als volle-evangeliegemeenten niet kunnen optrekken met de charismatische beweging".

Deze en soortgelijke uitspraken liegen er bepaald niet om en in acht hoofdstukjes probeert Van den Brink ze waar te maken. Ze hebben resp. betrekking op de Tekenen der tijden, Babel contra Pinksteren, Pinksteren in Babel, Recreatiecentrum in Babel, Genezingsdiensten, Charismatische oecumene, het Visioen van David Wilkerson (bekende auteur van o.a. „Het Kruis in de asfaltjungle", v. As) en de Vervulling van de Joëlsprofetie.

De Pinkster-evangelist bedient zich van pakkende taal vol vuur en opwekking en tot tegenspraak prikkelend, („....helder licht doen vallen op de ontwikkelingen in de ware en in de valse kerk, zal dit misschien de ogen die alleen gewend zijn aan het halfduister, wat pijn doen".)

VERSCHEIDENHEID

Dat betekent overigens niet, dat daarmee Van den Brink noodzakelijkerwijs het gelijk aan zijn kant heeft - zijn visie op Israël en op de zogenoemde opname van de Gemeente wijkt bepaald af van de Reformatorische, al houdt ook dat geen veroordeling in - maar dat betekent wel, dat ieder voorgoed kan afleren, alle Pinkstergroepen, Maranatha-bewegingen, gebedsgenezers en tongentaalsprekers op één grote charismatisch hoop te vegen.

Ook hier kan men in elk geval zeggen: er is verscheidenheid van gaven. Maar Van den Brink zal er dan meteen aan toevoegen: het is dan ook niet Eén enDe zelfde Geest die hen allen drijft! Dat stemmen wij hem gaarne toe.

Een van de eerste spraakmakers onzer dagen, die door de auteur wordt aangepakt, is de Amerikaanse Baptisten hoogleraar Hal Lirtdsey vanwege zijn boek „De planeet die aarde heette". Ons is het trouwens toch een raadsel, hoe het allegaartje pamfletten van bij elkaar geharkte zin en (veel) onzin nog zoveel serieuze aandacht heeft gekregen in alle mogelijke kerkelijke bladen.

De „tekenen", die door Lindsey ook dr. BasUea Schlink van de Marienschwesternschaft in Darmstadt en anderen volgen dit spoor - worden „verklaard" met behulp van o.s. natuurkunde en geologie hebben volgens Van den Brink een geestelijke strekking, maar zijn uitleg van teksten uit Openbaring en Israël kan ons evenmin overtuigen. Men leze echter zelf voor een gefundeerd oordeel.

ONGEESTELIJK

De Kracht van Omhoog-evangelist voert ondertussen een scherpe pennekrijg met onder vele anderen: -J. Klein Haneveld en Albert Ramaker (EO-medewerker, behorend tot de Vergaderingen der gelovigen), Johannes Calvijn (en diens opvatting over de dubbele voorbeschikking), J. G. Fijnvandraat, de Jezus-beweging, David du Plessis, kardinaal Suenens van Mechelen, ds. W. W. Verhoef enz. Zijn thema: ongeestelijke christenen verstaan de Schrift op ongeestelijke wijze.

Dat hijzelf het goed ziet en alle anderen er naast zijn, is een stijl van argumenteren, die ons niet ligt, maar veel van het aangedragen materiaal tegen genoemde charismatische drijvers kan ook de christen uit de „oude" kerken een goede dienst bewijzen. De compositie van het boek is niet sterk; kennelijk betreft het gebundelde artikelen uit het blad „Kracht van Omhoog", maar om de prijs hoeft niemand de aanschaf achterwege te laten. Wel lezen met een nuchter verstand en de gave des onderscheids.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

Charismatische beweging miskent geestelijke aard van tekenen der tijd en

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken