Bekijk het origineel

Bejaardenbeleid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bejaardenbeleid

3 minuten leestijd

Het bejaardenbeleid in de provincie Gelderland blijft in de belangstelling staan. Door de vele publikaties in de landelijke dag- en weekbladen is het probleem dat zich binnen de Gelderse provinciegrenzen afspeelt, tot nationaal nieuws verheven. Al enige tijd heeft de politiek verantwoordelijke gedeputeerde, mevrouw mr. J. M. C. van Driel, een stroom van kritiek moeten incasseren en veelal niet onterecht.
Dit blijkt o.a. uit toezeggingen en antwoorden van GS aan Provinciale Staten, waarin zij een ander, objectiever en directer gericht beleid aankondigen. Terwijl het zwaartepunt van het beleid duidelijk komt te liggen bij GS en niet meer bij de commissie voor de bejaardenoorden. Deze commissie zal meer het karakter krijgen van een adviserend lichaam. Op veel punten dus een opvallende bijstelling, een versoepeling, zo men wil. Kernpunt van alle discussies is het voortbestaan van persoonlijk geleide tehuizen en het optreden van sommige provinciale inspecleurs en inspectrices, al of niet in opdracht van deze commissies. Dreigende sluiting van de persoonlijk geleide tehuizen, recentelijk nog Huize Dehze te Almen, heeft een golf van onrust gezaaid onder allen die hierbij zijn betrokken, niet in het minst bij de bejaarden zelf.
De Nederlandse vereniging van bejaardenoorden, waarin de meeste persoonlijk geleide tehuizen zijn georganiseerd, gooide de knuppel in het hoenderhok. Zij verweet de provincie o.a. ambtelijke willekeur, starre toepassing van de wet op de bejaardenoorden en discriminatie van de persoonlijk geleide tehuizen. Wil er wezenlijk iets gaan veranderen in Gelderland (en dit geldt in mindere mate ook voor andere provincies) dan zal er een meer integraal bejaardenbeleid moeten worden gevoerd, waarin de belangen van onze bejaarde medemens centraal moeten staan. Zo'n beleid sluit niet uit dat de persoonlijk geleide tehuizen geen toekomstwaarde hebben. Nederland is groot geworden door het particulier initiatief en ook op het maatschappelijk erf heeft het zijn sporen reeds verdiend. Te vrezen valt wel dat de centrale overheid in de toekomst het particulier initiatief op dit terrein haast onmogelijk zal maken. Iets hierover is al te proeven uit de nota bejaardenbeleid 1975 van de ministers van Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en Sociale zaken, waarin zij stellen dat ervan wordt uitgegaan dat er voor de bepaling van de capaciteit de huidige en toekomstige winstbeogende tehuizen niet meer zullen meetellen. Door sanering zal geleidelijk deze situatie worden geschapen!

Iets verder in de nota schrijven zij dat vooralsnog rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van de capaciteit in de commerciële tehuizen, wil overcapaciteit vermeden worden. Hier blijkt dus duidelijk een tendens om in de toekomst de persoonlijk geleide tehuizen langzaamaan te doen saneren.

Verklaringen van geen bezwaar voor het beginnen van nieuwe particuliere tehuizen worden slechts zeer sporadisch afgegeven. We kunnen tot de conclusie komen dat op langere termijn zowel de centrale overheid als de provinciale besturen langzaam maar zeker het bestaan van de persoonlijk geleide tehuizen onmogelijk beginnen te maken. Dit ondanks het feit dat GS van Gelderland haar beleid in dezen zal gaan versoepelen. Cijfers hierover bevestigen dit, in 1970 waren er in Gelderland nog 147 persoonlijk geleide tehuizen, nu slechts 91. Het is niet te verwachten dat de Tweede kamer bij de behandeling van de nota bejaardenbeleid dit zal onderkennen. Het is wel de morele plicht van onze volksvertegenwoordiging om de houders van vele goede persoonlijk geleide tehuizen in ons land en de bejaarden die hierin worden verzorgd, meer zekerheid te geven over het voortbestaan van hun tehuizen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 9 Pagina's

Bejaardenbeleid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 9 Pagina's

PDF Bekijken