Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Huren worden gerelateerd aan kwaliteit woningen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huren worden gerelateerd aan kwaliteit woningen

Huurverhoging acht procent per 1 april 1976 Nieuwe plannen staatssecretaris Van Dam

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Ook in 1976 zal de trendmatige verhoging van de huren acht procent bedragen. De verhoging zal op 1 april ingaan. Op die datum zal ook worden begonnen met een stelsel van huuraanpassingen, afgestemd op de kwaliteit van de woningen, teneinde te bereiken, dat voor woningen van gelijke kwaliteit een zoveel mogelijke gelijke prijs zal gelden. Het wordt dus in de toekomst mogelijk, dat de één meer en de ander minder zal gaan betalen. De aanpassingsverhoging zal volgend jaar echter niet meer dan 12 procent bedragen.

Het stelsel van huuraanpassingen omvat: 
• Een uniforme methode voor de waardering van woningen die voor het hele land zal gelden 
• Een tabel voor huuraanpassingen, waaruit gemakkelijk kan worden afgelezen hoe deze zal zijn 
• De bepaling dat het nieuwe systeem in 1976 niet van toepassing zal zijn op woningen van voor .1940, tenzij voor deze woningen een, zogenaamde categorieverklaring is of zal worden afgegeven. Voor de vooroorlogse woningen geldt een normale huurverhoging van 8 procent of minder 
• Aan de huurverhogingen die volgens de nieuwe waarderingsmethode tot stand komen is een maximum gesteld van 12 procent 
• In gevallen waar volgens de waarderingsmethode blijkt dat de huur in verhouding tot de kwaliteit te hoog is, kan ook huurbevriezing of verlaging plaatsvinden. 
• De procedure volgens welke de huuraanpassing naar kwaliteit tot stand komt is vereenvoudigd en voor alle woningen gelijk 
• De (huurders zullen de gelegenheid krijgen op de waardering en de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk tot hun recht kunnen komen.

De huuradviescommissies krijgen opdracht alle bezwaren te onderzoeken die met de toestand van de woning te maken hebben en zo nodig de huurders en verhuurders ter zitting te horen. De personeelsbezetting van de huuradviescommissies zal met 200 man worden uitgebreid en ook de bezetting van de desbetreffende afdelingen op het departement zal worden verstrekt.

Er zal een begin wórden gemaakt met het hanteren van zogenoemde nulpunten in het huurprijsbeleid. Het constateren van een nulpunt heeft tot gevolg dat de huur niet zal worden verhoogd zolang het nulpunt - een ernstig gebrek - niet is opgeheven.

Tevens zullen de colleges van Burgemeesters en wethouders en de inspecteurs van de Volkshuisvesting worden ingelicht, zodat zij maatregelen kunnen overwegen. Als het onderhoud niet in orde is zal de verhoging van de huur niet ingaan voordat de gebreken zijn verholpen.

De huurprijzen van woningen in het geliberaliseerde gebied - met uitzondering van woningen van toegelaten instellingen en gemeenten kunnen vrij worden overeengekomen. Dit geldt ook voor de woningen in het niet-geliberaliseerde gebied die in de vrije sector vallen. 
Bij onenigheid tussen een particuliere verhuurder en diens huurder over de huurprijs kunnen partijen een uitspraak van de kantonrechter vragen. 
Binnenkort zal een wetsontwerp worden ingediend tot verlenging van de Wet huurprijsontwikkeling woonruimte. Als deze wet wordt aanvaard zullen alle huurverhogingen van meer dan 8 procent moeten worden gemeld, terwijl de staatssecretaris aan huurverhogingen een maximum kan stellen.

Toestemming kan worden gegeven voor een grotere dan de trendmatige huurverhoging, tot een maximum van 12 procent, voor naoorlogse nog gesubsidieerde woningen, de niet meer gesubsidieerde particuliere woningen in het niét-geliberaliseerde gebied die niet tot de vrije sector behoren en de woningen van woningbouwverenigingen en gemeenten. Deze grotere verhogingen kunnen plaatsvinden als de huur is achtergebleven bij de kwaliteit. Verzoeken om toestemming voor verhogingen van meer dan 8 procent dienen te voldoen aan bepaalde voorwaarden. De verhogingen dienen door middel van een voorgeschreven formulier aan de huurder te worden aangezegd.

Indien de verhouding tussen de huurprijs en de kwaliteit van een woning daartoe aanleiding geeft zal in 1976 voor woningen van corporaties en gemeenten geen huurverhoging vastgesteld worden of zal een geldende huurprijs verlaagd kunnen worden. In de particuliere sector kan een verhoging achterwege blijven voor nog gesubsidieerde woningen als de huur te hoog is in verhouding tot de kwaliteit en tevens in vergelijking met andere nog gesubsidieerde woningen.

Verzoeken tot vaststelling van de verhoging anders dan de trendmatige worden beoordeeld aan de hand van de vastgestelde tabel. Deze is zo samengesteld dat bij een gegeven kwaliteit een grotere verhoging van toepassing is naarmate de huurprijs lager is. Ook de ligging van de woning zal bij deze waardering een rol spelen.

Anders dan bij de vroegere huurharmonisatie zal in het nieuwe stelsel van uiteenlopend huuraanpassingen de toestand van het onderhoud bij de waardering van de woning betrokken worden. De verhuurder zal gelijk met zijn voorstel tot verhoging van de huur met meer dan 8 procent zijn oordeel over het onderhoud aan de huurder moeten laten weten. De huurder is dan in de gelegenheid de verhuurder op eventueel achterstallig onderhoud te wijzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 26 September 1975

Reformatorisch Dagblad | 9 Pagina's

Huren worden gerelateerd aan kwaliteit woningen

Bekijk de hele uitgave van Friday 26 September 1975

Reformatorisch Dagblad | 9 Pagina's

PDF Bekijken