Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuw terrein van Geref. zendingsbond in Pokot

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuw terrein van Geref. zendingsbond in Pokot

Drs, Visser naar Kenya

6 minuten leestijd

In het gesprek met ds. J. Bouw, dat op diverse plaatsen in Kenya werd gevoerd: Nairobi (twee maal) en in de „pastorie" aan de Kisumustraat te Eldoret, kwam uiteraard ook het werk van de andere zendingsarbeiders ter sprake. Sommigen van hen troffen wij ter plaatse: bijv. de echtparen drs. en mevr. M. D. Geuze en dokter en mevr. W. de Visser, zuster Staal en de heren Maris den Engelsman en Piet van As (inderdaad, een neef). Anderen waren juist met verlof in Nederland. De uitbreiding van het werk kwam ook aan de orde, met name de komst van de heren Visser, Aleman en Van der Spek.

Ter voorbereiding en ter toelichting:

 Vorige week dinsdag had 's avonds in de Oude Kerk van de Hervormde gemeente van Veenendaal de uitzending plaats van drs. en mevrouw J. J. Visser,die namens de Gereformeerde Zendingsbond in de Ned. Hervormde Kerk zullen (aan werken in het enige tijd geleden geopende nieuwe terrein van de Pokot in Noordwest-Kenya.

Het Pokot-gebied vormt aJi.w. de verbindende schakel lussen het „oude" terrein van de GZB in Eldoret en Plateau en het zendingsveld, dat al enkele jaren geleden door de GZB aan zijn activiteiten is toegevoegd: Turkana, waar half-nomaden wonen, die een Nilotische taal spreken — evenals trouwens de Kalenjin van Eldoret — en derhalve niet tot een der Bantoe-volkeren behoren.
De GZB verricht zijn werkzaamheden hier in nauwe samenwerking met de Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA).

Tijdens zijn bezoek aan Kenya bezocht onze kerknieuwsredacteur onder meer de GZB-posten in Eldoret en Plateau, waar hij een vraaggesprek had met ds. W. J. Bouw, dat wij later dit jaar hopen te publiceren, evenals enkele andere bijdragen over het kerkelijk leven in Kenya.
Onze redacteur informeerde bij ds. Bouw ook, wat de werkzaamheden van de fam. Visser-Verboom zouden zijn met betrekking tot het Pokot-gebied. Dat verhaal vindt men hierbij afgedrukt.

Drs. J. J. Visser werd op 8 september 1944 te Zevenhuizen (ZH) geboren. Hij studeerde geschiedenis aan de Utrechtse universiteit en schreef een doctoraalscriptie over de geschiedenis van de SGP.

Na een kort leraarschap aan het Reformatorisch College „Blaucapel" te Utrecht gingen de heer en mevr. Visser in 1971 als „lekenzendeling" naar Zambia, waar hij arbeidde in dienst van de Verenigde Kerk van Zambia. In 1973 keerde het echtpaar met zijn twee kinderen (Simone die thans 5 jaar is en Cornelis van 4) terug naar ons land.

Mevr. Annie Visser-Verboom is op 1 april 1946 geboren te Rotterdam. Zij was als verpleegster werkzaam in het Christelijk Sanatorium te Zeist. Mevr. Visser is een zus van zr. Riet Verboom, die als verpleegster in de zending te Rhodesië werkzaam is geweest.
De heer en mevr. Visser behoorden kerkelijk tot de Geref. Gemeenten en hebben destijds actief deelgenomen aan het evangelisatiewerk in het Belgische Merksem bij Antwerpen. Zij zijn thans verbonden aan de classis Doorn van de Ned. Herv. Kerk.

einde toelichting

Wat is, zo vroegen wij ds. Bouw, het werk in Pokot, hoe is het ontstaan en wat zal drs. Visser er vooral moeten gaan doen?

Ds. Bouw; Pokot is voor ons als GZB en Hervormde Kerk van Oost-Afrika een nieuw terrein, dus oriëntatie zal voorlopig het belangrijkste zijn. Dat betreft dan de taal, maar ook de zeden en gewoonten en de aardrijkskundige toestand, welke gebieden zullen onze hulp het eerst en hardst nodig hebben en welke zijn geschikt als centra voor evangelisatie, medisch en onderwijswerk.

 De heer Visser gaat er heen al antropoloog. Het is de bedoeling, dat hij daar mettertijd ook een team gaat vormen met zijn collega M. van der Spek en met de Afrikaanse medewerkers. Wij hopen, dat het tot de oprichting van een groep kan komen, waarin een aantal evangelisten zitten, een predikant, een medische staf e.d. Voorlopig zal dat team dan nog wel mobiel zijn, maar na enige tijd zullen er enkel vaste centra moeten ontstaan.

GEESTELIJKE NOOD

Waarom heeft de GZB in overleg met de Hervormde Kerk van OostAfrika dit nieuwe werk in het Pokotgebied aangevat? Had het niet méér voor de hand gelegen, eerst de arbeid onder de Turkana's of bij de Kalenjin uit te bouwen en te verdiepen?

Ds. Bouw; Er zijn verschillende redenen, bijv. de geografische: het Pokotgebied grenst dicht aan „ons" zendingsveld van Turkana en het vult als het ware de ruimte op tussen ons bestaande vroegere terrein en Turkana. Een andere overweging is dat deze stammen in Pokot onder elkaar nogal vijandig zijn, er zijn van tijd tot tijd ook in Pokot stammen-onlusten tussen hen en de anderen aan gene zijde van de rivier.

Nu geloven wij, dat de boodschap van het Evangelie ook een verzoening zal kunnen teweegbrengen tussen de nu elkaar bestrijdende stammen. Bovendien is de nood in het Pokot gebied ontzettend groot, vooral de geestelijke nood

MAAGDELIJK

Terwijl elders, ook in Turkana, door diverse zendingen wordt gewerkt — inclusief diverse geloofs zendingen — in ,ons" terrein wat de Evangelieverkondiging betreft nog een maagdelijk terrein.
We zijn daarom bijzonder dankbaar, dat het thuisfront ons zo steunt, dat we deze nieuwe taak erbij kunnen nemen. De Boodschap moet komen tot alle volkeren, daarom mogen wij ons niet tot dat wat we al deden beperken.
We zullen, zo vervolgt ds. Bouw, de beschikbare middelen zo verantwoord mogelijk moeten gebruiken. Daarbij komt, dat door de voortgaande Afrikanisering van ons werk er mankracht vrij komt.

Ds. Bouw is zelf mede door dat proces in staat, een deel van zijn tijd te besteden aan het werk in Turkana, naast de Bijbelschool in Plateau en het feitelijke vormingswerk in Eldoret. v. As).

BIJBELVERTALING

Wij kunnen aan dit verhaal van ds. Bouw nog het volgende toevoegen. Uiteraard zal straks het Bijbelvertaalwerk onder de Pokot-stammen een voorname rol spelen. Men is er overigens al mee bezig.

Daarover meer in een later te publiceren vraaggesprek met dr. .K F. de Blois te Nairobi, voorheen in dienst van de GZB te Eldoret en thans als aankomend vertaalconsulent van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen belast met de coördinatie van de werkzaamheden in geheel Oost-Afrika. Zo'n Bijbelvertaling zal veelal het karakter hebben van een dynamisch-equivalente vertaling.
Van de zijde der Geref. Bijbelstichting deelde men ons mee, dat de Trinitarian Bible Society te Londen, waarmee de GBS nauwe relaties onderhoudt, reeds een complete Bijbelvertaling in het Pokot beschikbaar heeft. Deze vertaling heeft echter een ander karakter en sluit nauw aan bij de door de TBS voorgestane meer letterlijke overzettingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 oktober 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Nieuw terrein van Geref. zendingsbond in Pokot

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 oktober 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken