Bekijk het origineel

Nederlandse filatelisten bliezen „verzamelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nederlandse filatelisten bliezen „verzamelen"

„DAG VAN DE POSTZEGEL 1975"

5 minuten leestijd

Wanneer wij u de vraag zouden stellen: Hebt u ook de dag van de postzegel gevierd? kijkt u vast en zeker vreemd op. Toch spreekt men in ons land over de viering van deze dag, alsof het een verjaardag geldt. „Rasechte" postzegelverzamelaars weten er heel wat van te vertellen en in tal van plaatsen in ons vaderland zijn ze op die dag bijeen geweest, al was het alleen maar om te ruilen, of zoals in verscheidene steden en dorpen om een postzegeltentoonstelling te bezoeken.

De „postzegeldag"'werd gevierd op 11 oktober jl. en dit heus niet voor de eerste keer. Het gebeurt reeds jaren, evenals de „dag van de aerofilatelie", welke -dit jaar - op 25 oktober - voor de veertiende keer in ons land werd gehouden. 
Naast de Nederlandse vereniging van postzegelverzamelaars (NVP) bestaat er nog een afzonderlijke „Nederlandse vereniging van aero-filatelisten". Deze vereniging had ditmaal nog een bijzondere reden om een manifestatie te organiseren, nl. ter herdenking van de vijftigjarige luchtverbinding tussen Nederland en Scandinavië.
Honderden verzamelaars van luchtpostzegels hebben zaterdag jl. een bezoek gebracht aan de internationale postzegeltentoonstelling op Schiphol, waaraan ook verzamelaars uit de Scandinavische landen-, Denemarken, Noorwegen en Zweden, hebben deelgenomen.

VERSCHEIDENHEID

Zo is er zelfs in het verzamelen van postzegels nog onderscheid te maken. De een richt zijn verzameling op uitsluitend luchtpostzegels, de ander weer op bloemen en planten de derde op dieren, weer een ander op geleerden en ga zo maar door. 
Postzegelverzamelen moge dan- voor velen eenhobby zijn - een mooie hobby - het verzamelen- heeft ook een wetenschappelijke kant. Er zijn al heel wat boeken over postzegels verschenen tot een- „Groszes Lexikon der Philatelie" toe. Men kan als bet ware een geschiedenisles van ons land opbouwen aan de hand van de Nederlandse postzegels.

EERSTE IN 1852

Men weet waarschijnlijk (niet), dat de eerste postzegel in ons land in 1852 werd gedrukt, nadat Engeland reeds twaalf jaren postzegels had met de beeltenis van koningin Victoria. De oudste postzegels zijn thans veel waard. Zo staat de eerste zegel van 15 cent uit 1852, met de beeltenis van koning Willem III, in de catalogus 1976 van de NVPH (Nederlandsche vereeniging van postzegelhandelaren) genoteerd voor ƒ2300 ongestempeld, terwijl een gestempeld exemplaar ƒ250 opbrengt.

De eerste zegels met prinses Wilhelmina, uitgegeven in de jaren 1891 - 1899 zijn eveneens waardevol: de zegel van een gulden staat in de catalogus voor ƒ900,- ongestempeld en ƒ 115,- gestempeld. 
De bekende Kinderzegels uit 1924 leveren nu per serie van drie zegels (2 ct., 7 1/2 ct. en 10 ct) ƒ19,50 op (ongestempeld). 
Toch is de waarde van de verzameling voor de échte filatelist niet het belangrijkste: het gaat hem er om, welke zegels hij bezit, waarbij het er vanzelfsprekend op aankomt, hoe hij zijn verzameling opbouwt. 
Men kan bijvoorbeeld moeilijk alle landen bijhouden. Zo zijn er genoeg verzamelaars, die alleen „Nederland" als doel voor ogen hebben of zegels met bloemen uit tal van landen, of met vorstelijke personen enz. 
De mogelijkheden in dit opzicht zijn legio.

Tal van verzamelaars doen het uit liefhebberij, om-dat vader het ook al deed, of ze hebben het afgekeken van schoolvriendjes, m-et wie ze kunnen ruilen. Dat ruilen neemt dikwijls een belangrijke plaats in en h-et levert veeïal goede resultaten op. De ware verzamelaars letten dan goed op de tanding van de zegels, de kleur en het papier van de zegels.

TENTOONSTELLINGEN

Wie een van de tentoonstellingen heeft bezocht, welke in ons land zijn gehouden ter gelegenheid van de „dag van de postzegel" o.a. te Amsterdam, Apeldoorn, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Hoogezand-Sappemeer, Rheden, Schagen, Vlissingen en Weert, hebben hun hart kunnen ophalen. 
De meeste exposities zijn georganiseerd door afdelingen van de NVP, of zoals in bijvoorbeeld Apeldoorn door „De Globe", een van de afdelingen van de Gelderse filatelistenvereniging, welke in totaal 22 afdelingen telt. Het aantal in verenigingsverband georganiseerde verzamelaars bedraagt in ons land ongeveer 40.000, doch er zijn natuurlijk veel meer postzegelverzamelaars in Nederland.

Op de Apeldoornse tentoonstelling waren prachtige collecties te zien, welke van de bezoekers veel aandacht kregen. Zo waren er brieven en afstempelingen afkomstig uit interneringsgroepen en -kampen tijdens en na de Eerste wereldoorlog. 
Voorts was er een collectie, waarin ook enkele zeer bijzondere brieven, die de geschiedenis van de Tweede wereldoorlog in beeld bracht, van 1933 af. omvattende de opkomst van het Derde Rijk (Hitler-Duitsland) en zijn satelliet Japan tot de ineenstorting van de zgn. Asmogendheden.

Een inzender had alle zegels van Israël verzameld, welke een overzicht gaven van het ontstaan van de staat en de strijd om de zelfstandigheid tot 1971. Van Zuid-Afrika was er een verzameling, waarbij duidelijk Nederlandse invloeden op de postzegels merkbaar zijn.

POSTZEGELS 1974

Ook onder de Nederlandse zegels zijn er altijd enkele bijzondere, welke jaarlijks door de PTT worden uitgegeven ter gelegenheid van herdenkingen of bepaalde gebeurtenissen. Het waarom en hoe van de serie bijzondere zegels, die vorig jaar (1974) zijn uitgebracht, zijn vastgelegd in het interessante boekje: „Nederlandse postzegels 1974". 
Hierin worden de achtergronden van de uitgifte (waarom de NAVO-zegel was geschrapt van de lijst en er later toch weer opkwam), de vormgeving en emissiegegevens van deze zegels uitvoerig toegelicht en besproken. 
In totaal waren er negentien in verschillende waarden.

Het boekje van ruim 100 bladzijden, dat zeer fraai geïllustreerd is, bevat voorts een vraaggesprek tussen de heren R. D. E. Oxenaar van de Dienst voor esthetische vormgeving PTT en mr. H. W. Brandes van de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem, bij welke grafische inrichting onze postzegels (en ook vele buitenlandse) worden gedrukt.

Een dergelijk boekje wordt sinds 1970 elk jaar uitgegeven, waarmee het een uitstekende bijdrage vormt aan de filatelistische kennis van verzamelaars en andere belangstellenden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 3 november 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Nederlandse filatelisten bliezen „verzamelen

Bekijk de hele uitgave van maandag 3 november 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken