Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geld of het gaat mis met het bos

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geld of het gaat mis met het bos

6 minuten leestijd

DEN HAAG — Het bosschap wil van de rijksoverheid een beheersbijdrage van f 125,— per hectare particulier bos. Komt die er niet, dan zal van de 650 werknemers die in dit deel van het Nederlandse bosbezit werken een zeer groot deel moeten afvloeien, terwijl! een rampzalige verwaarlozing van de bossen zal optreden.

Het schap heeft zijn wens en de argumenten .daarvoor in een nota gezet, die is aangeboden aan de vaste commissies voor landbouw en visserij en voor cultuur, recreatie en maatschappelijk werk uit de Tweede Kamer.

De particuliere boseigenaren moeten nu volgens het bosschap jaarlijks ƒ125,- per hectare op hun bezit toeleggen, en daarbij wordt er dan nog van uitgegaan dat men geheel afziet van rente op geïnvesteerd kapitaal. Komt dat bedrag niet als beheersbijdrage van de overheid, dan zal de staat de bossen moeten overnemen. Maar dat betekent, rekening houdend met aankoopprijzen van tussen de zes en zevenduizend gulden per hectare, voor de staat een jaarlijkse uitgave van ƒ800, in plaats van ƒ120,- per hectare per jaar.

Komt de gevraagde overheidshulp niet, dan zal volgens voorzitter jhr. mr. D. A. W. Teits van Goudriaan van het bosschap het aanbod van bosgrond sterk toenemen. Nu al wordt er meer aangeboden .dan de overheid koopt. Mr. R. F. C. Baron Bentinck van Schoonheten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en bestuurslid van het schap, denkt daar iets anders over. 
De eigenaren zijn zeer aan hun bos gehecht en zien het als hun taak het goed te verzorgen. Een groot aanbod van bos verwacht hij niet, maar wel vreest hij dat het onderhoud „op een lager pitje" zal komen. Beide heren spralken woensdag in een persconferentie in Den Haag.

Particulieren hebben 38 procent van 'het Nederlandse bosbezit (S2.587 ha) in eigendom. Bijna de hele oppervlakte is volgens het bosschap voor het publiek opengesteld. De rest is eigendom van de staat en van natuurbeschermingsorganisaties.

Oorzaken van het slecht renderen van de bossen zijn volgens het bosschap de stijging van loonkosten — sinds 1972 met 60 procent — en andere kosten, en het niet stijgen van de houtopbrengsten. In de houtprijzen is de klad gekomen toen in het midden van de jaren zestig de mijnen gingen sluiten en de leveringen van mijnhout wegvielen. In plaats daarvan kon men wel hout voor papier en vezelplaten gaan leveren, maar tegen veel lagere prijzen.

De stormen van november 1972 en april 1973 hebben het allemaal nog wat erger gemaakt. Ze vernielden de houtreserves, waaruit de boseigenaar in komende jaren een inkomen had moeten halen, en maakten het onderhoud moeilijker en kostbaarder. Toegenomen recreatiedruk op de bossen leidde ook tot kostenverhoging.

Voor de jaren 1967 en 1963 heeft het landbouw-economisch instituut al negatieve bedrijfsresultaten van resp. ƒ68,30 en ƒ59,70 per hectare particulier bos berekend. 
Kostenposten als vermogensbelasting en rente over het geïnvesteerde vermogen bleven daarbij buiten beschouwing. Houdt men wel rekening met de bosbijdrage die de overheid geeft als bossen voor het publiek worden opengesteld, dan komt men voor de genoemde jaren tot negatieve resultaten van resp. ƒ 50,- en ƒ 40,- per ha. 
In 1972 was het verlies ƒ 88,40 of, als men rekening houdt met de bosbijdrage, ƒ 62,60 per hectare. 
Alle financiële reserves zijn nu verbruikt, aldus het bosschap. De bosbijdrage is tussen 1966 en 1974 niet veel gestegen. Voor de eerste 50 hectare van ƒ 50,- tot ƒ 60,- oer hectare.

De aftakeling van de waarde van het bosbezit is nagenoeg niet meer te stuiten, meent het bosschap. Gebeurt er niets, dan zullen kwaliteit en kwantiteit van de houtproductie sterk verminderen, en dalarmee de toekomstige inkomensmogelijkheden van de bosbouw en de recreatieve functie van het bos.

De 650 werknemers die nu in de particuliere bossen werken, vormen volgens voorzitter Van Tets van Goudriaan van het bosschap al een minimale arbeidsbezetting: het zijn er eigenlijk veel te weinig om bet bos in stand te houden. Blijft de gevraagde beheersbijdrage echter uit, dan zullen de boseigenaren volgend jaar toch mensen moeten ontslaan en het gevolg zal zijn, dat er in latere jaren geen geschoolde bosarbeiders meer zuilen zijn.

De heer L. Magielse, bestuurder van de voedingsbond NKV en bestuurslid van het bosschap: Het aantal werknemers in de particuliere bossen is al belangrijk verminderd. Komt de hulp niet, dan komt ook de werkgelegenheid van wie nu nog in het bos werkt in gevaar. Komt de hulp wel, dan zit er werkgelegenheid in het achterstallige werk, dat nu door gebrek aan middelen blijft liggen. Dat er dan nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden wH de heer Magielse echter niet zomaar beweren.

Een bos waarin niet wordt gewerkt levert ook wel hout op, zegt baron Bentick van Schoonheten, maar dan alleen voor de minst eisende bestemmingen (vezelhout en dergelijke). Wil men een goed product leveren, dan moet men rechte bomen produceren en de kromme uit het bos verwilderen. Dat ook Nederland met zo'n goed product aan de m.a2-kt komt acht hiij van belang, nu menigeen de toekomstige wereldhoutpositie nogal somber .inziet.

Voorzitter Tets van Goudriaan ziet echter op korte termijn nog geen verbetering komen in de houtprijzen, mede door de ongunstige algemene conjunctuur zullen die misschien zelfs nog wat .dalen, Nederland zit ook met de handicap dat zijn bossen op slechte grond liggen en daardoor maar weinig zaaghout — dat wel behoorlijke prijzen opbrengt — kunnen produceren. 
De markt voor vezelhout, vertelt secretaris drs. G. L. den Hartog van het schap, staat onder druk doordat men in Duitsland nog druk bezig is met het verwerken van stormhout en bij de afzet van papierhout kan men stagnatie verwachten doordat de papierindustrie met grote voorraden zit.

Het bosschap erkent wel dat de overheid, behalve de bosbijdrage voor opengestelde bossen, ook ruime hulp heeft gegeven voor opruimingswerk in en herbeplanting van door de stormen getroffen bosterreinen, maar voldoende om de boseigenaren geheel uit de zorgen te helpen was dat toch niet.

Het schap zou blijkens de uitlatingen van zijn woordvoerders in de persconferentie, bepaald niet graag zien, dat de staat alle particuliere bossen maar zou overnemen. Dat zou kunnen leiden tot eenvormigheid in alle Nederlandse bossen. De rijksoverheid heeft zich trouwens zelf uitgesproken voor spreiding van bosbezit over verschillende categorieën van eigenaren. Volgens A. Ph. R. C. baron van der Bosch van Verwolde, bestuurslid van het bosschap en van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, heeft het publiek een voorkeur voor particuliere landgoederen, die niet uitsluitend bos omvatten, boven bijv. de grote bossen op de Veluwe.

Enkele jaren geleden heeft het bosschap gepleit voor uitbreiding van het Nederlandse bos-areaal. Voorzitter Tets van Goudriaan brengt nu in herinnering dat men toen ook heeft gesteld, dat bij die uitbreiding ook de particuliere boseigenaren betrokken zouden moeten worden. 
Maar dat zou weer alleen kunnen als de bestaande bosbouw gezond is.

Op verschillende plaatsen in ons land zijn boseigenaren tot samenwerking gekomen bij de uitvoering van bosarbeid en bij de houtafzet. Blo gezamenlijke afzet, aldus jhr. drs. M. A. M, G. Bosch van Drakestein, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, leidt niet tot betere, maar slechts tot minder slechte houtprijzen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 november 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Geld of het gaat mis met het bos

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 november 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken