Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Krijgsraad verdwijnt in toekomst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Krijgsraad verdwijnt in toekomst

VVDM maakt geheim wetsontwerp openbaar

3 minuten leestijd

UTRECHT — Aan nagenoeg alle VVDM-verlangens ten aanzien van het militair strafrecht wordt voldaan in een nieuw wetsontwerp, dat over enige tijd bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Dit heeft hoofdbestuurder Kees Stapper verklaard naar aanleiding van het door de VVDM in het openbaar brengen van een nog geheim wetsontwerp. Het hoofdbestuur van de VVDM heeft haar informatie geput uit een inleiding van brigadegeneraal S. van der Ploeg, chef van de militair juridische dienst voor een aantal hoge officieren van heit commando opleidingen Koninklijke landmacht.

De Krijgsraad en het Hoog Militair gerechtshof (HIWG) worden in de naaste toekomst afgeschaft, dit staat in het wetsontwerp dat volgens de VVDM naar verwachting in de jaren "77-78 van kracht zal worden. 
In het wetsontwerp wordt voorts voorzien in een aantal andere wijzigingen van het militaire recht, zoals een strikte scheiding tussen straf- en tuchtrecht. 
Door de wijziging heeft in de naaste toekomst de militaire commandant geen enkele bemoeienis meer met strafzaken. De functies van „commanderend officier" en „commanderend generaal" worden overgenomen door resp. politie en marechaussee en de „burger"-officier van justitie.

Als een militair een strafbaar feit pleegt, treedt dezelfde procedure in werking als bij een burger. Gevolg biervan is dat de militaire meerdere geen voorlopig arrest meer kan aanzeggen, omdat deze maatregel wordt omgezet in voorloplge hechtenis, zoals ook in de burgermaatschappij gebruikelijk is.

STRAFKAMER

De krijgsraad als militaire rechtbank gaat verdwijnen. De militaire strafbare feiten, evenals de algemene strafbare feiten gepleegd door een mUitair, komen voor de „burger"rechtbank in Arnhem. 
Bij deze rechtbank wordt echter wel een aparte strafkamer voor militaire zaken ingesteld. Deze zal bestaan uit twee leden van de rechterlijke macht (van wie één als president optreedt) en een militair, die niet per se een officiersrang behoeft te bekleden).

Deze strafkamer zal de meer ernstige strafbare feiten afdoen. Aan deze kamer zal een politierechter voor militaire zaken worden toegevoegd, die de lichtere zaken zal behandelen. Dit wordt een burgerrechter, die naar verwacht wordt ongeveer 70 tot 80 pet van de gevallen zal kunnen afdoen.

Hoger beroep kunnen militairen straks aantekenen bij het Gerechtshof in Arnhem, waarmee het HMG als hoogste militaire beroepsinstantie komt te vervallen

CASSATIE

Ook wordt - waarschijnlijk al vanaf januari aanstaande en vooruitlopende op de wetswijziging - cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. 
Dat betekent dus dat vanaf die datum militairen van een uitspraak van het HiMG in beroep kunnen gaan bij Nederlands hoogste rechtscollege zolang herziening van het militair recht nog niet van kracht is 'geworden.

Niet alleen het militair strafrecht, maar ook het militair tuchtrecht zal ingrijpend worden gewijzigd. Zowel de wet op de krijgstucht as het reglement op de krijgstucht komt te vervallen. Daarvoor komt.de wet militair tuchtrecht in de plaats. De „tuchtfeiten vallen weg uit het tuchtrecht. 
De zeer lichte strafbare feiten mogen worden afgedaan door de tot straffen bevoegde meerdere. De wet militair tuchtrecht stelt dat alle strafbare feiten (behalve dan de tuchtfeiten) bij de burgerrechter moeten worden ondergebracht.

DOODSTRAF

Bij de herziening van het militair strafrecht zal ook de doodstraf principieel aan de orde worden gesteld. Het al dan niet in stand houden van de strafklasse (beter bekend: Nieuwersluis) als bijkomende straf is nog onderwerp van studie, zo is de VVDM gebleken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1975

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Krijgsraad verdwijnt in toekomst

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1975

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken