Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zwembad in proeftijd op zondag open

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zwembad in proeftijd op zondag open

RAAD WOUDENBERG BESLUIT

3 minuten leestijd

WOUDENBERG — Met 7 tegen 6 stemmen heeft semeenteraaü in zijn vergadering van dinsdagmiddag besloten liet gemeentelijk instructiebad De Bron aan de .loli. F. Kennedylaan bij wijze van proef op zondag voor bezoekers open te stellen. Na een proefperiode van drie maanden zal de raad moetenen beoordelen of het economisch verantwoord is het zwembad blijvend open te stellen.

1 De kwestie van het zwembad op zonaag kwam opnieuw ter sprake naar aanleiding van een vraag van het raadslid .J. Roodenburg (Progres;ieve Democratische partij) In de raaasvergaderlng van 21 oktober jl. Uaérin.. gaf deze burgemeester en v^ethouders in overweging om op korte termijn bij wijze van proef tot het openstellen van het zwembad o\'er te riaan. Tot een voorstel van B. en W. tn die richting is het echter niet gekomen. Dit werd tijdens de vergadering nog eens uitdrukkelijk door burgemeester Zwat onSerstreept. B. en W. wensten de beslissing hierover geheel aan de raad over te laten. In hun antwoord deelden B. en W. o.m. nog mee dat het badperwneel bereid is bij toerbeurt op zondagen te werken.

De rij van sprekers werd geopend door (het raadslid Roodenburg. Hij toonde zich gelukkig met het advies van de commissie instructiebad en het .standpunt van het badpersoneel.

Namens de SGP-fractie sprak de heer P. Mulder, die opmerkte dat hij bij de algemene beschouwingen over de begroting 1976 er al op had gewezen dat zijn fraotie aan een voorstel tot gedeeltelijke of gehele openstelling van het Instructiebad lop zondag, In de eerste plaats om prindpdële en daarnaa.st om praktische en financiële redenen niét zal meewerken.

Openstelling achtte hij in strijd met het vierde gebod en hij stelde tegenover de erkenning van de rechten van de mens, de miskenning van de rechten van God.

Gezien de financiële consequenties kon de heer A. Ee, die sprak namens de fractie van de CHU-AR moeilijk met de o-pensteMlng, van het bad op zooTidag akkoord gaan.

Evenals de heer Roodenburg was net raadslid Van der Kwast (WD) blij wanneer er een proef werd genomen. De heer Hendrikse (Gemeentebelangen) voelde wel voor openstelling en voor wat betreft de financiële consequenties verbonden aan de proef, was hij van mening dat men die gelden daarvoor ower moest nebben.

GEEN VOORSTEL

Nadat burgemeester Zwart uitarukkelijk nog gesteld had dat het college van B. en W. niet voornemens was een voorstel te doen en op de betogen van de sprekers Twas Ingegaan werd in tweede instantie nog door enkele raadsleden het woord gevoerd. Daairbij ontstond nog enige discussie of een proeftijd van drie maanden wel of niet te kort zou zijn. Uiteindelijk werd een voorstel van de heer Roodenbiirg tot openstelling van het Instructiebad voor een proefperiiode van drie maanden aangenomen met de tegenstemmen van de fracties van CHU, AR, SGP en wethouder C. J. Ekris (CHU).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 december 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Zwembad in proeftijd op zondag open

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 december 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken